Рішення про створення комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації

25.11.2016 07:27   -
Автор:
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Від 23.11.2016 № 783

Рішення

про створення комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Створити комісію щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації (далі — Комісія).
2. Затвердити склад Комісії згідно з додатком 1.
3. Затвердити Положення про Комісію згідно з додатком 2.
4. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення рішення в установленому порядку в офіційному друкованому виданні у 3-денний термін з дня його прийняття.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Горбунову-Рубан С. О.
Міський голова Г. А. Кернес

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 23.11.2016 № 783
Склад комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації

Горбунова­Рубан Світлана Олександрівна

заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, голова комісії;

Болгова Лариса Віталіївна

директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Крутько Ольга Анатоліївна

заступник начальника відділу моніторингу виконання соціальних програм Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії

Артеменко Наталія Володимирівна

заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради;

Білецька Лариса Миколаївна

заступник начальника Управління служб — начальник служби у справах дітей Холодногірського району Управління служб у справах

дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради;

Гармаш Дмитро Віталійович

заступник директора Департаменту економіки та комунального майна — начальник управління соціально‑економічного розвитку, планування та обліку;

Гур’єва Наталія Миколаївна

начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління праці та соціального захисту населення адміністрації

Шевченківського району Харківської міської ради;

Даудова Галина Володимирівна

заступник директора Департаменту бюджету і фінансів — начальник Управління фінансування житлово­комунальної сфери;

Єременко Світлана Олексіївна

начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг Управління праці та соціального захисту населення

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради;

Каденко Наталя Миколаївна

начальник відділу з гуманітарних та соціальних питань Юридичного департаменту Харківської міської ради;

Кобзар Яна Олександрівна

заступник директора Департаменту праці та соціальної політики — начальник відділу моніторингу виконання соціальних програм Харківської міської ради;

Кузнецова Валентина Миколаївна

начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, інших категорій громадян пільгового контингенту управління праці

та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради;

Линник Олена Ігорівна

начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, інших категорій громадян пільгового контингенту управління праці

та соціального захисту населення адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради;

Повелиця Анжела Анатоліївна

заступник начальника відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, інших категорій громадян пільгового контингенту управління праці

та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради;

Половянська Надія Георгіївна

начальник Управління обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради;

Репринцева Наталя Олександрівна

начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення

адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради;

Семенюк Денис Васильович

голова «Спілки ветеранів АТО» Холодногірського району Харківської обласної громадської організації «Спілка ветеранів АТО» (за згодою);

Семеренко Ігор Володимирович

начальник архітектурного відділу Комінтернівського району — районний архітектор управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування,

архітектури та генерального плану Харківської міської ради;

Сидоренко Роман Олександрович

заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради;

Шишацька Вікторія Сергіївна

заступник начальника управління — начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС,

інших громадян пільгових категорій Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради;

Яковенко Ольга Анатоліївна

начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, інших категорій громадян пільгового контингенту управління праці

та соціального захисту населення адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради.

Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. Чечетова-Терашвілі
Директор Департаменту праці та соціальної політики Л. В. Болгова

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради
від 23.11.2016 № 783
ПОЛОЖЕННЯ

про комісію щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації

1. Загальні положення

1.1. Комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації (далі — Комісія) є консультативно­дорадчим органом, який утворюється виконавчим комітетом Харківської міської ради з метою розгляду питань виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам І­ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, і перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР, та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам І­ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719, а також цим Положенням.

2. Склад Комісії

2.1. Комісію очолює заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Харківської міської ради.

Голова Комісії має заступника — директора Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

До складу Комісії входять представники управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, фахівці структурних підрозділів Харківської міської ради, представники громадських організацій, які об’єднують ветеранів антитерористичної операції (за згодою).

3. Завдання та повноваження Комісії

3.1. Завданням Комісії є розгляд питання про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам І­ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, за письмовим зверненням члена сім’ї загиблого військовослужбовця, інваліда або уповноваженого представника до управління праці та соціального захисту населення адміністрації району Харківської міської ради за місцем перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

3.1.1. До заяви додаються копії:

— документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою — документи, що посвідчують особу зазначених осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

— посвідчення, що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого військовослужбовця або інваліда;

— довідки про безпосередню участь загиблого військовослужбовця або інваліда в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

— рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу сім’ї — осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

— документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим військовослужбовцем, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим військовослужбовцем, між інвалідом і членами його сім’ї, які разом із ним перебувають на квартирному обліку.

3.2. До повноважень Комісії належить:

— перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця та інваліда та факт перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

— визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого військовослужбовця;

— перевірка складу сім’ї інваліда;

— перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї загиблого військовослужбовця та інваліда;

— перевірка факту спільного або окремого проживання членів сім’ї загиблого військовослужбовця, які мають право на грошову компенсацію;

— прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;

— визначення розміру грошової компенсації;

— інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

3.3. Комісія має право:

3.3.1. Розглядати заяви та додані до них документи членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І­ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

3.3.2. За результатами роботи Комісія приймає рішення щодо:

— призначення грошової допомоги та її розмір;

— відмови в призначенні грошової допомоги.

3.3.3. Одержувати в установленому законодавством України порядку необхідну для діяльності Комісії інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

4. Організація роботи Комісії

4.1. Голова Комісії організовує діяльність Комісії, головує на її засіданнях, здійснює керівництво роботою Комісії і несе відповідальність за виконання покладених на Комісію повноважень.

4.2. Члени Комісії мають право:

— брати участь в усіх засіданнях Комісії та прийнятті нею рішень;

— вносити пропозиції до порядку денного Комісії та з питань, які розглядає Комісія на засіданнях;

— ознайомлюватися з усіма документами, що надходять до Комісії;

— письмово викладати свої обґрунтовані заперечення і додавати їх до протоколів засідання Комісії.

4.3. Засідання Комісії проводиться за необхідності, протягом п’яти робочих днів із дня надходження подання про виплату грошової компенсації від органу соціального захисту населення.

4.4. Секретар Комісії:

— збирає документи;

— веде протокол засідання Комісії;

— оформлює рішення Комісії;

— виконує інші організаційні функції.

4.5. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь більше половини її членів.

4.6. На засідання Комісії:

— представник Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради надає відомості про граничну вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для міста Харкова на день звернення заявника за грошовою компенсацією та здійснює розрахунок компенсації;

— представник Департаменту житлового господарства Харківської міської ради надає відомості про результати перевірки наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї загиблого військовослужбовця та інваліда;

— представники управлінь праці та соціального захисту населення районних адміністрацій Харківської міської ради надають результати перевірки наявності у особи статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця та інваліда, визначають категорію особи як члена сім’ї загиблого військовослужбовця та надають результати перевірки складу сім’ї інваліда.

4.7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голова Комісії має право вирішального голосу.

4.8. Комісія приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації в присутності заявника або його законного представника.

4.9. За наявності письмового клопотання Комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання.

4.10. Комісія може відмовити заявнику в призначенні грошової допомоги з таких підстав:

— загиблий військовослужбовець або інвалід не є військовослужбовцями;

— загиблий військовослужбовець або інвалід не брав безпосередньої участі в антитерористичній операції (відсутня належним чином оформлена довідка);

— заявник не є членом сім’ї загиблого військовослужбовця;

— заявник не є особою, визначеною у пункті 11 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— заявник не перебуває на квартирному обліку у місті Харкові;

— заявник є членом сім’ї загиблого військовослужбовця за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї загиблого військовослужбовця, у разі одночасного подання ними заяви на отримання грошової компенсації;

— заявник є членом сім’ї загиблого військовослужбовця за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, — до виплати грошової компенсації всім членам сімей загиблих військовослужбовців, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату;

— заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї загиблого військовослужбовця або як інваліду.

4.11. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про призначення і виплату грошової компенсації Комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням суми належної йому грошової компенсації, а також до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

5. Заключні положення

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. Чечетова­Терашвілі

Директор Департаменту праці та соціальної політики Л. В. Болгова