Звіт про результати базового відстеження результативності ршшення 14 сесіі Харківської міської ради 7 скликання

11 октября 2018, 06:30
 

ЗВІТ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БАЗОВОГО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РІШЕННЯ 14 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 
ВІД 20.09.2017 № 755/17 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРЕНДУ МАЙНА ТЕРИТОРІАЛЬНоЇ ГРОМАДИ М. ХАРКОВА»
1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 755/17 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова».
2. Виконавець заходів з відстеження — Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради. 
3. Цілі прийняття акта:
— реалізація права територіальної громади володіти, доцільно, ощадливо, ефективно користуватися за своїм розсудом і в своїх інтересах майном, що належить їй;
— сприяти подальшому розвитку інфраструктури 
м. Харкова шляхом передачі в довгострокову оренду об’єктів комунальної власності з подальшим поліпшенням комунального майна за рахунок коштів орендарів;
— підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності територіальної громади 
м. Харкова шляхом передачі в оренду об’єктів на конкурсних засадах;
— підтримання та подальший розвиток м. Харкова за рахунок коштів, що надходять від оренди комунальної власності.
4. Строк виконання заходів з відстеження: 01.08.2018—15.08.2018.
5. Тип відстеження: Відстеження базове.
6. Метод одержання результатів відстеження: статистичний.
7. Дані та припущення, які визначені при аналізі регуляторного впливу — два вимірювальних показника результативності регуляторного акта, що безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір та прогнозні значення, а саме:
• Кількість укладених договорів оренди нежитлових приміщень (будівель), од.;
• Грошові кошти, отримані від оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова та перераховані до бюджету міста Харкова, тис. грн.
Способи одержання даних — збір, обробка, аналіз статистичних даних і даних фінансової звітності.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності:
У період з 01.01.2018—01.07.2018 управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради постійно здійснювався контроль за виконанням «Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова» за вищевказаними показниками та оцінювався в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.
Діючих договорів оренди на 01.07.2018 було 2215, на 01.07.2017—2097. Зменшення кількості договорів оренди відбувається за рахунок відчуження комунального майна шляхом викупу, розірвання договорів оренди по рішенню суду, відмови у пролонгації договорів оренди, укладання договорів позички, оперативного управління, господарського відання тощо.
У І півріччі 2018 укладено 118 договорів оренди, за аналогічний період 2017 укладено договорів 123, тобто у 2018 на 4 % менш укладено договорів у порівнянні з 2017 роком.
Порівнюючи між собою надходження коштів до міського бюджету від оренди комунального майна територіальної громади м. Харкова за І півріччя 2017 — 30787,8 тис. грн та І півріччя 2018 — 31043,3 тис. грн, можна проаналізувати, що на 1 % збільшились надходження коштів до бюджету міста, незважаючи на зниження орендних ставок на окремі види діяльності та зменшення кількості укладених договорів.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
З прийняттям «Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова» та її виконанням значною мірою поповнюється міський бюджет за рахунок коштів, отриманих від оренди.
Таким чином, прийняття «Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова» вплинуло на виконання планових показників, у першу чергу, щодо поповнення міського бюджету коштами, що надійшли від оренди об’єктів комунальної власності, а також щодо укладання договорів оренди.
Зазначений регуляторний акт має високий ступень досягнення визначених цілей, реалізація його положень має позитивну динаміку, однак потребує незначних змін, в частині розміру орендної плати: для аптечних закладів органів місцевого самоврядування, за окреме індивідуально визначене — рухоме майно бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок бюджету міста Харкова, державного бюджету та місцевих бюджетів; потребує відображення норма законодавства стосовно дати укладання договорів оренди, які потребують нотаріального посвідчення і державної реєстрації.
Заступник директора Департаменту — начальник Управління комунального майна та приватизації   В. М. Солошкін

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу