Загальні питання державної реєстрації розірвання шлюбу

10.08.2016 07:54   -
Автор:
За життя подружжя шлюб може бути припинено шляхом його розірвання. З урахуванням того, що сім’я є не тільки союзом конкретних осіб, а й соціальним інститутом, суспільство й держава зацікавлені в збереженні сім’ї (ст.1 Сімейного кодексу України). Тому припинення шлюбу внаслідок його розірвання відбувається в певних межах під контролем держави.
Відповідно до ч.2 ст.104 Сімейного кодексу України (далі — СК) шлюб припиняється внаслідок його розірвання. Нормами сімейного законодавства передбачено, що припинення шлюбу внаслідок його розірвання відбувається у 3‑х випадках: 1) шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя відповідно до ст.106 СК або одного з них відповідно до ст.107 СК; 2) шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до ст.109 СК; 3) шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до ст.110 СК.
Розірвання шлюбу здійснюється органом державної реєстрації актів цивільного стану у разі, якщо є заява подружжя, яке не має дітей (ст.106 СК).
Так, подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу. На підставі ч.2 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 № 2398-VI, розділу 3 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 № 52 / 5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24.12.2010 № 3307 / 5), державна реєстрація розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного з них за їх заявою. Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя. Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.
У разі якщо подружжя через поважну причину не може з’явитися до органу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації розірвання шлюбу у встановлений для них день, строк такої реєстрації на письмове прохання подружжя може бути перенесений на інший день. При цьому строк перенесення державної реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.
Проте розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану можливо також за заявою одного з подружжя у певних випадках, а саме: шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя: 1) визнаний безвісно відсутнім; 2) визнаний недієздатним.
Спеціаліст відділу Харківського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області Г. О. Котляр