Проставлення апостиля

10.08.2016 07:55   -
Автор:
Документи про державну реєстрацію актів цивільного стану, які складені та мають юридичну силу на території України, можуть бути використані на території іншої держави після їх відповідного засвідчення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
На даний час найбільш поширеним способом оформлення документів для їх можливого використання за кордоном є проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (далі — Конвенція), яка була підписана в Гаазі (Королівство Нідерланди) в 1961 році. Для України Конвенція набула чинності 22 грудня 2003 року.
Для проставлення апостиля на документах, виданих відділами державної реєстрації актів цивільного стану з метою подальшого їх використання в державах, які приєдналися до Конвенції від 05.10.1961 року, необхідно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції, який знаходиться за адресою: м. Харків вул. Сумська, 61 тел.702-57-99, каб. 2,8.
Апостиль — спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах. Він засвідчує справжність підпису особи під документом та автентичність відбитку печатки або штампа, яким скріплений відповідний документ.
Відповідно до п. 9 Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, посадові особи компетентних органів звіряють підпис особи, яка підписала документ, а також проставлену на документі печатку та /  або штамп з наявними в них зразками підписів, відбитків печаток та /  або штампів.
Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до територіальних органів Міністерства юстиції України. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.12.2003 року № 161 / 5, розмір плати за проставлення апостиля складає 51 грн. за кожний документ.
Від плати звільняються інваліди І і ІІ груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставлення апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.
Головний спеціаліст Харківського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області О.М.Морозова