Як відобразити в податковій декларації суму ПДВ, на яку за актом перевірки встановлено завищення?

30.04.2021 14:11   -
Автор:
При встановленні за результатами камеральних або документальних перевірок завищення сум бюджетного відшкодування податковим органом відповідно до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1204, складаються податкові повідомлення-рішення за формами: «В1» або «В4».
У разі зменшення сум бюджетного відшкодування на підставі податкового повідомлення-рішення за формою «В1», така сума завищеного бюджетного відшкодування відображається в інтегрованій картці платника зi знаком «-» та подальшого відображення у складі декларації з ПДВ не потребує.
При зменшенні сум від’ємного значення ПДВ на підставі податкового повідомлення-рішення за формою «В4» сума зменшення в інтегрованій картці платника відображається інформаційно та у разі узгодження підлягає включенню до рядка 16.3 податкової декларації за звітний період, на який припадає день узгодження цього податкового повідомлення-рішення із обов’язковим заповненням спеціального поля в податковій декларації, де вказується дата, номер податкового повідомлення-рішення та сума зменшення від’ємного значення за результатами перевірки.
Таке відображення сум зменшення від’ємного значення ПДВ у складі декларації, встановлено пунктом 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21.