Звіт про результати періодичного відстеження результативності рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009 № 130/09 «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Харківській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невик

9 февраля 2018, 07:42
 

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009 № 130/09 «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Харківській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю».

2. Виконавець заходів з відстеження — Департамент територіального контролю Харківської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

— врегулювання правовідносин між Харківською міською радою як суб’єкта права власності на землю та землекористувачами;

— збільшення надходжень до місцевого бюджету;

— створення дійових мотивацій до раціонального та ефективного використання територій міста;

— підвищення довіри до міської влади;

— забезпечення простоти та прозорості розрахунку збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю;

— встановлення рівних умов платежів для підприємців‑орендарів у всіх сферах господарювання.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.11.2017 по 30.11.2017.

5. Тип відстеження — періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження — статистичний.

7. Дані та припущення, на підставі яких відсте­жувалися результативність, визначені в аналізі регуляторного впливу рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009 № 130/09 «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Харківській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю», способи одержання даних — відстеження та обробка статистичних даних.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Прийняття рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009 № 130/09 «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Харківській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю» не мало значного впливу на зменшення використання земельних ділянок з порушеннями чинного законодавства, зважаючи на таке:

Постановою пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 № 13 внесено зміни до п. 3.8 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 № 6 «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин», згідно з якими суди, вирішуючи спори за позовами органів державної влади або місцевого самоврядування про стягнення з особи, яка набула у власність житловий будинок, будівлю або споруду і не переоформила право користування земельною ділянкою, збитків у вигляді упущеної вигоди (зокрема, у розмірі неодержаної плати за оренду земельної ділянки), господарські суди повинні брати до уваги положення ст. 22 ЦК України та ч. 2 ст. 224 ГК України. Для застосування такого заходу відповідальності слід встановлювати наявність у діях відповідача всіх чотирьох елементів складу цивільного правопорушення (протиправної поведінки, збитків, причинного зв’язку між протиправною поведінкою та збитками і вини).

У зв’язку з внесенням змін до постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 № 6 механізм стягнення збитків відповідно до рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009 № 130/09 «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Харківській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю» став можливим лише для випадків абсолютного делікту (самовільного зайняття земельних ділянок), що у процентному відношенні складає незначну частку від загального об’єму землекористування.

На цей час Департаментом розроблена принципово нова концептуально­правова модель механізму стягнення коштів з несумлінних землекористувачів шляхом стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати, відповідно до ст.ст. 1212–1214 ЦК України.

У зв’язку з цим засідання Комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам в 2017 році головою комісії не скликалося.

В той же час цей регуляторний акт необхідний як механізм реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284, якою затверджений «Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачами», який передбачає необхідність існування роботи комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам, склад якої затверджений рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 16.10.2013 № 663.

Комісія по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам:

— діє як дорадчий орган на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284;

— працює не тільки з визначення збитків, нанесених територіальній громаді м. Харкова, але й іншим власникам та землекористувачам;

— є інструментом зі стягнення збитків у зв’язку з погіршенням якості землі, деліктним порушенням земельного законодавства.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Регуляторний акт сприяє досягненню визначених цілей, реалізація його положень має стимулюючий характер для суб’єктів господарювання, громадян, установ, організацій та підприємств дотримуватись та виконувати встановлені вимоги використання земельних ділянок та законодавства про плату за землю.

Заступник директора Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради Ю. Ю. Агафонова

 

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу