Якість освіти: школи чекає новий аудит - газета «Харьковские известия»

21 июля 2020, 03:06
 

У ЦЬОМУ РОЦІ ВПЕРШЕ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ХАРКОВА БУДЕ ПРОВЕДЕНО ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ. ПЕРЕВІРЯТЬ ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 107 ТА ХАРКІВСЬКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЮ ШКОЛУ № 20.

Модернізаційні процеси, що відбуваються в освіті України, торкнулися й системи оцінювання діяльності закладів освіти.
 
У 2017 році набрав чинності Закону України «Про освіту», який «регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти».
 
Начальник управління Державної служби якості освіти у Харківській області Світлана Вольянська розповіла, що є підставою для проведення інституційного аудиту і хто його здійснює.
 
— У статті 45 зазначеного Закону визначається, що комплексною зовнішньою перевіркою та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток, є інституційний аудит.
 
Інституційний аудит проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, тобто Державною службою якості освіти України та її територіальними органами, у тому числі управлінням Державної служби якості освіти у Харківській області.
 
У 2020 році набув чинності Закон України «Про повну загальну середню освіту», яким закріплено норму щодо періодичності проведення планових заходів інституційного аудиту, — не більше одного разу на 10 років.
 
Перспективний план проведення інституційних аудитів в закладах загальної середньої освіти області, сформований управлінням Державної служби якості освіти у Харківській області та затверджений головою Служби, розміщений на вебсайті Державної служби якості освіти України (http://www.sqe. gov.ua/). При складанні щорічних планів проведення інституційних аудитів можуть вноситися зміни.
 
Оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснюється за чотирма напрямами:
— освітнє середовище закладу освіти;
— система оцінювання здобувачів освіти;
— педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти;
— управлінські процеси закладу освіти.
 
У позаплановому порядку інституційний аудит проводиться в закладі загальної середньої освіти, який має низьку якість освітньої діяльності, а також може бути проведений за ініціативою засновника, керівника, п е д а г о г і ч н о ї ради, загальних зборів (конференції) колективу або піклувальної ради закладу загальної середньої освіти.
 
Порядок проведення інс т и т у ц і й н о г о аудиту затверджується наказом Міністерства освіти і науки України. Метою його проведення є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій засновнику та закладу освіти щодо підвищення якості освітньої діяльності і вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також приведення освітнього та управлінського процесів відповідно до вимог законодавства.
 
Інституційний аудит — це можливість позбутися страху помилитися та рухатися вперед до вдосконалення освітнього процесу; це не «покарання винних», а допомога закладу освіти, її керівництву, педагогам у підвищенні якості освітньої й управлінської діяльності, якості результатів навчання здобувачів освіти.
 
Ключове завдання аудиту — надання закладу освіти обґрунтованих рекомендацій щодо шляхів його ефективного розвитку й досягнення найвищої якості освіти.
 
Під час інституційного аудиту незалежні експерти спостерігають за освітньою діяльністю, відвідують навчальні заняття, вивчають документацію та опитують п е д а г о г і ч н и х п р а ц і в н и к і в , у ч н і в , ї х н і х батьків з метою визначення ступеню задоволеності якістю освітнього процесу й виявлення потреб кожного учасника освітнього процесу.
 
Особлива увага приділяється вивченню створеного в школі освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, інклюзивного, розвиваючого, мотивуючого до навчання освітнього простору та організації освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.
 
За підсумками проведеного інституційного аудиту заклад освіти та його засновник отримують висновок про якість освітньої й управлінської діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також пропозиції щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 
Кожен учасник освітнього процесу може ознайомитися з висновком, оскільки він розміщується на веб-сайтах закладу освіти та його засновника.
 
У Департаменті освіти Харківської міської ради повідомили, що у Харкові з працівниками органів управління освітою, різними категоріями педагогічних працівників проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо повноважень Державної служби якості освіти та її територіального органу, нормативно-правових аспектів інституційного аудиту його мети і завдань.
 
Зокрема, 11 вересня минулого року на спільній нараді начальників управлінь освіти та керівників закладів загальної середньої освіти міста було розглянуто питання про діяльність Державної служби якості освіти в Харківській області. У січні–лютому в кожному районі міста проведено інструктивно-методичні семінари для керівників шкіл щодо особливостей проведення інституційного аудиту.
 
У лютому 2020 року директор Харківського ліцею № 107 та заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 20 взяли участь у навчальному семінарі для директорів закладів загальної середньої освіти, визначених для інституційного аудиту в 2020 році, та пройшли навчання з підготовки першої сотні регіональних експертів-тренерів із питань проведення інституційного аудиту та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 
21—22 травня Державною службою якості освіти України проведено міжнародні онлайн-вебінари, присвячені питанням оцінювання діяльності шкіл. Участь у заходах взяли понад 60 освітян міста.
 
Заходів дисциплінарного впливу перевірка за собою не тягне, за її результатами надаються рекомендації як закладам освіти, так і засновникам, — зазначили в Департаменті освіти ХМР.
 
Педагогічні працівники міста беруть участь у тренінгах, практичних заняттях, семінарах для ознайом лення з інституційним аудитом як інструментом забезпечення якості освіти.
 
Взаємодія всіх учасників освітнього процесу, системна діяльність педагогів міста, підтримка інноваційних процесів в освіті забезпечують якість знань учнів, високі результати участі здобувачів освіти в інтелектуальних змаганнях, конкурентоспроможність шкіл міста на ринку освітніх послуг.
 
— Інституційний аудит допоможе виявити сильні та слабкі сторони закладів загальної середньої освіти, окреслити шляхи подальшої ефективної діяльності.
 
 
 
Подписаться на новости

Поиск по архиву:

Подраздел:
Материал:
ПнВтСрЧтПтСбВс

Выбрать по тегу