Стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах Комінтернівського району м. Харкова

16.11.2015 07:48   -
Автор:
Проблема несвоєчасної виплати заробітної плати — одна з найгостріших соціальних проблем, яка до цього часу не розв’язана, чим порушуються права працівників, гарантовані статтями 43 та 48 Конституції України, на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, своєчасне одержання винагороди за працю. Дотримання конституційних прав і свобод працівників – одне із пріоритетних завдань у соціальній сфері.
У районі реалізовується комплекс заходів щодо забезпечення конституційного права працівників на своєчасність виплати та ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях.
За оперативними даними, станом на 01.11.2015, загальна заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах Комінтернівського району м. Харкова складає 16768,8 тис. грн, з яких 14354,0 тис. грн — по економічно активних підприємствах району. Найбільшу заборгованість мають 3 державних підприємства: ДП «Завод ім. В.О. Малишева», Завод «ТОРА» ХДАВП та ДП «ХКБД», що складає 96,9% від суми боргу по району, комунальне підприємство (3,1%), яке є банкрутом. Основна причина боргу на підприємствах-боржниках – брак обігових коштів у зв’язку з несвоєчасними розрахунками замовників за виконані роботи (надані послуги), різке зменшення обсягів замовлень або взагалі їх відсутність.
Слід зазначити, що у районі відсутня заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах комунальної форми власності, а також в бюджетних установах та організаціях, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів.
З метою забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати та захисту конституційних прав громадян на своєчасне одержання винагороди за працю, відповідного впливу на керівників підприємств, які мають заборгованість із заробітної плати перед своїми працівниками, в районі створена та працює робоча група з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, яку очолює голова адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради.
Під час проведення засідань Робочої групи заслуховуються звіти керівників підприємств, де, за статистичними даними, є заборгованість із заробітної плати, приймаються рішення щодо спроможності та строків погашення боргів підприємствами, розробляються відповідні заходи та графіки погашення заборгованості. Основна увага концентрується на персональній відповідальності керівників підприємств боржників. З початку 2015 року проведено 20 засідань та заслухані звіти 109 керівників підприємств-боржників.
З початку 2015 року повністю погашено борги на суму 76326,6 тис. грн на економічно активних підприємствах району, серед яких — ДП «Завод ім. В.О. Малишева».
Робота щодо здійснення моніторингу стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствах Комінтернівського району м. Харкова продовжуватиметься і надалі.
Начальник УПСЗНА Комінтернівського району Харківської міської ради С.В. Уксусов