Оголошення: конкурс на заміщення вакантних посад

18.02.2016 00:28   -
Автор:
Адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— головного спеціаліста сектора діловодства та звернень громадян загального відділу управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації району з наступними вимогами: громадянство України; повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року чи стаж роботи в інших сферах управління не менше 3‑х років; вільне володіння діловою державною мовою та технікою роботи на ПК;
— головного спеціаліста — державного соціального інспектора відділу державних соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення (тимчасово, на період відпустки основного спеціаліста для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) з наступними вимогами: громадянство України; повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи в органах праці та соціального захисту населення не менше ніж 1 рік, вільне володіння діловою державною мовою та технікою роботи на ПК;
— головного спеціаліста з правових питань загального відділу управління праці та соціального захисту населення з наступними вимогами: громадянство України; повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста І чи ІІ категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3-х років, вільне володіння діловою державною мовою та технікою роботи на ПК;
— головного спеціаліста сектора державних пільг та гарантій відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління праці та соціального захисту населення з наступними вимогами: громадянство України; повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста І чи ІІ категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3-х років, вільне володіння діловою державною мовою та технікою роботи на ПК;
— головного спеціаліста відділу програмного забезпечення, моніторингу та аналізу управління праці та соціального захисту населення з наступними вимогами: громадянство України; повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста І чи ІІ категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2-х років, володіння українською мовою та ПК на рівні користувача.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см (без кута); копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»; копію паспорта громадянина України; копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Паспорт, трудова книжка, документи про освіту, військовий квиток пред’являються особисто.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресами: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 11, м. Харків, пр-т Гагаріна, 7. Телефони для довідок: 725-00-38; 732-39-75; 732-42-61.

Адміністрація Київського району Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— головного спеціаліста сектора по роботі з органами самоорганізації населення відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань;
— головного спеціаліста сектора звернень та листів громадян загального відділу управління з організаційної роботи та загальних питань (на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до дня фактичного виходу його з відпустки);
— головного спеціаліста управління житлового господарства (на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до дня фактичного виходу його з відпустки);
— головного спеціаліста-юрисконсульта загального відділу управління праці та соціального захисту населення (на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до дня фактичного виходу його з відпустки);
— головного спеціаліста сектора по роботі з ЄДАРП відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління праці та соціального захисту населення (на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до дня фактичного виходу його з відпустки);
— головного спеціаліста сектора прийняття заяв та документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення;
— головного спеціаліста відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, інших категорій громадян пільгового контингенту управління праці та соціального захисту населення;
— головного спеціаліста сектора соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, інших категорій громадян пільгового контингенту управління праці та соціального захисту населення;
— головного спеціаліста відділу програмного забезпечення, моніторингу та аналізу управління праці та соціального захисту населення;
— провідного спеціаліста відділу з питань соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення;
— головного спеціаліста відділу з питань охорони праці та невиробничого травматизму управління праці та соціального захисту населення;
— головного спеціаліста відділу з питань охорони праці та невиробничого травматизму управління праці та соціального захисту населення (на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до дня фактичного виходу його з відпустки).
Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:
1) бути громадянином України;
2) мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;
3) стаж роботи:
— для головного спеціаліста: за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управліннях не менше 3 років;
— для провідного спеціаліста: за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста І чи ІІ категорій не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управліннях не менше 2 років.
4) володіти державною мовою;
5) мати базові навички роботи з ПК.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Паспорт, трудова книжка, документи про освіту, військовий квиток пред’являються особисто.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків-61002, вул. Чернишевська, 55, 2-й поверх, кімн. 41.
Телефон для довідок: 700-04-35.