Звіт про результати базового відстеження результативності регуляторного акта

10 августа 2018, 07:25
 

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» від 20.09.2017 № 747/17.

2. Виконавець заходів з відстеження — Департамент земельних відносин Харківської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

— реалізація вимог Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

— удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності;

— забезпечення відкритості та прозорості процедури відбору суб’єктів оціночної діяльності;

— зменшення витрат громадян та суб’єктів господарювання, які пов’язані з проведенням експертної грошової оцінки земельних ділянок територіальної громади м. Харкова при їх відчуженні;

— збільшення надходжень до міського бюджету від продажу земельних ділянок.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводили у термін з 04.06.2018 по 08.06.2018.

5. Тип відстеження: Відстеження базове.

6. Метод одержання результатів відстеження — статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність — статистичні, які знаходяться у веденні Департаменту земельних відносин Харківської міської ради.

Способи одержання даних — збір, обробка та аналіз статистичних даних. (Моніторингу кількості звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, укладених договорів купівлі­продажу земельних ділянок комунальної власності та грошових коштів, отриманих від продажу земельних ділянок комунальної власності до бюджету міста Харкова.)

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Для проведення відстеження результативності акта використано порівняльний аналіз статистичних даних за 5 місяців 2018 року з аналогічним періодом 2017 року.

Департаментом земельних відносин Харківської міської ради постійно проводиться робота з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з метою їх подальшого продажу як об’єктів комунальної власності, шляхом організації та проведення засідань конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності. Результатом проведення конкурсу є виконання обраними суб’єктами оціночної діяльності експертної грошової оцінки земельних ділянок, якою визначається ціна продажу земельних ділянок, укладення договорів купівлі­продажу земельних ділянок за затвердженою ціною, отримання надходжень від продажу земельних ділянок до бюджету м. Харкова.

За 5 місяців 2017 року кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок на кінець звітного періоду становила 18.

За 5 місяців 2018 року кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок на кінець звітного періоду становила 36.

За 5 місяців 2017 року кількість укладених договорів купівлі­продажу на кінець звітного періоду становила 20.

За 5 місяців 2018 року кількість укладених договорів купівлі­продажу на кінець звітного періоду становила 35.

За 5 місяців 2017 року надходження грошових коштів, отриманих від продажу земельних ділянок комунальної власності до бюджету міста Харкова, на кінець звітного періоду становили 25 800,6 тис. грн.

За 5 місяців 2017 року надходження грошових коштів, отриманих від продажу земельних ділянок комунальної власності до бюджету міста Харкова, на кінець звітного періоду становили 44 316,3 тис. грн.

Аналіз кількісних та якісних показників цього регуляторного акта виявив, що кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок збільшилось на 100 %, кількість укладених договорів купівлі­продажів земельних ділянок збільшилось на 75 %, надходження від продажів земельних ділянок до бюджету м. Харкова збільшилось на 72 %, що свідчить про позитивну динаміку в напрямку впорядкування взаємовідносин між Харківською міською радою, суб'єктами господарювання (фізичними та юридичними особами), які мають намір викупити земельні ділянки комунальної власності, та суб'єктами оціночної діяльності, які були залучені до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, регламентованих рішенням 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» від 20.09.2017 № 747/17 та іншими нормативними актами.

9. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, взагалі результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, головною ознакою є дотримання принципів прозорості та неупередженості визначення суб’єктів господарської діяльності в сфері оцінки, забезпечення якісного надання послуг за нижчою ціною та в найкоротші строки, збільшення надходжень від продажу земельних ділянок до бюджету м. Харкова.

Директор Департаменту
земельних відносин А. О. Козлов

 

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу