Звіт про результати повторного відстеження результативності рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 493 / 11

23.02.2015 07:28   -
Автор:

Звіт

про результати повторного відстеження результативності рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 493 / 11

«Про затвердження Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Харкова»

1. Рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 493 / 11 «Про затвердження Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Харкова».
2. Виконавець заходів з відстеження — управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.
3. Цілі прийняття акта:
— реалізація права територіальної громади володіти, доцільно, ощадливо, ефективно користуватися за своїм розсудом і в своїх інтересах майном, що належить їй;
— сприяти подальшому розвитку інфраструктури м. Харкова шляхом передачі в довгострокову оренду об’єктів комунальної власності з подальшим поліпшенням комунального майна за рахунок коштів орендарів;
— підвищити ефективність використання об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова шляхом передачі в оренду об’єктів на конкурентних засадах;
— підтримувати та подальше розвивати м. Харків за рахунок коштів, що надходять від оренди комунальної власності.
4. Строк виконання заходів з відстеження: 01.12.2014 по 31.12.2014.
5. Відстеження повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження: статистичний.
7. Дані та припущення, які були визначені при аналізі регуляторного впливу — два вимірювальних показника результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта і мають числовий вимір та прогнозні значення, а саме:
• кількість укладених договорів оренди нежитлових приміщень (будівель) з переможцями конкурсів, які були взяті із протоколів засідання конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу, рішень виконавчого комітету Харківської міської ради «Про передачу в оренду нежитлових приміщень на конкурсних засадах» та власних даних Управління (програмного комплексу);
• середня вартість орендної плати за 1 м2 по конкурсним об’єктам, дані були взяті з комерційних пропозицій, які надають учасники конкурсу на засідання комісії.
8. У 2014 році управлінням комунального майна та приватизації здійснювався контроль за виконанням «Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Харкова» за вищевказаними показниками.
За 2014 рік було укладено 3 договори оренди за результатами проведених конкурсів, за аналогічний період минулого року укладено 12 договорів оренди за результатами конкурсів. Зменшення кількості об’єктів, переданих в оренду на конкурсних засадах відбулось, у зв’язку із суттєвими змінами у процесі передачі в оренду.
За результатами проведених конкурсів у 2014 році середня вартість орендної плати за 1 м2 по конкурсним об’єктам збільшилась з 13,10 грн. до 34,58 грн., за аналогічний період 2013 року з 7,13 грн. до 26,33 грн.
9. У зв’язку з прийняттям «Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Харкова» та її виконанням у значній мірі поповнюється міський бюджет за рахунок коштів, отриманих від оренди.
Таким чином, прийняття «Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Харкова» вплинуло на виконання планових показників, у першу чергу, щодо поповнення міського бюджету коштами, які надійшли від оренди об’єктів комунальної власності, а також щодо укладання договорів оренди.
Даний регуляторний акт сприяє конкуренції при визначенні найкращих пропозицій з боку фізичних або юридичних осіб. Учасники конкурсу надають письмові пропозиції щодо підвищення ефективності використання комунального майна, дотримання вимог експлуатації об’єктів оренди, використання об’єктів оренди при найбільшому розмірі орендної плати, проведення капітального ремонту, реконструкції, модернізації орендованих основних фондів.
Таким чином, зазначений регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей і не потребує змін та доповнень.
Начальник управління комунального майна та приватизації В. М. Солошкін