Рішення про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова (проект)

10 августа 2018, 07:41
 

Повідомлення про оприлюднення  проекту рішення Харківської міської ради 7 скликання 
«Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова»

 
Для забезпечення подальшого розвитку та удосконалення процесів розрахунку орендної плати, реалізації нових вимог до ринкової трансформації на сучасному етапі її розвитку, встановлення нових завдань, визначених чітких законодавчих норм, забезпечення оптимізації розміру надходжень до місцевих бюджетів коштів від оренди комунального майна територіальної громади м. Харкова, Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради розроблено проект рішення Харківської міської ради 7 скликання «Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова».
 
На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160‑IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308, з метою прийняття від громадськості та суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій до вищевказаного проекту рішення, публікується Аналіз регуляторного акта впливу та проект рішення Харківської міської ради «Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова» у цьому номері газети «Харьковские известия» та буде розміщено на сайті Харківської міської ради http://www.city.kharkov.ua.
 
Зауваження та пропозиції до вищезазначеного проекту рішення Харківської міської ради приймаються в письмовому вигляді розробником протягом 1 місяця з дня його опублікування за адресою: 61003, м. Харків, 
пл. Конституції, 16, кімн.12 (тел.725-25-33).
 
Начальник Управління комунального
майна та приватизації Департаменту
економіки та комунального майна
Харківської міської ради В. М. Солошкін
 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
22 сесія 7 скликання 
Від ____ № ___/18
м. Харків 
 

Р І Ш Е Н Н Я Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова

 
Проект
 
 
З метою підвищення ефективності використання майна територіальної громади м. Харкова, відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, ст.ст. 283—289, 291 Господарського кодексу України, на підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада 
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до п. 8 додатку 2 до Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова, затвердженого рішенням 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова» від 20.09.2017 № 755/17 такі зміни:
1) в частині 1 після слів «Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна» додати слова «та іншого окремого індивідуально визначеного майна»;
2) в частині 2 після слів «у разі оренди нерухомого майна» додати слова «та іншого окремого індивідуально визначеного майна».
2. Внести зміни в додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади м. Харкова та пропорції її розподілу додатку 2 до Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова, затвердженого рішенням 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова» від 20.09.2017 № 755/17:
2.1. виклавши абзац 3 категорії 16 в такій редакції:
«Розміщення аптек, що реалізують готові ліки»;
2.2. абзац 3 категорії 23 вилучити.
3. Доповнити п. 3.12. розділу 3, п. 4.10. розділу 4 Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова, затвердженого рішенням 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова» від 20.09.2017 № 755/17 наступним абзацем: «Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації — з моменту державної реєстрації.».
4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення рішення в установленому порядку.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності і секретаря Харківської міської ради.
 
Міський голова Г. А. Кернес
 

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 755/17 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова»

 

I. Визначення проблеми

На сучасному етапі здійснення глибоких соціально­економічних перетворень, спрямованих на інтеграцію України у Європейське Співтовариство, оренда комунального майна відіграє важливу роль насамперед у забезпеченні розвитку підприємництва країни. Крім того, саме оренда комунального майна є важливим джерелом наповнення місцевого бюджету та сприяє підтримці зазначеного майна у належному стані.

20.09.2017 року 14 сесією Харківської міської ради 7 скликання було прийнято рішення про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова.

Даний регуляторний акт розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативно­правових актів чинного законодавства України з метою врегулювання організаційних і майнових відносин, пов’язаних з орендою майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова.

Зміни, які відбуваються у законодавстві, потребують відображення у діючих регуляторних актах. З метою спрощення процедури оформлення орендних відносин, забезпечення відкритості та прозорості на всіх етапах оренди, зниження фінансової навантаженості на орендарів, збільшення привабливості оренди, забезпечення стабільних надходжень до бюджету від оренди, уникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства пропонується внести зміни до прийнятого Положення.

В цілому на передачу в оренду комунального майна та на надходження коштів до міського бюджету від оренди цього майна значно вплинула фінансова криза та положення в Україні: на дисципліну розрахунків суб’єктів господарювання між собою та відповідно і з міським бюджетом. З метою виконання положень рекомендацій адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України пропонується внести зміни до додатку 2 до Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова — Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади м. Харкова та пропорції її розподілу.

Так, пропонується встановити ставку за розміщення аптек комунальної власності м. Харкова у відповідності до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (із змінами та доповненнями):

— за розміщення аптек, що реалізують готові ліки, — 8 %;

— за розміщення аптек на визначеній території для виготовлення ліків за рецептами — 3 %,

— за розміщення аптек, які обслуговують пільгові категорії населення, — 2 %.

Адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України зауважено, що всі суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами в територіальних межах адміністративно­територіальних одиниць областей України, незалежно від форми власності, є учасниками відповідних регіональних ринків роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Підходи щодо встановлення розміру орендної ставки для аптечних закладів органами місцевого самоврядування, які представляють інтереси відповідних територіальних громад, мають бути рівними до всіх учасників регіональних ринків роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Зазначена ситуація призводить до того, що суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами в м. Харкові, знаходяться у нерівних умовах при здійсненні ними своєї господарської діяльності.

Прийняття зазначених змін призведе до збільшення надходжень до бюджету м. Харкова (таблиця).

(дані наведено за місяць)

Цільове використання

Площа, кв. м

Ставки за існуючою Методикою, %

Орендна плата, грн

Запропоновані орендні ставки, %

Нова орендна

плата, грн

Прибуток

розміщення аптек,
що реалізують готові ліки

1 254,86

2

28 144,60

8

67 898,65

39 754,05

 

 

Прибуток за рік приблизно становитиме 477 048 грн.

Також, з ціллю вдосконалення розрахунків за майно територіальної громади м. Харкова та приведення у відповідність до існуючої практики, пропонується внести зміни до п. 8 Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади м. Харкова та пропорції її розподілу — додатку 2 до Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова в частині доповнення встановлення розміру орендної плати за окреме індивідуально визначене — рухоме майно бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок бюджету міста Харкова, державного бюджету та місцевих бюджетів в розмірі 1 гривні за рік. На даний час зазначена норма стосується нерухомого майна. Тому до збитків надходжень орендної плати до міського бюджету внесення запропонованих змін не призведе.

Пунктом 3 статті 640 Цивільного кодексу України передбачено, що договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації — з моменту державної реєстрації. Дана норма Закону не відображена в Положенні про оренду майна територіальної громади м. Харкова, в зв’язку з чим виникають певні труднощі при оформленні договорів оренди зі строком оренди 3 роки і більше та які підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. Тому, з ціллю недопущення протиріччя, пропонуємо внести відповідні зміни до Положення.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

II. Цілі державного регулювання

Ціллю прийняття проекту рішення про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади
м. Харкова є визначення пріоритетів, завдань і комплексу заходів, спрямованих на організаційне та правове забезпечення процесу оренди комунального майна.

Основними цілями оренди майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова, є:

— реалізація права територіальної громади володіти, доцільно, ощадливо, ефективно користуватися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй;

— сприяти подальшому розвитку інфраструктури м. Харкова шляхом передачі в довгострокову оренду об’єктів комунальної власності з подальшим поліпшенням комунального майна за рахунок коштів орендарів;

— створення сприятливих умов для конкуренції на ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

— підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова організаціями та установами, які утримуються за рахунок державного бюджету, бюджету м. Харкова та місцевих бюджетів;

— підтримання та подальший розвиток м. Харкова за рахунок коштів, що надходять від оренди комунальної власності.

Передача в оренду вирішує завдання по створенню ринкової економіки, а також забезпечує досягнення таких цілей, як створення умов для підвищення ефективності діяльності фізичних та юридичних осіб, сприяє підвищенню життєвого рівня населення, його добробуту, а також науково‑технічним та економічним передумовам європейської інтеграції вітчизняної економіки.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 — залишити без змін чинну редакцію Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова

Не дозволить досягнути цілей державного регулювання, оскільки цей регуляторний акт потребує змін з метою

досягнення визначених цілей державного регулювання

Альтернатива 2 — внесення змін до чинного регуляторного акта

Такий спосіб є ефективним та забезпечить досягнення цілей державного регулювання у сфері оренди комунального майна

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова чітко регламентовано і забезпечує виконання планового завдання з надходжень до місцевого бюджету від оренди

Допущення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого абзацом 8 частини другої статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

 

З урахуванням чинної редакції Положення процедура передачі майна на строк 3 роки і більше залишається не приведеною у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

Через фінансове навантаження на орендарів комунальне майно на ринку оренди залишається менш привабливим і конкурентоспроможним порівняно з приватною нерухомістю.

Альтернатива 2

Виконання рекомендацій адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.03.2018 № 20‑рк/к, які згідно з частиною другою статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» підлягають обов’язковому розгляду органами, яким вони надані; удосконалення Положення про оренду майна територіальної громади
м. Харкова, можливість виконання органом місцевого самоврядування своїх соціальних зобов’язань

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Чинна редакція Положення забезпечує виконання планових завдань по надходженню

до місцевого бюджету орендної плати

Альтернатива 2

Дотримання рівних умов серед суб’єктів господарювання на ринку роздрібної торгівлі

лікарськими засобами; можливість підвищення соціальних стандартів для тих категорій громадян, які отримують її з відповідного бюджету

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць (орієнтовно)

 —

1

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Надання одному аптечному закладу нижчої орендної ставки порівняно з іншими учасниками ринку, що призводить до зниження рівня загальних витрат цього суб’єкта на утримання аптечної мережі

Альтернатива 2

Дотримання норм діючого законодавства

Ознайомлення

та оформлення додаткових угод

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 — залишити без змін чинну редакцію Положення

0

Є найбільш недоцільним, оскільки не дозволить досягнути цілей державного регулювання

Альтернатива 2 — внести зміни до чинної редакції Положення

4

Є ефективним з огляду на дотримання норм законопроектної бази та забезпечить досягненню цілей державного регулювання у сфері оренди комунального майна

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Зазначеним внесенням змін до Положення передбачається підвищення ставки орендної плати за розміщення аптек підприємств комунальної власності міста, буде врегульовано процедуру передачі рухомого майна бюджетним організаціям, установам та приведено у відповідність до Цивільного кодексу України норми Положення про дату укладання нотаріально посвідчених договорів.

У результаті прийняття запропонованого акта не потрібно здійснювати жодних заходів для його впровадження.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 100 %, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання здійснено згідно з М‑Тестом, викладеному у додатку до цього Аналізу регуляторного впливу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований проект внесення змін до Положення буде діяти до прийняття змін до нього, до прийняття змін у нормативно­правові акти, що мають вищу юридичну силу, які стосуються зазначеної сфери регулювання або його скасування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого акта будуть:

— перегляд договорів оренди, які укладено з підприємствами комунальної власності міста для розміщення аптек;

— грошові кошти, отримані від оренди об’єктів комунальної власності та перераховані до бюджету міста Харкова.

Зміни, що пропонуються, поширюватимуться на орендарів всіх організаційно­правових форм.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом моніторингу кількості укладених додаткових угод до договорів оренди комунального майна та розміру надходжень від оренди до місцевого бюджету надані Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено протягом року після набрання чинності цим актом шляхом обробки результатів статистичних даних.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після проведення базового.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік але не пізніше ніж через два роки після набрання ним чинності шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне — раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності — статистичний.

Вид даних — статистичні дані.

Заступник директора Департаменту економіки та комунального майна —
начальник управління комунального майна та приватизації В. М. Солошкін


 

Додаток
до аналізу регуляторного впливу 
до проекту рішення сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 20.09.2017 № 755/17 «Про затвердження Положення про оренду майна
територіальної громади м. Харкова»
 

ТЕСТ
малого підприємництва (М‑Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро­ та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 18 квітня 2018 по 31 липня 2018.

№ 

з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет­консультації

прямі (інтернет­форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Проведення круглого столу із представниками Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки

та комунального майна, Юридичного департаменту, відділу з питань здійснення державної регуляторної політики; робочі зустрічі

7

Надано пропозиції щодо

вдосконалення розробленого проекту акта

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро­ та малі):

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 1 (одиниць), у тому числі суб’єкти малого підприємництва 1 (одиниць); питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив ~ 100,0 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання»).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ 

з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати

за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік

у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури:

— сплата орендної плати

477 048,60

477 048,60

2 385 243,00

6

Разом, гривень

Формула:

 (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

477 048,60

477 048,60

2 385 243,00

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва,

що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

477 048,60

477 048,60

2 385 243,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино­години:

Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40‑годинному робочому тижні — 1993,0 години (норми тривалості робочого часу на 2018 рік розроблені редакцією Дт­Кт у зв’язку з відсутністю

відповідного листа Міністерства праці та соціальної політики України з урахуванням змін, внесених Законом від 16.11.2017 № 2211‑VIII та відповідно до статті 73 КЗпП).

Використовується мінімальний розмір заробітної плати. За Законом України середній мінімальний щомісячний розмір заробітної плати з 01.01.2018 становить 3723,00 грн

та 22,41 грн у погодинному розмірі (Закон України від 07.12.2017 № 2246‑VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

11,21

0

11,21

9.1

знайти регуляторний акт в мережі Інтернет та ознайомитись з його змістом (0,5 год)

11,21

0

11,21

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури:

підписання додаткової угоди (0,5 год.)

11,21

0

11,21

14

Разом, гривень

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

22,42

Х

22,42

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

16

Сумарно, гривень (рядок 14 Х рядок 15)

22,42

Х

22,42

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Харківська міська рада, а саме: Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва — за потреби окремо для суб’єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати

часу на 

процедуру,

год

Вартість часу

співробітника органу державної влади

відповідної категорії

(заробітна плата),

грн/год

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають

на одного

суб’єкта

Оцінка кількості

суб’єктів,

що

підпадають

під дію

процедури

регулювання

Витрати на 

адміністрування

регулювання

(за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

1

82,56

1

1

82,56

камеральні (перевірка документів)

1

82,56 грн

(з розрахунком 14200 грн на місяць)

 1

1

82,56

виїзні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

 0

 0

 0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 0

 0

 0

 0

 0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

 0

0

0

7. Інші адміністративні процедури:

2

82,56

1

1

165,12

7.1. введення до бази даних інформації по договору оренди

0,5

82,56

1

1

41,28

7.2. підготовка та видача додаткової угоди до договору оренди на підпис

0,5

82,56

1

1

41,28

7.3. узгодження додаткової угоди до договору оренди

1

82,56

1

1

82,56

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

247,68

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

247,68

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ 

з/п

Показник

Перший рік регулювання

(стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

22,42

22,42

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

477 048,60

477 048,60

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

247,68

247,68

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

477 318,70

477 318,70

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Для суб’єктів господарювання коригуючим (пом’якшувальним) заходом у цьому випадку є те, що витрати щодо оформлення додаткових угод до договорів оренди Орендар не несе.

 

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу