Президент створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

06.11.2019 11:44   -
Автор:
Так, у Положенні про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів, зокрема, йдеться:
– Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.
– Рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому порядку, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
– Основними завданнями Ради є формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об’єктивної, вірогідної інформації, а також забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів.
– Склад Ради формується з-поміж фахівців інформаційної сфери, зокрема – журналістів, які мають значний досвід професійної діяльності, вчених, експертів з відповідних питань, представників засобів масової інформації, а також представників громадських об’єднань та міжнародних організацій, діяльність яких стосується питань свободи слова та захисту журналістів.
– Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Ради здійснюється Офісом Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).