Сертифiкацiя педагогiчних працiвникiв – газета «Харьковские известия»

29.08.2020 00:16   -
Автор:
Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України у 2016 році, засвідчила забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти, одними із напрямів якої є підвищення мотивації вчителя шляхом підвищення рівня оплати його праці, надання академічної свободи та стимулювання до професійного зростання.
У 2017 році набрав чинності новий Закон України «Про освіту», яким розширені права і можливості вчительства у сфері постійного саморозвитку й творчого самовираження в педагогічній діяльності, зокрема через запровадження процедури добровільної сертифікації вчителів. Стаття 51 Закону України «Про освіту» визначає сертифікацію як «зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи».
Як зазначив Голова Державної Служби якості освіти України Руслан Гурак, зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників — це ноу-хау вітчизняної освіти, яке впроваджено для стимулювання вчителів до саморозвитку та професійного зростання.
Успішне проходження сертифікації дозволяє педагогу отримувати надбавку в 20 % до заробітної плати й може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації. Сертифікат дійсний три роки.
Сертифікація має на меті виявлення та заохочення вчителів з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Пілотна сертифікація триває впродовж 2019—2021 років.
А ЩО У ХАРКОВІ?
У 2019 році сертифікацію успішно пройшли 705 педагогів України, з них 35 — освітяни Харківської області, серед яких 15 учителів початкової школи міста Харкова, розповіла начальник управління Державної служби якості освіти у Харківській області Світлана Вольянська. Найбільша чисельність педагогів з Харківської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 10 Харківської міської ради Харківської області — 5 осіб та Харківської гімназії № 12 Харківської міської ради Харківської області — 4 вчительки.
У цьому році сертифікація-2020 відбувається за оновленим порядком: І етап — незалежне тестування; ІІ — самооцінювання власної педагогічної майстерності; ІІІ — вивчення експертами практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Особливість сертифікації-2020 полягає в тому, що до наступного її етапу допускаються лише ті вчителі, які подолали визначений поріг. Крім того, педагог на кожному з етапів може сам відмовитися від подальшої участі. Отже, це — демократична процедура, яка засвідчує добровільність участі на кожному її етапі.
З 15 по 31 січня 2020 року тривала реєстрація учасників сертифікації-2020. Усього зареєструвалося майже 2000 педагогів України, серед яких 108 учителів початкових класів Харківської області.
Наразі завершилися перші два етапи сертифікації. Восени розпочнеться вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації — останній етап, який організовує Державна служба якості освіти та управління Державної служби якості освіти у Харківській області. Саме за підсумками цього етапу й визначаються результати сертифікації.
Учасниками останнього етапу стануть 62 педагоги Харківщини, серед яких 19 учителів закладів загальної середньої освіти міста Харкова.
ЯК БУДУТЬ ОЦІНЮВАТИ?
Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190, робочою групою Державної служби якості освіти України розроблена та затверджена в лютому 2020 року методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення їх практичного досвіду роботи.
Під час розроблення Методики враховано Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 № 1143, а також Рамку безперервного професійного розвитку вчителів, розроблену Міністерством освіти і науки України спільно з Британською Радою в Україні.
Під час експертного оцінювання професійних компетентностей відбувається спостереження за діяльністю вчителя впродовж його робочого дня, інтерв’ювання учасника сертифікації, директора закладу загальної середньої освіти, його заступника та керівника методичного об’єднання; з метою встановлення відповідності теми навчального заняття з календарним планом роботи учасника сертифікації здійснюється також вивчення документації.
До етапу оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації Харківської області будуть залучені 96 експертів. Це досвідчені, висококваліфіковані, творчі педагоги, які працюють у різних закладах освіти Харківщини та пройшли відповідне навчання й мають сертифікат експерта.
Під час вивчення практичного досвіду роботи кожний експерт оцінює професійні компетентності вчителя та заповнює таблицю експертного оцінювання.
Інформація про успішне проходження сертифікації у вигляді графічного зображення сертифіката розміщується в кабінетах педагогічних працівників та вноситься Українським центром оцінювання якості освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Отже, процес сертифікації — це спільна
діяльність педагогів, управлінців, експертів, причетних до високої місії реформування освіти України, — великої команди, яка орієнтується на досягнення спільно поставлених цілей. Побажаємо успіхів педагогам Харківщини! Завдяки саме таким — творчим та небайдужим, висококваліфікованим та вмотивованим учителям — можна бути впевненим в успішності Нової української школи та у високій якості освіти Харківщини.