З В І Т

15.12.2012 10:33   -
Автор:

1. Рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 р. № 505 / 11 «Про встановлення Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами».

2. Виконавець заходів з відстеження — Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

— удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру;

— запобігання порушень, пов’язаних з поводженням з небезпечними відходами;

— запобігання забрудненню навколишнього природного середовища та зменшення обсягів утворення відходів.

4. Заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 01.10.2012 р. по 16.10.2012 р.

5. Відстеження базове.

6. Метод одержання результатів відстеження — статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність — статистичні дані про кількість виданих дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами, надані відділом з питань охорони навколишнього природного середовища Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства; статистичні дані про рух відходів I – IV класів небезпеки по м. Харкову у 2011 році за даними Головного управління статистики у Харківській області (статистичний бюлетень «Поводження з відходами у 2011 році»); способи одержання даних — збір, обробка та аналіз статистичних даних.

8. Для проведення базового відстеження результативності регуляторного акта використано порівняльний аналіз статистичних даних.

Відділом з питань охорони навколишнього природного середовища Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства видаються дозволи на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами на території м. Харкова, проводиться роз’яснювальна робота щодо поводження з небезпечними відходами з дотриманням вимог природоохоронного законодавства. Суб’єктам господарювання за 9 місяців 2012 року видано 247 дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами, в т. р. 25 відмов у видачі дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами у зв’язку з поданням суб’єктами господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно з встановленим вичерпним переліком, чи виявленням в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Наявність відходів I – IV класів небезпеки по м. Харкову у 2011 році за даними Головного управління статистики у Харківській області (статистичний бюлетень «Поводження з відходами у 2011 році») на 01.01.2012 р. — 415, 5 тис. т

(спостереженням охоплено 625 підприємств), у звітах відображено 519 найменувань відходів.

Аналіз кількісних та якісних показників даного регуляторного акта виявив, що у 2011–2012 рр. процедура видачі документів дозвільного характеру — дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами — стала прозорою, з урахуванням інтересів суб’єктів господарювання, забезпечила експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

9. Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Директор Департаменту комунального господарства В.О. Кітанін