Оголошення про намір передати в оренду наступні нежитлові приміщення

20 декабря 2018, 11:59
 

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова, затвердженого рішенням 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 755/17 оголошує про намір передати в оренду наступні нежитлові приміщення, а саме:

 

Місце розташування об’єкта оренди

Характеристика та площа приміщення

Вартість об’єкта

оренди, грн

1

Київський район, вул. Астрономічна, 37, літ. «А‑9»

Приміщення 1‑го поверху № 1, 2 загальною площею 15,5 м2 в житловому будинку

61620,00

2

Київський район, вул. Дарвіна, 8/10, літ. «А‑2»

Приміщення підвалу № 23 площею 1,9 м2, 1‑го поверху № 20 площею 14,4 м2 та 2‑го поверху № 1­:­35 площею 383,9 м2 загальною площею 400,2 м2 в нежитловій будівлі

1230000,00

3

Слобідський район, пр. Петра Григоренка, 37, літ. «А‑14»

Приміщення 1‑го поверху № 16­:­25 площею 117,7 м2 та балкони площею 4,2 м2 загальною площею 121,9 м2 в житловому будинку

378200,00

4

Холодногірський район, вул. Полтавський Шлях, 52, літ. «Р‑3»

Приміщення підвалу № III­:­V площею 60,3 м2, 1‑го поверху № 202­:­213, 262­:­280 площею 517,2 м2, 2‑го поверху № 281­:­286, 336­:­347 площею 391,1 м2, 3‑го поверху № 348­:­356 площею 115,5 м2 загальною площею 1084,1 м2 в нежитловій будівлі

3737000,00

5

Холодногірський район, вул. Полтавський Шлях, 52, літ. «Р‑3»

Приміщення підвалу № 184­:­201, I, II площею 351,7 м2, 1‑го поверху № 227­:­243 площею 255,6 м2, 2‑го поверху № 304­:­316 площею 266,1 м2 загальною площею
873,4 м2 в нежитловій будівлі

2986000,00

6

Новобаварський район, вул. Полтавський Шлях, 39, літ. «Д‑2»

Приміщення 1‑го поверху № 7 загальною площею 13,5 м2 в нежитловій будівлі

45090,00

7

Новобаварський район, вул. Конторська, 9, літ. «В‑2»

Приміщення 1‑го поверху № 18, 19 загальною площею 36,9 м2 в нежитловій будівлі

74725,00

8

Новобаварський район, вул. Конторська, 9, літ. «В‑2»

Приміщення 1‑го поверху № 22, 21, 21а загальною площею 102,3 м2 в нежитловій будівлі

208218,00

9

Новобаварський район, вул. Конторська, 9, літ. «В‑2»

Приміщення 1‑го поверху № 1­:­15, 2а загальною площею 114,1 м2 в нежитловій будівлі

354000,00

10

Індустріальний район, Бульвар Каркача Івана, 77, літ. «В‑1», «Б‑5»

Приміщення 1‑го поверху № 1, 1а, 1в, 1д, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 14, 16­:­31, 28а, 28б, 31а, 32а, 34­:­37 площею 735,4 м2 в нежитловій будівлі літ. «В‑1» та приміщення 1‑го поверху № LXXII, LXXIIа, LXXIIб площею 21,9 м2 в житловому будинку літ. «Б‑5»

1068280,00

11

Індустріальний район, вул. Біблика, 18, літ. «А‑4»

Приміщення 1‑го поверху № 108­5, 108­5а, 180­5б площею 34,5 м2 та 18/100 часток місць спільного користування № 108­1, 108­2 площею 3,0 м2 загальною площею
37,5 м2 в житловому будинку

123444,00

12

Індустріальний район, вул. Пастера Луї, 2, літ. «Л‑1»

Приміщення 1‑го поверху № 13­:­16, 18, 26 загальною площею 58,9 м2 в нежитловій будівлі

167600,00

13

Немишлянський район, вул. Танкова, 74, літ. «А‑1»

Будівля загальною площею 52,3 м2

150800,00

14

Основ’янський район, пров. Руставелі, 10, літ. «М‑1»

Приміщення 1‑го поверху № 1 загальною площею 5,4 м2 у нежитловій будівлі

10800,00

15

Основ’янський район, пров. Руставелі, 10, літ. «Л‑1»

Приміщення 1‑го поверху № 2 загальною площею 6,5 м2 у нежитловій будівлі

13000,00

16

Основ’янський район, пров. Руставелі, 10, літ. «Б‑1»

Приміщення 1‑го поверху № 1­:­20 загальною площею 213,6 м2 у нежитловій будівлі

625900,00

17

Основ’янський район, Майдан Героїв Небесної Сотні, 32, літ. «А‑2»

Приміщення підвалу № 1­:­7, 9, 14­:­17, 19­:­22, 24, 4а, 19а, 21а загальною площею 248,2 м2 в житловому будинку

398358,00

18

Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, Мостовий в’їзд, 2 А, літ. «А‑1», «Б»

Будівлі: літ. «А‑1» площею 79,5 м2 та літ. «Б» площею 163,4 м2

416669,00 

Істотними умовами договору оренди комунального майна є:
— об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
— термін, на який укладається договір оренди;
— орендна плата з урахуванням її індексації;
— порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;
— відновлення орендованого майна та умови його повернення;
— виконання зобов’язань;
— забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;
— порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;
— відповідальність сторін;
— страхування орендарем взятого ним в оренду майна на термін дії договору оренди;
— обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;
— укладання охоронного договору на нерухоме майно, що є об’єктом культурної спадщини.
Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення Управління приймає заяви про оренду відповідного майна.
Для передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Харкова необхідно надати такі документи:
Заяву про намір укласти договір оренди, в якій зазначається найменування заявника (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи), юридична та фактична адреса юридичної особи, місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи, контактний телефон, ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), визначається майно, яке особа бажає одержати в оренду (назва, адреса, характеристика об’єкта, у разі оренди нерухомого майна — площа приміщення та місце його розташування в будівлі), а також мета його використання та бажаний термін оренди.
Разом із заявою про намір отримати в оренду нерухоме майно або інше індивідуально визначене майно надаються такі документи:
— *проект договору оренди;
— копії установчих документів заявника/копії паспорта для фізичної особи.
В окремих випадках, передбачених законодавством, надається інформація про заявника, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади м. Харкова та пропорції її розподілу (далі — Методика)/Додаток 2 до Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова, затвердженого рішенням сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 755/17/, з урахуванням цільового використання майна, що надається в оренду. Орендна плата за орендоване майно сплачується Орендарем щомісяця. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування Орендарем розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за поточний місяць і сплачується ним самостійно до 20 числа поточного місяця.
У десятиденний термін після прийняття виконавчим комітетом позитивного рішення заявник сплачує до міського бюджету суму в розмірі 5 % від вартості об’єкта за оцінкою (але не більш ніж розмір річної плати за оренду майна), яка після укладення договору оренди зараховується до рахунку орендної плати. Дата перерахування коштів є датою укладення договору оренди.
Після укладення договору оренди орендар здійснює компенсацію витрат Управління на розміщення оголошення про намір передати майно в оренду та виготовлення документації, а саме витрати на виготовлення технічного паспорта, паспорта пам’ятки архітектури та акта технічного стану пам’ятки архітектури (у разі потреби), висновку Харківського науково‑дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (у разі потреби) на майно, що планується передати в оренду, проведення оцінки вартості комунального майна.
*Додатково інформуємо, що рішенням 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 755/17 була затверджена типова форма договору оренди для передачі в оренду майна територіальної громади м. Харкова.
Заява та документи надаються до Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради: м. Харків, майдан Конституції, 16, 2‑й поверх, кімната № 2.
Додаткову інформацію можете отримати: м. Харків, майдан Конституції, 16, 3‑й поверх, кімната № 16, тел. 725-25-63, та кімната № 21, тел. 725-25-39.
Кінцевий строк надання документів — 08.01.2019 до 17.00.
Заступник директора Департаменту — 
начальник Управління комунального майна та приватизації   В. М. Солошкін 
Подписаться на новости

Выбрать по тегу