Оголошення. Адміністрація Московського району Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

11 октября 2018, 06:33
 

Адміністрація Московського району Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору кадрової роботи відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Московського району Харківської міської ради.
Претенденти на заміщення зазначеної вакантної посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянами України;
— мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра;
— мати стаж роботи на посадах в органах місцевого самоврядування, державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом на посадах в інших сферах управління не менш 3 років;
— володіти державною та регіональною мовами в обсязі, достатньому для виконання службових обов’язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»;
— мати базові навички роботи з ПК.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П‑2 ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— інформацію про подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних).
При подачі копій при собі мати оригінали. Паспорт, трудова книжка, документи про освіту, військовий квиток пред’являються особисто.
Відбір осіб для зайняття зазначеної вакантної посади буде здійснено конкурсною комісією Адміністрації Московського району Харківської міської ради відповідно до чинного законодавства за результатами розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків–001, вул. Юр’ївська, 13, 2‑й поверх, кімн. 14.
Телефон для довідок: 725‑29‑36 
 
Подписаться на новости

Выбрать по тегу