Оголошення: конкурс на заміщення вакантних посад

03.11.2016 00:51   -
Автор:
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення тимчасової вакантної посади: спеціаліста 1 категорії сектору державних пільг та гарантій відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг.
Претенденти на заміщення вакантної тимчасової посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянами України;
— мати базову вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;
— мати стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років;
— володіти державною та регіональною мовами в обсязі, достатньому для виконання службових обов’язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»;
— мати навички роботи з основними програмами роботи на комп’ютері.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка;
— копію трудової книжки.
Паспорт, трудова книжка, документи про освіту, військовий квиток подаються особисто.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків-124, вул. Вишнева, 3, 2-й поверх, кімн. 5.
Телефони для довідок: 721-21-32, 52-81-69.

Харківська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад у відділі самоврядного контролю за використанням земель Департаменту територіального контролю Харківської міської ради:
— заступника начальника відділу;
— головного спеціаліста.
Претенденти на заміщення вакантної посади заступника начальника відділу повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянином України;
— мати вищу освіту другого (магістерського) рівня;
— мати стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років;
— володіти державною та регіональною мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»;
— мати базові навички роботи з ПК.
Претенденти на заміщення вакантної посади головного спеціаліста повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянином України;
— мати вищу освіту другого (магістерського) рівня;
— мати стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
— володіти державною та регіональною мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»;
— мати базові навички роботи з ПК.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка.
При подачі копій при собі мати оригінали.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків-200, м-н Конституції, 7, 3-й поверх, кімн. 47.
Телефон для довідок: 760-73-23, 760-76-53.