Оголошення про намір передати в оренду нежитлові приміщення та майно

11 июня 2018, 07:32
 

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова, затвердженого рішенням 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 755/17, оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення та майно, що знаходяться  в господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Харкова, а саме: 

з/п

Місце розташування об’єкта оренди

Характеристика

об’єкта

Орендодавець

Юридична адреса та контактний

телефон балансоутримувача

Вартість об’єкта

оренди, грн

Інші умови передачі в оренду комунального майна, пов’язані

з інтересами територіальної громади м. Харкова

Термін

оренди

1

Індустріальний район, пр. Архітектора Альошина, 1‑М,

підземний підвуличний пішохідний перехід № 2

біля ст. м. «Тракторний завод»

майно — кіоск № 9

КП «Підземне місто»

м. Харків

вул. Суздальські ряди,9

тел. 766­08­20

149900

— використовувати майно лише за цільовим призначенням (розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи)

2 роки

11 місяців

2

Індустріальний район, пр. Московський, 256‑М,

підземний підвуличний пішохідний перехід № 2

біля ст. м. «ім. О. С. Масельського»

майно — кіоск № 1

КП «Підземне місто»

м. Харків

вул. Суздальські ряди,9

тел. 766­08­20

225000

— використовувати майно лише за цільовим призначенням (розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів)

2 роки

11 місяців

3

Київський район, вул. Жон Мироносиць, 12‑М,

підземний підвуличний пішохідний перехід

біля ст. м. «Архітектора Бекетова»

майно — кіоск № 19

КП «Підземне місто»

м. Харків

вул. Суздальські ряди,9

тел. 766­08­20

224000

— використовувати майно лише за цільовим призначенням (розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи)

2 роки

11 місяців

4

Київський район, вул. Жон Мироносиць, 12‑М,

підземний підвуличний пішохідний перехід

біля ст. м. «Архітектора Бекетова»

майно — кіоск № 12

КП «Підземне місто»

м. Харків

вул. Суздальські ряди,9

тел. 766­08­20

285000

— використовувати майно лише за цільовим призначенням (розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи)

2 роки

11 місяців

5

Київський район, вул. Жон Мироносиць, 12‑М,

підземний підвуличний пішохідний перехід

біля ст. м. «Архітектора Бекетова»

майно — кіоск № 13

КП «Підземне місто»

м. Харків

вул. Суздальські ряди,9

тел. 766­08­20

285000

— використовувати майно лише за цільовим призначенням (розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи)

2 роки

11 місяців

6

Київський район, вул.Героїв Праці, 22‑М,

підземний підвуличний пішохідний перехід № 1

біля ст. м. «Героїв праці»

майно — кіоск № 21

КП «Підземне місто»

м. Харків

вул. Суздальські ряди,9

тел. 766­08­20

903200

— використовувати майно лише за цільовим призначенням (розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи)

2 роки

11 місяців

7

Київський район, вул.Героїв Праці, 22‑М,

підземний підвуличний пішохідний перехід № 1

біля ст. м. «Героїв праці»

майно — кіоск № 18

КП «Підземне місто»

м. Харків

вул. Суздальські ряди,9

тел. 766­08­20

574100

— використовувати майно лише за цільовим призначенням (розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи)

2 роки

11 місяців

8

Київський район, вул. Академіка Павлова, 160‑М

підземний підвуличний пішохідний перехід № 2

біля ст. м. «Героїв Праці»

майно — кіоск № 3

КП «Підземне місто»

м. Харків

вул. Суздальські ряди,9

тел. 766­08­20

272100

— використовувати майно лише за цільовим призначенням (розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи)

2 роки

11 місяців

 

 

Місце розташування об’єкта оренди

Характеристика

об’єкта

Балансоутримувач

Юридична адреса та контактний

телефон балансоутримувача

Вартість об’єкта

оренди, грн

Інші умови передачі в оренду комунального майна, пов’язані

з інтересами територіальної громади м. Харкова

Термін

оренди

9

Московський район, вул. Академіка Павлова, 136‑М,

підземний підвуличний пішохідний перехід № 1

біля ст. м. «Студентська»

нерухоме майно

площею 6,2 кв. м

КП «Підземне місто»

м. Харків,

вул. Суздальські ряди, 9

тел.766­08­20

182415

— використовувати майно лише за цільовим призначенням (розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів)

2 роки

11 місяців

10

Московський район, вул. Академіка Павлова, 136‑М,

підземний підвуличний пішохідний перехід № 1

біля ст. м. «Студентська»

нерухоме майно

площею 6,2 кв. м

КП «Підземне місто»

м. Харків,

вул. Суздальські ряди, 9

тел.766­08­20

182415

— використовувати майно лише за цільовим призначенням (розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів)

2 роки

11 місяців

11

Московський район, пр. Московський, 94‑М,

підземний підвуличний пішохідний перехід № 2

біля ст. м. «Захисників України»

нерухоме майно

площею 2,5 кв. м

КП «Підземне місто»

м. Харків,

вул. Суздальські ряди, 9

тел.766­08­20

101538

— використовувати майно лише за цільовим призначенням (розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи)

2 роки

11 місяців

 

Істотними умовами договору оренди комунального майна є:

— об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

— термін, на який укладається договір оренди;

— орендна плата з урахуванням її індексації;

— порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;

— відновлення орендованого майна та умови його повернення;

— виконання зобов’язань;

— забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

— порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;

— відповідальність сторін;

— страхування орендарем взятого ним в оренду майна на термін дії договору оренди;

— обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;

— укладання охоронного договору на нерухоме майно, що є об’єктом культурної спадщини;

— обов’язок орендаря компенсувати витрати управління комунального майна та приватизації на публікацію оголошення за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення управління комунального майна та приватизації приймає заяви про оренду відповідного майна.

Для передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Харкова необхідно надати такі документи:

Заяву про намір отримати в оренду нерухоме майно або інше індивідуально визначене майно, в якій вказується найменування заявника (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи), юридична та фактична адреса юридичної особи, місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи, контактний телефон, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), визначається майно, яке особа бажає одержати в оренду (назва, адреса, характеристика об’єкта, у разі оренди нерухомого майна — інформація про площу приміщення та місце його розташування в будівлі), а також мета його використання та бажаний термін оренди.

До заяви надаються такі документи:

— проект договору оренди*;

— копії установчих документів для юридичної особи/копії паспорта для фізичної особи.

В окремих випадках, передбачених законодавством, надається інформація про заявника, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

У разі подання заяви, оформленої з порушеннями вищенаведених вимог або ненадання чи надання в неповному обсязі документів, Управління в 10‑денний термін з дня її реєстрації знімає заяву з розгляду, про що повідомляє заявника.

Орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади м. Харкова та пропорції її розподілу (Додаток 2 до Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова, затвердженого рішенням 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання № 755/17 від 20.09.2017), з урахуванням цільового використання майна, що надається в оренду. Орендна плата за орендоване майно сплачується Орендарем щомісяця. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування Орендарем розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за поточний місяць, якщо інше не передбачено чинним законодавством, і сплачується ним самостійно до 20 числа поточного місяця.

У разі прийняття позитивного рішення щодо передачі в оренду заявник сплачує до міського бюджету суму у розмірі 5 % від вартості об’єкта за незалежною оцінкою (але не більш річної плати за оренду майна), яка після укладення договору оренди зараховується в рахунок орендної плати.

* Додатково інформуємо, що рішенням 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 755/17 була затверджена типова форма договору оренди для передачі в оренду майна територіальної громади м. Харкова.

Заява та документи надаються до управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 16, 2­-й поверх, кімната № 2.

Додаткову інформацію можете отримати: 2‑й поверх, кімната № 3, 3‑й по­верх, кімната № 17, кімната № 14, тел.: 725‑25‑45, 725‑25‑38, 725-­25-­48.

Стосовно огляду нежитлових приміщень та майна необхідно звертатися безпосередньо до комунальних підприємств, установ, організацій.

Кінцевий строк надання документів — 27 червня 2018 року до 17.00 год.

В. о. начальника Управління комунального майна та приватизації  Т. Ю. Клемчук

 

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу