Повідомлення про намір передати в оренду наступні нежитлові приміщення

19.03.2013 00:00   -
Автор:

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова, затвердженого рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011р. № 492 / 11, оголошує про намір передати в оренду наступні нежитлові приміщення, а саме:

№ з/п

Місце розташування

об’єкта оренди

Характеристика

та площа приміщення

Вартість об’єкта оренди,

грн.

1

Дзержинський район,

вул. 23 Серпня, 6, літ. «А­9»

Приміщення 1‑го поверху площею 12,9 м
2 та частина місць спільного користування площею 3,03 м
2 загальною площею 15,93 м
2 в житловому будинку

81500,00

2

Дзержинський район,

пр. Свободи Людвіга, 46­Б, літ. «А­9»

Підвальні приміщення загальною площею 29,0 м
2 в житловому будинку

32700,00

3

Дзержинський район,

вул. Сумгаїтська, 3, літ. «А­2», «Б­1», «Ж­1»

Будівлі літ. «А­2» площею 907,7 м
2, літ. «Б­1» площею 122,7 м
2, літ. «Ж­1» площею 7,0 м
2 та майно: дерева та чагарники 153 одиниці, асфальтове покриття площею 1333,4 м
2, огорожа залізобетонна

1546900,00

4

Київський район,

пр. Московський, 15, літ. «А­5»

Приміщення 1‑го поверху загальною площею 13,92 м
2 житлового будинку

17500,00

5

Жовтневий район,

вул. Полтавський Шлях, 35,

літ. «Б­2» літ. «Б­2», «В­2», літ. «Б­2, В­2»

Приміщення підвальної частини площею 243,6 м
2, 2‑го поверху площею 157,2 м
2 в нежитловій будівлі літ. «Б­2», 1‑го поверху площею 347,7 м
2, 2‑го поверху площею 120,9 м
2 та 1/2 частина місць загального користування площею 27,5 м
2 загальною площею 496,1 м
2 у нежитловій будівлі літ. «Б­2», «В­2» та приміщення 2‑го поверху площею 258,9 м
2 і місця спільного користування приміщень першого поверху площею 26,5 м
2 загальною площею 285,4 м
2 у нежитловій будівлі літ. «Б­2, В­2» загальною площею 1182,3 м
2

1379400,00

6

Жовтневий район,

вул. Червоножовтнева, 9, літ. «В­2»

Приміщення 2‑го поверху загальною площею 205,1 м
2 в нежитловій будівлі

295600,00

7

Жовтневий район,

вул. Полтавський Шлях, 147­Б, літ. «А­1»

Будівля загальною площею 88,8 м
2

59600,00

8

Орджонікідзевський район,

пр. Фрунзе, 22, літ. «А­4»

Приміщення 1‑го поверху загальною площею 51,0 м
2 в житловому будинку

62200,00

9

Фрунзенський район,

вул. Харківських Дивізій, 17, літ. «А­5»

Приміщення 4‑го поверху загальною площею 106,8 м
2 в житловому будинку

170340,00

10

Фрунзенський район,

вул. Ферганська, 36, літ. «А­5»

Приміщення цокольного поверху загальною площею 322,9 м
2 в житловому будинку

277110,00

11

Фрунзенський район,

вул. Танкопія, 7 / 2, літ. «А­9»

Підвальні приміщення загальною площею 39,5 м
2 в житловому будинку

39500,00

Істотними умовами договору оренди комунального майна є:
— об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
— термін, на який укладається договір оренди;
— орендна плата з урахуванням її індексації;
— порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;
— відновлення орендованого майна та умови його повернення;
— виконання зобов’язань;
— забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;
— порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;
— відповідальність сторін;
— страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
— обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;
— укладання охоронного договору на приміщення, що є пам’яткою архітектури або культурної спадщини.
Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення Управління приймає заяви про оренду відповідного майна.
Для передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Харкова необхідно надати такі документи:
Заяву про намір укласти договір оренди, в якій вказується найменування заявника (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи), юридична та фактична адреса юридичної особи, місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи, контактний телефон, визначається майно, яке особа бажає одержати в оренду (назва, адреса, характеристика об’єкта, у разі оренди нерухомого майна площа приміщення та місце його розташування в будівлі), а також мета його використання та бажаний термін оренди.
До заяви додаються:
— юридичними особами — нотаріально засвідчені копії установчих документів, документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, копії довідки органу Державного комітету статистики України про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців України, документа, що підтверджує право підпису особи, яка укладає договір, для неприбуткових організацій — завірені копії документів про внесення до реєстру неприбуткових організацій та установ, проект договору оренди*;
— фізичними особами — нотаріально засвідчені копії документа, що підтверджує їх державну реєстрацію як суб’єктів підприємницької діяльності та довідки органу Державної податкової адміністрації України про взяття на облік як платника податків (за наявності), засвідчені копії паспорта, довідки про одержання ідентифікаційного коду, проект договору оренди*.
У разі подання заяви, оформленої з порушеннями вищенаведених вимог, або ненадання чи надання в неповному обсягу документів Управління в 10-денний термін з дня її реєстрації знімає заяву з розгляду, про що повідомляє заявника.
Орендна плата визначається за Методикою розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Харкова та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням 12 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.12.2011р. № 566 / 11, з урахуванням цільового використання майна, що надається в оренду. Орендна плата за орендоване майно сплачується Орендарем щомісяця. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування Орендарем розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за поточний місяць і сплачується ним самостійно до 15 числа поточного місяця.
У разі прийняття позитивного рішення щодо передачі в оренду заявник сплачує до міського бюджету суму у розмірі 5 % від вартості об’єкта за незалежною оцінкою (але не більше від річної плати за оренду майна), яка після укладення договору оренди зараховується в рахунок орендної плати.
*Додатково інформуємо, що рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011р. № 492 / 11 була затверджена типова форма договору оренди для передачі в оренду майна територіальної громади м. Харкова.
Заява та документи надаються до управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (м. Харків, майдан Конституції, 16) 2-й поверх, кімната № 2.
Додаткову інформацію можете отримати (м. Харків, майдан Конституції, 16), 3-й поверх, кімната № 16 тел. 725-25-63 та кімната № 21 тел. 725-25-39.
Кінцевий строк надання документів — 02.04.2013 р. до 17.00.
Заступник начальника управління комунального майна та приватизації Т. Ю. Клемчук