Звіт про повторне відстеження результативності рішення 27 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 20.11.2013 № 1333/13 «Про внесення змін до рішення 16 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.06.2012 р. № 763/12 «Про оптимізацію надання

21.10.2015 07:55   -
Автор:

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 20.11.2013 № 1333 / 13 «Про внесення змін до рішення 16 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.06.2012 р. № 763 / 12 «Про оптимізацію надання адміністративних послуг в м. Харкові».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

— приведення у відповідність до діючого законодавства основних засад організації діяльності Центру надання адміністративних послуг м. Харкова (далі — ЦНАП);

— реалізація державної політики в сфері надання адміністративних послуг;

— здійснення контролю за наданням адміністративних послуг в межах повноважень ЦНАП та його територіальних підрозділів;

— забезпечення прозорості, об’єктивності, неупередженості діяльності міської ради стосовно процедури здійснення добору суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг у приміщеннях, де розміщуються ЦНАП та його територіальні підрозділи;

— забезпечення мінімізації матеріальних витрат, витрат часу суб’єкта звернення під час надання супутніх послуг.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводилися у термін з 01.10.2015 р. по 09.10.2015 р.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний та соціологічний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для проведення повторного відстеження результативності акта використано статистичну інформацію програми електронного документообігу ЦНАП про кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, кількість наданих адміністративних послуг, аналіз кількості суб’єктів надання адміністративних послуг, які беруть участь в роботі ЦНАП. Цільовою групою вибіркового анкетування щодо порушення порядку та якості надання адміністративних послуг є відвідувачі центрів надання адміністративних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Для даного регуляторного акта було визначено декілька показників результативності, які безпосередньо пов’язані з цілями регуляторного акта та мають числовий вимір і прогнозні значення. Тобто цей розділ містить перелік показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта.

Основними показниками впливу є:

Показник

з 01.01.2014

по 30.09.2014

з 01.01.2015

по 30.09.2015

Кількість суб’єктів надання адміністративної послуги, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у ЦНАП та його територіальних підрозділах

87

70

Кількість суб’єктів господарювання, які надають супутні послуги в приміщенні ЦНАП

2

1

Кількість суб’єктів господарювання, які надають супутні послуги в приміщеннях територіальних підрозділів ЦНАП

1

1

Кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

99441

249439

Завдяки розширенню переліку послуг загальна кількість звернень за 9 місяців 2015 р., порівняно з аналогічним періодом 2014 року, збільшилася в 2,5 рази.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами реалізації регуляторного акта досягнуто основні його цілі, зокрема приведена у відповідність до норм діючого законодавства організація діяльності ЦНАП, затверджено порядки проведення конкурсу для надання кожного виду супутніх послуг у ЦНАП та його територіальних підрозділах. Досягнення вищезазначених цілей дозволяють забезпечувати реалізацію державної політики в сфері надання адміністративних послуг, створюють сприятливі умови для задоволення мешканців міста у якісних адміністративних послугах, а також забезпечують можливість надання супутніх послуг у приміщеннях, де розміщуються ЦНАП та його територіальні підрозділи.

Директор Департаменту підприємництва та споживчого ринку А. М. Проскурін