Інформація Департаменту земельних відносин Харківської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності у місті Харкові з метою їх подальшого

27.11.2015 07:11   -
Автор:

Департамент земельних відносин Харківської міської ради оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності у місті Харкові з метою їх подальшого продажу у 2016 році.

Вимоги до учасників конкурсу:

до участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності:

— незалежно від форми власності, які відповідно до законодавства мають право займатися оціночною діяльністю;

— діяльність яких у цій сфері передбачена установчими документами; мають відповідні ліцензії (дозволи) та досвід роботи не менше 3 років у відповідній сфері діяльності;

— подали на розгляд комісії повний пакет документів (перелік зазначений нижче).

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії конкурсну документацію, яка складається з таких документів:

— заява про участь у конкурсі із зазначенням назви претендента, реквізитів (адреса, телефон, факс), форми власності, складу керівництва (прізвище, посада), чисельності працівників, спеціалізації;

— витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що містить розширену інформацію про юридичну особу;

— засвідчені в нотаріальному порядку копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі суб’єкта оціночної діяльності та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку земельної ділянки;

— обґрунтована інформація щодо технічних можливостей для забезпечення проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки;

— інформація щодо наявності досвіду роботи у відповідній сфері;

— інформація про наявність у штаті не менше двох кваліфікованих оцінювачів, які повинні відповідати кваліфікаційним та іншим умовам (вимогам), що встановлюються чинним законодавством до такого виду діяльності;

— інформація щодо результатів здійснення аналогічної діяльності;

— конкурсна пропозиція щодо умов співробітництва;

— інші необхідні документи для вивчення та оцінки питань.

Документи з проведення конкурсу подаються претендентом в запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів.

У разі подання неповного комплекту документів, подання документів з порушенням вимог, подання документів після встановленого кінцевого терміну заяви про участь у конкурсі не розглядаються.

Конкурсна пропозиція претендента подається окремо від конкурсної документації в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт у наступному вигляді:

Площа оцінюваної

земельної ділянки, га

Вартість проведення експертної грошової

оцінки земельної ділянки, грн

Конкурсну документацію та конкурсну пропозицію слід подавати до відділу організаційної та кадрової роботи Департаменту земельних відносин (вул. Квітки­Основ’яненка, 7, поверх 5, кімн. 5.7) до 15 грудня 2015 року включно.

Конкурс відбудеться 18 грудня 2015 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Харків, вул. Квітки­Основ’яненка, 7.

Телефони для довідок: 760­74­76, 760­76­55.