ЗВІТ про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта

03.08.2015 07:00   -
Автор:

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про затвердження «Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова» від 08.09.2010 № 321.

2. Виконавець заходів з відстеження — Департамент комунального господарства Харківської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

— організація господарської діяльності виробника послуг з водовідведення стічних вод (КП «Харківводоканал») та Споживача цих послуг, транспортування стічних вод каналізаційною мережею на міські очисні споруди;

— забезпечення надійного та ефективного водовідведення;

— встановлення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарської діяльності у сфері водовідведення;

— зменшення шкідливого впливу на довкілля;

— реалізація принципів державної політики у сфері надання послуг з водовідведення;

— запобігання руйнування мереж і споруд системи каналізації м. Харкова;

— забезпечення безпеки експлуатації міських каналізаційних мереж і споруд.

4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 01.07.2015 по 24.07.2015.

5. Тип відстеження: відстеження періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження — статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, — статистичні, які одержані від КП «Харківводоканал»;

способи одержання даних — збір, обробка та аналіз статистичних даних (визначення кількості абонентів, кількість порушень споживачем встановлених Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу

м. Харкова, затверджених рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради № 321 від 08.09.2010 (далі — Правила), сума штрафів, накладених на порушників, кількість позовних заяв, переданих до суду, кількість прийнятих судових рішень на користь КП «Харківводоканал», кількість заходів щодо попередження порушень Правил).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: для проведення відстеження результативності акта використано порівняльний аналіз статистичних даних за перше півріччя 2015 року з аналогічним періодом у 2014 році.

КП «Харківводоканал» постійно проводиться робота по укладанню договорів на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення зі Споживачами (юридичними особами). Так, станом на 01.07.2014 кількість абонентів підприємства дорівнювала 10421, станом на 01.07.2015–10919.

Кількість порушень Споживачем встановлених Правил станом на 01.07.2014 становило 8684, станом 01.07.2015 дорівнює 9652. Сума штрафів, накладених на порушників у першому півріччі 2014 року, — 8 258 504,65 грн, у першому півріччі 2015 року — 9 492 714,44 грн.

Кількість позовних заяв, переданих до господарського суду Харківської області у першому півріччі 2014 року, дорівнює 17 на загальну суму 8 684 927,10 грн, а у першому півріччі 2015 року дорівнює 19 на загальну суму 14 464 190,03 грн. Кількість прийнятих судових рішень господарським судом Харківської області на користь

КП «Харківводоканал» складала у першому півріччі 2014 року — 7 на загальну суму 468 543,64 грн, у першому півріччі 2015 року кількість рішень — 7 на загальну суму 5 534 665,99 грн.

Аналіз кількісних та якісних показників даного регуляторного акта виявив у 2014–2015 роках тенденцію збільшення приросту кількості виявлених порушень Споживачами перевищення допустимих величин показників забруднень (далі — ДВП) згідно з встановленими Правилами, що свідчить про активізацію роботи КП «Харківводоканал» щодо контролю за дотриманням Споживачами Правил та інших нормативних актів.

У зв’язку з проведенням активної роботи зі Споживачами відповідно до положень Правил у першому півріччі 2014 року кількість виїздів на підприємства з метою контролю якості стічних вод дорівнювало 2161, а кількість нарахувань було здійснено 1952 порушникам, тобто 209 проб стічних вод Споживачів не мали перевищення ДВП. У першому півріччі 2015 року кількість виїздів на підприємства дорівнювало 2642, а кількість нарахувань було здійснено 2334 порушниками, у 308 пробах перевищень ДВП не було.

Збільшилась кількість заходів щодо попередження порушень. Листів на оформлення технічних умов на скид стічних вод до каналізаційної мережі м. Харкова у першому півріччі 2014 року направлено 1106, а у першому півріччі 2015 року вже 1252. Актів по встановленню та реконструкціям локальних очисних споруд і утриманню в належному технічному стані каналізаційних мереж підприємств у першому півріччі 2014 року складено 204, а у першому півріччі 2015 року — 1132. Також відправлено повідомлень підприємствам-неплатникам за послуги водовідведення про відключення від мереж міської каналізації у першому півріччі 2014 року — 2049, у першому півріччі 2015 року — 2245.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Директор Департаменту комунального господарства В.О. Кітанін