Звіт про результати базового відстеження результативності рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 691/17 «Про програму приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади  м. Харкова на 2017–2022

13 июня 2018, 07:58
 

ЗВІТ 
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БАЗОВОГО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РІШЕННЯ 13 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ ВІД 21.06.2017 № 691/17
«ПРО ПРОГРАМУ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВІДЧУЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М. ХАРКОВА НА 2017–2022 РР.»
 

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 691/17 «Про Програму приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017—2022 рр.»

2. Виконавець заходів з відстеження — управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

1) реалізація права територіальної громади володіти, ефективно користуватися і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй як безпосередньо, так і через спеціально уповноважені органи;

2) сприяння подальшому розвитку інфраструктури м. Харкова шляхом збільшення частки приватних власників, які мають довгострокові інтереси в розвитку об'єкта, що приватизувався, здійснюють ефективне управління ним і сприяють створенню соціально орієнтованої ринкової економіки;

3) підвищення ефективності діяльності підприємств шляхом створення конкурентного середовища;

4) сприяння процесу стабілізації фінансового стану підприємств, розташованих на території міста Харкова;

5) зменшення витрат на управління та підтримку малоприбуткових та збиткових комунальних підприємств;

6) підтримання та подальший розвиток м. Харкова за рахунок коштів, що надходять від приватизації та відчуження;

7) підвищення зацікавленості інвесторів у розвитку інфраструктури м. Харкова;

8) підвищення довіри покупців до процесу приватизації;

9) максимальна відкритість та прозорість усіх процедур приватизації для мешканців міста та покупців об’єктів приватизації.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 20.05.2018 р. — 31.05.2018 р.

5. Тип відстеження: Відстеження базове.

6. Метод одержання результатів відстеження: Статистичний.

7. Дані та припущення, які визначені при аналізі регуляторного впливу — два вимірювальних показника результативності регуляторного акта, що безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір та прогнозні значення, а саме:

• Кількість укладених договорів купівлі продажу, од.;

• Грошові кошти, отримані від приватизації та перераховані до бюджету міста Харкова, тис. грн.

Способи одержання даних — збір, обробка, аналіз статистичних даних і даних фінансової звітності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

у період 01.01.2018—31.05.2018 р. управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради постійно здійснювався контроль за виконанням «Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017—2022 рр.» за вищевказаними показниками та оцінювався порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

За 5 місяців 2017 року було укладено 48 договорів купівлі­ продажу. За вказаний період до міського бюджету від приватизації надійшло грошових коштів у сумі 16 490,1 тис. грн.

За 5 місяців 2018 року укладено 40 договорів купівлі­ продажу, що порівняно з відповідним періодом минулого року менше на 8 одиниць та складає 83,3 %.

За 5 місяців 2018 року до міського бюджету від приватизації надійшло грошових коштів у сумі 19 909,8 тис. грн.

Порівнюючи між собою фактичне надходження коштів до міського бюджету за 5 місяців 2017 та 2018 років, можна зробити висновок, що за 5 місяців 2018 року грошових коштів від приватизації до міського бюджету надійшло більше ніж за відповідний період 2017 року на 3 419,7 тис. грн, або більше у 1,2 рази.

Таким чином, намітилася позитивна динаміка виконання зазначених показників, що пояснюється прийняттям регуляторного акта «Про Програму приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017—2022 рр.» та прийняттям у вищезгаданий період 2018 року рішення сесії Харківської міської ради переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова, які підлягають приватизації шляхом викупу.

Прийняття нової Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова впливає на виконання планових показників, у першу чергу щодо поповнення міського бюджету коштами, які надійшли від приватизації об’єктів комунальної власності, а також щодо укладання договорів купівлі­продажу.

Однак динаміка виконання зазначених показників дещо нижча проти запланованої на 2018 рік, що обумовлено змінами у законодавстві України, а саме тим, що набув чинності 07.03.2018 Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна».

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

З прийняттям «Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017—2022 рр.» значною мірою поповнюється міський бюджет за рахунок коштів, отриманих від приватизації шляхом викупу.

Завдяки приватизації (відчуженню) комунального майна створюються сприятливі умови для появи ефективних приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об'єкта, здійснюють ефективне управління ним, спроможні вести інвестування в об’єкт приватизації, у виробництво, модернізацію та технічне оновлення основних засобів підприємства, вирішувати соціальні питання, підвищувати добробут працівників підприємства, створювати сприятливий інвестиційний клімат.

Однак у зв’язку з прийняттям Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» потребується розробка нового регуляторного акта.

В. о. начальника управління комунального майна та приватизації  Т. Ю. Клемчук

 

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу