Рішення про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова

29 декабря 2018, 08:34
 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Від 26.12.2018 № 983
 
Рішення про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова
 
З метою вдосконалення порядку залучення замовників до пайової участі, розрахунку розміру та ефективного надходження до бюджету міста Харкова коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова, відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі ст.ст. 27, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради 
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова згідно з додатком 1.
2. Затвердити типовий попередній договір про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури м. Харкова згідно з додатком 2.
3. Затвердити типовий договір про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури м. Харкова згідно з додатком 3.
4. Затвердити коефіцієнт, що враховує соціально-еконо-
мічну важливість об’єкта будівництва, згідно з додатком 4.
5. Величина пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
м. Харкова визначається у договорі, укладеному з Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради (відповідно до встановленого виконавчим комітетом Харківської міської ради розміру пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
6. У разі ненадання замовником зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об’єкта або якщо загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта не визначено згідно з будівельними нормами, встановити такі нормативи одиниці створеної потужності, розраховані спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури, на рівні:
— показників опосередкованої вартості спорудження житла для Харківської області, розрахованої на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію — для житлових будинків;
— опосередкованої вартості адміністративних будинків, які споруджуються на території України, на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію — для нежитлових будівель та споруд;
— опосередкованої вартості будинків садибного типу, які споруджуються на території України, на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію — для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових та дачних будинків.
Для об’єктів, які збудовано без дозволу на виконання будівельних робіт, кошторисна вартість будівництва об’єкта визначається на підставі експертної оцінки уповноваженої організації, що має право на її проведення, яка надається замовником разом із заявою про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 
м. Харкова.
7. Питання зменшення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова при будівництві об’єктів розглядається виконавчим комітетом Харківської міської ради за поданням Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.
8. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення рішення в установленому порядку.
9. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.11.2011 № 804 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова» (зі змінами) вважати таким, що втратило чинність, з дня прийняття цього рішення.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови — директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Фатєєва М. І.
Міський голова  Г. А. Кернес
Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 
від 26.12.2018 № 983
 
Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова
 
1. Загальні положення 
1.1. Порядок розроблено на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших нормативно-правових актів.
1.2. Порядок визначає умови та встановлює процедуру залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території м. Харкова.
1.3. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки в місті Харкові, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Порядком.
1.4. Залучення замовників до пайової участі здійснюється шляхом укладення договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова з Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради.
1.5. Пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта в експлуатацію до бюджету міста Харкова коштів для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова.
Неукладення замовником договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова до прийняття об’єкта в експлуатацію є порушенням зобов’язання, передбаченого Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Невиконання такого зобов’язання не звільняє замовника від обов’язку укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, у тому числі й після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
1.6. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
будівництво — нове будівництво, реконструкція, реставрація, реабілітація, капітальний ремонт і технічне переоснащення об’єктів будівництва;
об’єкти будівництва — будинки, будівлі, споруди будь-
якого призначення, їх комплекси або їх окремі частини, у тому числі окремі приміщення;
замовник — фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) міста Харкова шляхом здійснення нового будівництва або зміни об’єкта будівництва, у тому числі під час проведення будівництва або реконструкції без зміни зовнішніх геометричних розмірів та фундаментів у плані об’єкта будівництва та/або функціонального призначення об’єкта.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавчими та нормативними актами України, державними будівельними нормами та правилами.
1.7. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова не залучаються замовники в разі здійснення:
— будівництва об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
— будівництва будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
— будівництва будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
— будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
— будівництва об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
— будівництва об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
— будівництва об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
— будівництва об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
— будівництва об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;
— реконструкції квартир у багатоквартирних чи одноквартирних індивідуальних (садибних) житлових будинках (прибудова, надбудова, об’єднання тощо), нежитлових приміщень під житлові квартири, якщо після проведення будівельних робіт загальна площа об’єкта, який приймається в експлуатацію єдиним дозвільним документом, не перевищує 300 квадратних метрів, у разі якщо замовником є фізична особа;
— будівництва індивідуального гаража фізичними особами на земельній ділянці у розмірі не більше 0,01 гектара та переданій їм безоплатно із земель державної або комунальної власності для його будівництва;
— будівництва будівель для культової та релігійної діяльності;
— будівництва гаражів гаражно-будівельними кооперативами на земельних ділянках, відведених для цих цілей;
— будівництва колективних овочесховищ.
2. Порядок укладення попередніх договорів 
та основних договорів про пайову участь замовників 
у розвитку інфраструктури м. Харкова 
2.1. Після прийняття рішення про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для будівництва об’єкта замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки, зобов’язаний звернутися до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради для укладення попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова.
2.2. Попереднім договором замовник бере на себе зобов’язання не пізніше ніж за 30 календарних днів до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, укласти з Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради основний договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова.
2.3. Разом із заявою про намір укласти попередній договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова замовник надає до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради такі документи:
— копію рішення Харківської міської ради про надання згоди на розроблення документації із землеустрою для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів;
— копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) (за наявності) — для фізичних осіб;
— копії установчих документів замовника, засвідчених в установленому порядку;
— довідку щодо фактичної поштової адреси, банківських реквізитів юридичної особи та ПІБ посадової особи із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів — для юридичних осіб.
Копії документів, які додаються, повинні бути належним чином завірені підписом замовника або його законного представника.
2.4. У разі якщо сторона, яка уклала попередній договір, одержавши проект договору від іншої сторони, ухиляється від укладення основного договору, інша сторона має право вимагати укладення такого договору в судовому порядку.
2.5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію замовник зобов’язаний звернутися із заявою до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 
м. Харкова.
2.6. Разом із заявою про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова замовник надає до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради такі документи:
— копії установчих документів замовника, засвідчених в установленому порядку;
— довідку щодо фактичної поштової адреси, банківських реквізитів юридичної особи та ПІБ посадової особи із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів — для юридичних осіб;
— копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) (за наявності) — для фізичних осіб;
— копію документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою;
— копію правовстановлюючих документів та технічного паспорта (у разі його наявності) на об’єкт нерухомого майна;
— зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, затверджений замовником, та кошторисні документи, на підставі яких він складався;
— копію кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта;
— документи або копії документів з основними техніко-економічними показниками об’єкта;
— копії документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт.
У разі будівництва об’єктів на територіях діючих промислових підприємств, якщо після введення їх до експлуатації не збільшується навантаження на інженерну та соціальну інфраструктуру міста, замовнику необхідно надати листи від підприємств, які видають технічні умови для інженерного забезпечення об’єктів будівництва (реконструкції), щодо відсутності додаткового навантаження на інженерну мережу м. Харкова.
Копії документів, які додаються, повинні бути належним чином завірені підписом замовника або його законного представника.
2.7. Відповідальність за достовірність наданих документів несе замовник.
2.8. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів із дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
2.9. Істотними умовами договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова є розмір пайової участі, строк (графік) сплати пайової участі, відповідальність сторін.
2.10. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова.
Підготовку розрахунку величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова здійснює Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.
2.11. Зміна та розірвання попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова або договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 
м. Харкова в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.
2.12. Сторона попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова або договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, яка вважає за необхідне змінити або розірвати відповідний договір, повинна надіслати пропозиції про це іншій стороні за договором не пізніше граничного терміну виконання умов договору.
2.13. Сторона попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова або договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання відповідного договору, у двадцятиденний термін після одержання пропозиції повідомляє іншу сторону про результати її розгляду.
2.14. У разі недосягнення сторонами згоди щодо зміни (розірвання) договору або неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення суду.
2.15. Якщо судовим рішенням попередній договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова або договір про пайову участь у розвитку інфраструктури 
м. Харкова змінено або розірвано, такий договір вважається зміненим або розірваним із дня набрання чинності судовим рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.
3. Розрахунок розміру та величини пайової участі 
3.1. Величина пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова визначається у договорі про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта будівництва, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
3.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова становить:
1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для замовників для нежитлових будівель та споруд;
2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для замовників для житлових будинків.
3.3. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Харкова визначається за такою формулою:
ПУ= (К (В буд. заг. — В буд. інші) — В буд. інж. мер.)Кс 
де:
ПУ — розмір пайової участі в грошовому еквіваленті (тис. грн);
К — коефіцієнт (0,1 або 0,04) залежно від призначення об’єкта відповідно до п. 3.2;
В буд. заг. — загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта;
В буд. інші — витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, включаючи витрати, пов’язані з відселенням громадян, якщо вони враховані в зведеному кошторисному розрахунку;
В буд. інж. мер. — кошторисна вартість будівництва замовником необхідних інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами земельної ділянки, визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
Кс — коефіцієнт, що враховує соціально-економічну важливість об’єкта будівництва, згідно з додатком 4 до рішення.
3.4. Визначення розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Харкова не повинно перевищувати десяти робочих днів із дня реєстрації звернення (заяви) замовника за наявності документів, передбачених п. 2.6 цього Порядку.
3.5. Належність об’єкта будівництва до видів будівель визначається на підставі коду будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000.
Величина пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова може бути змінена у зв’язку зі зміною проектно-кошторисної документації на будівництво об’єкта та зміною приналежності об’єкта будівництва, що визначається на підставі коду будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000 шляхом внесення відповідних змін до договору.
3.6. У разі будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень його загальна кошторисна вартість має визначатися з урахуванням кошторисної вартості таких приміщень. Величина пайової участі розраховується як сума двох складових: перша становить величину пайової участі, розраховану під житлову частину будинку; друга — величину пайової участі, розраховану для нежитлових будівель та споруд. За відсутності окремих кошторисних розрахунків розмір пайової участі визначається пропорційно загальній площі приміщень.
3.7. У разі будівництва об’єктів змішаного типу (таких, що залучаються до пайової участі, та тих, що не залучаються) розмір пайової участі розраховується пропорційно загальній площі окремих приміщень залежно від їх призначення.
3.8. У разі якщо право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові, новий замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради з наданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни. На підставі цього звернення з новим замовником укладається новий договір або сторонами вносяться зміни до існуючого договору, укладеного з попереднім замовником. При цьому величина пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури для нового замовника зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова.
3.9. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються до комунальної власності.
3.10. Питання відшкодування замовнику витрат, пов’язаних із будівництвом інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розглядаються за клопотанням замовника виконавчим комітетом Харківської міської ради за поданням Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.
3.11. Якщо замовників об’єкта будівництва більше одного, то за згодою між замовниками один із них може виступати стороною в договорі, на якого покладається відповідальність за своєчасне та в повному обсязі виконання умов договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова. Розподіл коштів для сплати коштів пайової участі між замовниками здійснюється за їхньою домовленістю без втручання іншої сторони договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова.
3.12. Зміна або скасування реєстрації документів дозвільного характеру не є підставою для несплати замовниками коштів пайової участі за договорами про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, укладеними відповідно до Порядку.
4. Порядок сплати коштів пайової участі та надання підтвердження цього Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради 
4.1. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором про пайову участь у розвитку інфраструктури 
м. Харкова.
4.2. Кошти, отримані як пайова участь від замовників, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова.
4.3. Підтвердження факту повної сплати пайового внеску здійснюється на запит замовника Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради виключно після остаточного розрахунку за укладеними договорами про пайову участь у розвитку інфраструктури 
м. Харкова на підставі даних Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради.
5. Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова у разі ухилення від укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова 
5.1. У разі встановлення факту будівництва та прийняття об’єкта в експлуатацію без укладення договору про пайову участь забудовника у розвитку інфраструктури м. Харкова Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради у десятиденний термін із дня встановлення такого факту надсилає замовнику рекомендованим поштовим 
відправленням лист-повідомлення про необхідність укладення відповідного договору.
5.2. У листі-повідомленні Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради повідомляє про порядок укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, про строк, у який замовник має вжити передбачених Порядком заходів щодо добровільного укладення договору, і про передбачену цим Порядком та чинним законодавством України відповідальність за ухилення від укладання такого договору.
5.3. У разі ухилення замовника від укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова у добровільному порядку Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради вживає такі заходи:
— на підставі наявної інформації та відповідно до цього Порядку проводить розрахунок величини пайової участі замовника у розвитку інфраструктури, підготовка якого покладається на Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради;
— готує два примірники договору пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова з додатками;
— надсилає підписані два примірники договору з додатками замовнику рекомендованим поштовим відправленням.
5.4. Розрахунок величини пайової участі здійснюється на підставі загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта згідно зі зведеним кошторисним розрахунком, а в разі якщо загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта не визначено згідно з будівельними нормами, встановлюються такі нормативи одиниці створеної потужності, розраховані спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури, на рівні:
— показників опосередкованої вартості спорудження житла для Харківської області, розрахованої на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію — для житлових будинків;
— опосередкованої вартості адміністративних будинків, які споруджуються на території України, на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію — для нежитлових будівель та споруд;
— опосередкованої вартості будинків садибного типу, які споруджуються на території України, на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію — для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових та дачних будинків.
Для об’єктів, які побудовано без дозволу на виконання будівельних робіт, кошторисна вартість будівництва об’єкта визначається на підставі експертної оцінки уповноваженої організації, що має право на її проведення, яка надається замовником разом із заявою про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова.
5.5. Замовник, який одержав проект договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова з додатками, у разі згоди з його умовами оформляє договір відповідно до вимог чинного законодавства та повертає один примірник договору з додатками до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради або повідомляє Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради про прийняття умов договору (надсилає відповідний лист, факсограму тощо) у десятиденний строк після одержання договору.
5.6. Замовник, який після розгляду проекту договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова не згоден з певними його частинами, направляє до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради протокол розбіжностей (письмові вмотивовані зауваження) до договору, які Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради розглядає протягом двадцяти днів. У цей же строк Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради вживає заходи для врегулювання розбіжностей з іншою стороною та приймає рішення про зміну умов договору.
5.7. Розбіжності, що залишилися неврегульованими, передаються разом з усіма матеріалами та висновком про неможливість їх задовольнити до Юридичного департаменту Харківської міської ради для вирішення спірних питань у судовому порядку.
На запит Юридичного департаменту Харківської міської ради Департамент економіки та комунального майна Харківської міської надає іншу наявну інформацію та запитувані документи та/або їх копії з питань, пов’язаних з укладенням договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, виконання замовниками обов’язків щодо пайової участі, листування з цього питання тощо.
5.8. У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути підтверджена в письмовій формі протоколом узгодження розбіжностей, листами, телеграмами, телетайпограмами тощо.
5.9. Спори, пов’язані з укладенням договору пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова, обов’язковість укладення якого встановлена законом, у тому числі при ухиленні від укладення договору однією або обома сторонами, вирішуються в судовому порядку.
5.10. Коригування розрахунку величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова, виконаного на підставі показників опосередкованої вартості, здійснюється після надання замовником до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради зведеного кошторисного розрахунку, що засвідчує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта, визначену згідно з державними будівельними нормами та техніко-економічними показниками, за підписами замовника і керівника ліцензованої проектної організації, що розрахувала загальну кошторисну вартість об’єкта будівництва, та інших документів, перелік яких наведено у п. 2.6 Порядку.
5.11. Добровільне укладання з Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 
м. Харкова та його виконання шляхом повної сплати пайового внеску є підставою для закриття судових проваджень за відсутністю предмету спору.
5.12. Днем набрання чинності рішенням суду, яким вирішено питання щодо переддоговірного спору з питань пайової участі, вважається день укладення відповідного договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, якщо рішенням суду не визначено інше.
6. Прикінцеві положення 
6.1. У разі внесення змін до актів чинного законодавства відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
6.2. У випадках, передбачених законодавством України, нормативно-правовий акт може застосовувати інший порядок регулювання пайової участі.
6.3. Дія цього Порядку поширюється на правовідносини щодо укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, які виникли після набрання цим Порядком чинності. Укладені попередні договори про пайо­ву участь у розвитку інфраструктури м. Харкова та договори про пайову участь у розвитку інфраструктури 
м. Харкова залишаються незмінними.
Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна  
М. І. Фатєєв
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради  
Т. М. Чечетова-Терашвілі
Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 
від 26.12.2018 № 983
 
 
ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР № 
про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова
 
 
м. Харків                                                                                                 «____» __________ р.

 

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, іменований далі «Департамент», в особі заступника міського голови –директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради ________________, що діє на підставі Положення про Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», з однієї сторони та з іншої сторони ____________________ (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи), що діє на підставі ______________________, іменований далі «Замовник», разом іменовані «Сторони», на виконання Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від ____.____.2018 №_____, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Цей Договір регулює взаємовідносини між сторонами щодо укладання в майбутньому договору про пайову участь «Замовника» у розвитку інфраструктури м. Харкова при будівництві/реконструкції ___________________________________________________________________________________.

(назва об’єкта та його місцезнаходження)

2. Обов’язки сторін

2.1. Сторони зобов’язуються в майбутньому, в обумовлений в пп. 2.2, 2.3, 2.5 цього Договору строк, належним чином оформити та підписати договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова на умовах і в порядку, визначених цим Договором та Порядком пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова.

2.2. «Замовник» після затвердження проектно-кошторисної документації та не пізніше ніж за 30 календарних днів до прийняття в експлуатацію об’єкта, зазначеного у п. 1.1 цього Договору, звертається до «Департаменту» із заявою про укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова, до якої додає документи, визначені Порядком пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова.

2.3. «Департамент» протягом 15 робочих днів з дня реєстрації звернення «Замовника» здійснює розрахунок величини коштів пайової участі та готує договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, який надається «Замовнику» разом із додатками для підписання.

2.4. Розмір пайового внеску становить ___ відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва.

2.5. «Замовник» зобов’язаний повернути один примірник підписаного проекту Договору разом із додатками протягом 5 робочих днів з дня отримання.

2.6. Якщо в ході будівництва об’єкта було виконано коригування проектно-кошторисної документації, що вплинуло на зміну кошторисної або фактичної вартості його будівництва або функціональне призначення об’єкта, «Замовник» зобов’язаний до прийняття об’єкта в експлуатацію звернутися до «Департаменту» щодо внесення змін до договору з поданням необхідних документів.

3. Відповідальність сторін

3.1. Неналежне виконання «Замовником» умов цього Договору є підставою для нарахування штрафної санкції у розмірі 10 відсотків від величини пайової участі, розрахованої на момент прийняття об’єкта в експлуатацію відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова.

4. Особливі умови

4.1. З питань, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством.

4.2. Умови Договору можуть бути змінені або доповнені тільки з письмової згоди сторін і оформляються додатковою угодою до Договору.

4.3. Спори, що виникають між сторонами, при виконанні або розірванні Договору, вирішуються в судовому порядку.

4.4. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту остаточного виконання обов’язків сторін.

4.5. Цей Договір складений у 2 примірниках, які мають силу оригіналу.

5. Юридична адреса та реквізити сторін

Від «Департаменту»

Заступник міського голови —

директор Департаменту економіки

та комунального майна

Від «Замовника»

___________________________________

61003, м. Харків, пл. Конституції, 7

___________________________________

 

 

 

Заступник міського голови —директор Департаменту економіки
та комунального майна   М. І. Фатєєв
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету
міської ради   Т. М. Чечетова-Терашвілі

 


Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 
від 26.12.2018 № 983
 
 
ДОГОВІР
про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова 
 

 

м. Харків                                                                                             «_____» __________ р.

 

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, іменований далі «Департамент», в особі заступника міського голови — директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради ________________, що діє на підставі Положення про Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», з однієї сторони, та з іншої сторони ____________________ (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи), що діє на підставі ______________________, іменований далі «Замовник», разом іменовані «Сторони», на виконання Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від ____.____.2018 №_____, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Цей Договір регулює взаємовідносини між сторонами щодо пайової участі «Замовника» у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова при будівництві/реконструкції ____________________________________________________________________________.

(назва об’єкта та його місцезнаходження).

2.Обов’язки сторін

2.1. «Замовник»:

2.1.1. Здійснює сплату пайової участі шляхом перерахування до бюджету м. Харкова (код платежу ____________, рахунок № ______________, МФО ____________, код ЄДРПОУ _____________, банк ________________, одержувач ________________________коштів у розмірі ________________грн (прописом) згідно з розрахунком величини пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова, який додається.

2.1.2. Сплачує пайовий внесок таким чином: _________________.

2.1.3. Якщо в ході будівництва об’єкта було виконано коригування проектно-кошторисної документації, що вплинуло на зміну кошторисної або фактичної вартості його будівництва, або функціональне призначення об’єкта, «Замовник» не пізніше ніж за 20 календарних днів до прийняття об’єкта в експлуатацію звертається до «Департаменту» щодо внесення змін до договору з поданням необхідних документів.

2.2. «Департамент»:

2.2.1. На запит «Замовника» надає лист про підтвердження факту повної сплати пайового внеску після остаточного розрахунку за укладеним договором про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова на підставі даних Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради.

3. Відповідальність сторін

3.1. У разі невиконання або неналежного виконання «Замовником» обов’язків, передбачених п. 2.1 цього Договору, «Замовник» сплачує до бюджету м. Харкова пеню в розмірі 0,2 відсотка за кожен день прострочення платежу, що нараховується на суму простроченої заборгованості.

3.2. Розмір несплачених коштів пайової участі «Замовника» також коригується відповідно до умов договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова на величину інших штрафних санкцій, пені тощо.

4. Час та дія договору

4.1. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами або набрання чинності судового рішення щодо укладання цього договору та діє до повного виконання сторонами своїх обов’язків за договором.

5. Зміна та розірвання договору

5.1. Зміна та розірвання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або Договором.

5.2. Сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати Договір, повинна надіслати пропозиції про це іншій стороні за Договором.

5.3. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу сторону про результати її розгляду.

5.4. У разі недосягнення сторонами згоди щодо зміни (розірвання) договору або неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення суду.

5.5. Якщо судовим рішенням Договір змінено або розірвано, Договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності цим рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

6. Особливі умови

6.1. З питань, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6.2. Умови Договору можуть бути змінені або доповнені тільки з письмової згоди сторін і оформляються додатковою угодою до Договору.

6.3. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) будь-
якої із сторін цього Договору права і зобов’язання щодо виконання умов Договору переходять до правонаступників.

6.4. У разі зміни «Замовника», зазначеного в п. 1.1 Договору, права та обов’язки щодо виконання умов Договору переходять до нового «Замовника».

6.5. Спори, що виникають між сторонами при виконанні, розірванні або припиненні Договору, вирішуються в судовому порядку.

6.6. Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до моменту остаточного виконання сторонами своїх обов’язків за Договором.

6.7. Цей Договір складений у 2 примірниках, які мають силу оригіналу.

7. Юридична адреса та реквізити сторін

Від «Департаменту»

Заступник міського голови —

директор Департаменту економіки

та комунального майна

Від «Замовника»

___________________________________

61003, м. Харків, пл. Конституції, 7

___________________________________

 

 

Заступник міського голови —директор Департаменту економіки
та комунального майна М. І. Фатєєв
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету
міської ради Т. М. Чечетова-Терашвілі

 


Додаток 4 
до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 
від 26.12.2018 № 983
 
Коефіцієнт, що враховує соціально-економічну важливість об’єкта будівництва 
 
 

№ з/п

Назва галузі

Коефіцієнт

1

Паркінг, автомобільні стоянки.

0,5

2

Об’єкти нового будівництва із класом енергетичної ефективності А.

Необхідний клас енергоефективності будівлі підтверджується замовником енергетичним паспортом, виданим організацією, яка має на це право.

0,5

3

Об’єкти, які внаслідок реконструкції підвищили клас енергоефективності будівлі до класу А.

Необхідний клас енергоефективності будівлі підтверджується замовником енергетичним паспортом, виданим організацією, яка має на це право.

0,5

4

Об’єкти будівництва на територіях діючих промислових підприємств, якщо після введення їх в експлуатацію не збільшується навантаження на інженерну та соціальну інфраструктуру міста і таке будівництво здійснено на земельних ділянках, які мають цільове призначення — землі промисловості та замовником є саме підприємство, для організації роботи якого надано земельну ділянку.

0

5

Всі інші об’єкти будівництва.

1


 
Заступник міського голови —директор Департаменту економіки та комунального майна М. І. Фатєєв
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. Чечетова-Терашвілі
Подписаться на новости

Выбрать по тегу