Трудовой кодекс — защита работающих или уничтожение рабочих мест?

08.01.2020 15:14   -
Автор:
Питання відносин між роботодавцем та працівником в Україні завжди стояло гостро. У грудні минулого року Кабінетом Міністрів України було схвалено законопроект про працю і направлений до Верховної Ради. Новий трудовий кодекс, за словами голови Уряду України Олексія Гончарука, повинен адаптувати в трудовому законодавстві європейські норми .
 
Олексій Гончарук прем'єр-міністр України
 
Оновлене законодавство про працю має зберегти та розширити права працівників, збільшити кількість легальних робочих місць, забезпечити рівні можливості для чоловіків та жінок та підвищити доходи українців.
 
Однак, експерти стверджують, запропанований урядом трудовий кодекс навпаки зменшить права людей праці і призведе до ліквідації будь-яких професійних спілок. У законопроекті йдеться про нові норми звільнення працівників, відмову від соціальних гарантій та збільшення прав роботодавців. 
 
Сергій Тесленко голова об’єднання профспілок Харківської області  
 
Я считаю, то, что происходит на сегодняшний день проводка или проведение данного закона к принятию в Верховной раде без общественного обсуждения без подключения к этой работе социальных партнеров, это по крайней мере не корректно, мягко сказано, а в общем — это нарушает все законы и конституционные права граждан, в отношении которых принимается этот закон.
 
За словам Сергія Тесленка, законопроект несе в собі цілу низку факторів, що працюватиме не на користь робітника. У разі заключення договору між сторонами, саме работодавець прописує усі можливі порушення дисципліни та інших робочих моментів, які можуть бути між роботодавцем та працівником.
 
Сергій Тесленко голова об’єднання профспілок Харківської області  
 
Все права граждан, в части защиты своих прав, отбираются у них, и все отдается на откуп работодателю. Желание работодателя уволить человека, по-любому поводу, оно состоится, и защитить данного работника никак нельзя будет.
 
Тобто, у разі винекнення конфліктної ситуації, раніше працівник мав право захистити свої права у суді, посилаючись на букву закона. У новому законопроекті йдеться — пріоритетне право рішення такого питання віддається роботодавцю. Однак рішення цього питання є:
 
Сергій Тесленко голова об’єднання профспілок Харківської області  
 
Я думаю, все таки, что международная организация труда — МОТ, на это будет обращать внимание и требовать, чтобы экспертную оценку данного закона все таки сделало правительство Украины прежде чем его выносить на утверждение заседания Верховной рады Украины.
 
Українські профспілки разом зі своїми європейськими колегами наразі розробляють доповнення до трудового кодексу. І сподіваються, що в Уряді України врахують їх пропозиції, а депутати Верховної ради ухвалять закон, що буде захищати права працюючих українців.