Вступ-2020: як розрахувати середнiй бал атестата — газета «Харьковские известия»

16.07.2020 03:47   -
Автор:
Значення середнього бала атестата враховується для визначення конкурсного бала при вступі. Сам середній бал не потрібно вносити в додаток до документа про повну загальну середню освіту. Обчислення знадобляться при подачі документів в електронному або паперовому вигляді.
У разі подання заяв в електронному вигляді вступник зазначає середній бал в особистому кабінеті. Якщо потім він виявить помилку в розрахунку, то може самостійно її виправити до подання першої заяви. Перевірятимуть правильність обчислення приймальні комісії закладів вищої освіти.
Бал розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок: інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація. Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений (а)», у загальну кількість не враховуються. Обчислювати необхідно за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин.
Розрахунок здійснюється таким чином: наприклад, кількість предметів, за якими виставлені оцінки дорівнює 20, а сума балів — 193; тож середній бал — це 193 розділити на 20. Отриману відповідь необхідно округлити до десятої.
Зверніть увагу: якщо в додатку до атестата все ж зазначений середній бал, то обов’язково потрібно перевірити, чи за правильною методикою він розрахований. Якщо за неправильною, то вступнику потрібно самостійно розрахувати бал за правильною методикою і вказувати його під час подання заяв. При цьому атестат з неправильно розрахованим середнім балом є дійсним.
Внесений до Єдиної бази середній бал за 12-бальною шкалою автоматично переводиться у 200-бальну шкалу. Таблицю відповідності можна подивитись на сайті МОН.
А для випускників минулих років оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «три» відповідає «шести», «чотири» — «дев’яти», а «п’ять» — «дванадцяти».
У МОН також зазначають, у разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту середній бал за 12-бальною шкалою вважається рівним «двом».
Директор Департаменту освiти Харкiвської міської ради Ольга Деменко:
«Тільки після Зовнішнього незалежного оцінювання випускники отримають атестат. До цього дитина не зможе отримати документ про повну загальну середню освіту, оскільки ЗНО зараховується і як випускний іспит, і як вступний».