Заява про екологічні наслідки діяльності

11 октября 2018, 06:33
 

Управління з будівництва ремонту та реконструкції департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради — Замовник Проекту «Реконструкція колектору зливової каналізації по вул. Рижівській від просп. Московського до р. Харків» (далі — «Проект»), розробленого у 2018 р. ТОВ «Дельтабудгруп» — повідомляє, що планована діяльність спрямована на організацію ефективного та безпечного відведення поверхневих вод (головним чином — атмосферних опадів) зі значної частини щільно забудованої території міського центру, що знаходиться у постійно високо-підтопленому стані за звичайних умов та, навіть, може частково затоплюватися у періоди максимальної водності (сніготанення й інтенсивних дощів).
Забезпечення належного та своєчасного відведення стоку поверхневих вод з території житлової забудови попереджає виникнення негативних наслідків підтоплення та сприяє створенню прийнятих умов життя населення.
Існуючі ділянки колектору, що мають контр-уклон, підлягають заміні з використанням полімерних труб ПЕ 100 СПИРО-SN10 діаметром 700/796 мм. Цегляні дощоприймальні та оглядові колодязі, що мають незадовільний стан, підлягають перевлаштуванню з використанням збірних залізобетонних конструкцій з зовнішньою гідроізоляцією.
Для очищення стічних вод від їх характерних забруднювачів (мілкого та середьофракційного сміття, взважених речовин та нафтопродуктів) перед їх скидом у приймаючий поверхневий водний об’єкт 
(р. Харків) Проектом на запроектованій мережі передбачені локальні очисні споруди закритого типу. Зокрема, для відокремлення нафтопродуктів у складі очисних споруд проектованої мережі прийнято сепаратор Linberg Lpeter С MB NS150 продуктивністю 150 л/с, який забезпечує очищення стічних вод від нафтопродуктів до вмісту 0,3 мг/л. Реконструкція колектору дощової каналізації проводиться за існуючим напрямком. Тип застосованих полімерних труб має високу корозійну та хімічну стійкість.
Запровадження очищення поверхневого стоку з території міста є важливим охоронним заходом щодо попередження забруднення р. Харків, адже у сучасних умовах саме він є головним забруднювачем міських поверхневих водних об’єктів. Враховуючи, що на цей час відбувається скидання поверхневих вод до річки Харків без очищення, прийняти проектні рішення забезпечують зменшення негативного впливу на водне середовище.
Виконана у складі ОВНС Проекту оцінка впливів на повітряне середовище показала, що під час проведення будівельних робіт максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин у найближчій житловій зоні не перевищуватимуть ГДК за усіма інгредієнтами, а результати проведених акустичних розрахунків довели відсутність там наднормативного шумового тиску. На період експлуатації проектованої мережі у штатному режимі вплив на атмосферне повітря відсутній.
Поводження з відходами, що утворюватимуться при проведенні будівельних робіт, та їх утилізація передбачені відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства. Під час експлуатації очисних споруд очікується утворення відходів мінерального осаду, що вивозяться для захоронення на полігон ТПВ, вловлених нафтопродуктів, що передаються на утилізацію спеціалізованим організаціям. В результаті проведеної ОВНС екологічні наслідки реалізації та ризики планованої діяльності оцінені як прийнятні.
Керуючись нормами чинного містобудівного, природоохоронного та санітарного законодавства, Замовник Проекту:
1. Зобов’язується забезпечити встановлений Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок узгодження вказаної проектно-кошторисної документації.
2. Гарантує суворий контроль реалізації повного обсягу рішень цього проекту у відповідності з проектними регламентами виконання робіт, а також виконання всіх ресурсозберігаючих, захисних, відновлюваних, компенсаційних та охоронних заходів, що ним передбачені.
3. При виникненні в процесі реалізації цього проекту непередбачуваних негативних впливів на навколишнє середовище, умови життєдіяльності населення, функціонування будівель, споруд та комунікацій, зобов’язується організувати та контролювати негайну та повну ліквідацію їх наслідків.
Врахування громадських інтересів та думок спільноти відносно планованої діяльності шляхом прийому запитів, претензій та пропозицій щодо неї від окремих громадян та представників громадськості із своєчасним (згідно з чинним законодавством) наданням їм докладної різносторонньої інформації, організовано безпосередньо за адресою та за телефонами Замовника (пл. Конституції, 7, м. Харків, 61003; конт. тел.: +38 (057) 725‑28‑84; e‑mail: uks-tehotdel@ukr.net).
Подписаться на новости

Выбрать по тегу