Оголошення. Конкурс на заміщення вакантної посади

23.04.2013 00:17   -
Автор:

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу генплану міста управління містобудування та архітектури (на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до дня фактичного виходу його з відпустки).
Претенденти на заміщення вакантної посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянами України;
— мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра;
— володіти державною та регіональною мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»;
— володіти технікою роботи з основними комп’ютерними програмами;
— без вимог до стажу роботи.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка.
Паспорт, трудова книжка, документи про освіту, військовий квиток подаються особисто.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, 7, к. 607.
Телефон для довідок: 760-72-79.