Науковці Харківщини відзначені преміями Президента України

16.12.2019 12:10   -
Автор:
Так, на підставі подання Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки премії Президента України присуджені:
– за роботу «Математичне та комп'ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об'єктів з урахуванням технологічних обмежень» — Андрію ЧУГАЮ – докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України;
– за роботу «Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук, активовані тривалентними елементами» — Валерію КОНОНЦЮ – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, та Антону КРЕЧУ – кандидатові технічних наук, виконувачу обов'язків наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;
– за роботу «Збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань енергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС» — Альоні ГЛУШКО – кандидатці технічних наук, старшій викладачці Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», та Віталію ШАРОМУ – інженерові-технологу І категорії акціонерного товариства «Турбоатом»;
– за роботу «Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж» — Марині ЄВДОКИМЕНКО – кандидатці технічних наук, доцентці Харківського національного університету радіоелектроніки;
– за роботу «Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу» — Ганні ШАЛІМОВІЙ – докторці медичних наук, провідній науковій співробітниці державної установи «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України»;
– за роботу «Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної поліції України: адміністративно-правове дослідження» — Сергію ШАТРАВІ – докторові юридичних наук, професорові Харківського національного університету внутрішніх справ.