Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта — рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.05.2013 № 316 «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном»

02.10.2015 07:46   -
Автор:
1. Вид та назва регуляторного акта — рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.05.2013 № 316 «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном».
2. Виконавець заходів з відстеження — Департамент економіки та комунального майна.
3. Прийняттям даного регуляторного акта ставилось за мету приведення тарифу на перевезення пасажирів у відповідність з економічно обґрунтованими витратами та забезпечення безперебійних перевезень пасажирів.
4. Заходи з відстеження проводились у термін з 21.09.2015 по 25.09.2015.
5. Тип відстеження — повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження — статистичний.
7. Заходи з відстеження результативності виконані шляхом проведення аналізу фінансово‑економічного стану підприємства за допомогою офіційної статистичної інформації та оцінки показників фінансово‑господарської діяльності підприємства, визначених при проведенні аналізу регуляторного впливу.
8. Аналіз фінансово‑господарської діяльності підприємства показав, що в I півріччі 2015 року в порівнянні з I півріччям 2014 року:
— обсяг перевезень пасажирів зменшився з 105476,4 до 103548,7 тис. пас., або на 1,8 %;
— дохід від перевезення пасажирів збільшився з 248434,8 до 273272,3 тис. грн., або на 10,0 %;
— собівартість наданих послуг з перевезення пасажирів зросла з 316797,8 до 320186,2 тис. грн., або на 1,1 %.
При цьому діяльність підприємства з перевезення пасажирів залишилась збитковою. За I півріччя 2015 збиток від надання послуг з перевезення пасажирів склав 46913,9 тис. грн.
Однією з причин збитковості підприємства є неповне відшкодування з бюджету витрат на перевезення пільгових категорій пасажирів. За I півріччя 2015 року підприємство повинно було отримати дохід від перевезень пільгових пасажирів у розмірі 62059,8 тис. грн. Фактично було компенсовано з бюджетів всіх рівнів витрат на перевезення пільгових категорій на суму 15169,2 тис. грн., що становить лише 24,4 % від необхідної суми компенсації.
Також на збитковість підприємства вплинуло зростанням цін на енергоносії, матеріали, послуги сторонніх організацій.
9. Відстеження результативності рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.05.2013 № 316 «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном» дозволяє зробити висновок, що визначені цілі, встановлені на час прийняття даного регуляторного акта, досягнуті частково.
Таким чином, підприємству рекомендовано вжити заходів щодо вирішення питання повної компенсації з бюджетів всіх рівнів витрат на перевезення пільгових категорій, а також, в умовах економічної нестабільності та неплатоспроможності населення, з метою збереження тарифів на існуючому рівні вишукати резерви зниження собівартості послуги з перевезення пасажирів метрополітеном.
Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна М.І. Фатєєв