Звіт про результати періодичного відстеження результативності рішення 19 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.09.2012 № 838/12 «Про затвердження Положення про містобудівний кадастр міста Харкова»

12 января 2018, 07:50
 

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення 19 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.09.2012 № 838/12 «Про затвердження Положення про містобудівний кадастр міста Харкова».

2. Виконавець заходів з відстеження: Служба містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

— виконання вимог Законів України та інших нормативних актів, які регулюють суспільні відносини у сфері містобудування;

— врегулювання суспільних відносини у сфері містобудування;

— забезпечення своєчасного та повного наповнення містобудівного кадастру міста Харкова геопросторовими даними, даними містобудівної та землевпорядної документації, для їх зберігання, захисту та подальшого використання для оптимізації здійснення та регулювання містобудівної діяльності на території міста Харкова.

4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 02.08.2017 по 23.08.2017.

5. Тип відстеження: періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.

7.Дані, на основі яких відстежувалася результативність.

1. Загальна кількість найменувань документів, що надходять до Служби для внесення у базу даних.

2. Кількість документації (за категоріями), що надана до Служби для внесення у базу даних.

Способи одержання даних — збір, обробка та аналіз статистичних даних.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Для проведення періодичного відстеження результативності акта використано статистичну інформацію бази даних містобудівного кадастру про кількість зареєстрованих та внесених у базу документів та матеріалів.

При здійснені періодичного відстеження результативності дії акта враховуються наступні кількісні та якісні показники результативності регуляторного акта (рішення):

№ з/п

Показники результативності

Показники

отримані при проведенні

базового

відстеження

період

з 26.08.2013

по 26.08.2014

період

з 26.08.2016

по 26.08.2017

1.

Загальна кількість найменувань документів, що передаються до Служби для внесення у базу даних

9

9

11

2.

Кількість документації (за категоріями),
що надана до Служби для внесення у базу даних, а саме:

2.1

Проектна документація

149

212

559

2.2

Технічні умови

121

103

56

2.3

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

66

81

130

2.4

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки

51

156

315

2.5

Графічні матеріали місця розташування земельних ділянок (акт обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки)

132

683

473

2.6

Виконавча зйомка інженерних мереж

408

496

604

2.7

Виконавча зйомка території М 1:500

813

1064

1469

2.8

Документація з нагляду в сфері будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів (декларація, дозвіл або повідомлення про початок виконання будівельних робіт, сертифікат або декларація про готовність об’єкта до експлуатації тощо)

32

41

2.9

Землевпорядна документація
(проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічна документація із землеустрою тощо)

200

11

2.10

Топографо­геодезична зйомка М 1:2 000

 

 

171

2.11

Заява на проведення топографо­
геодезичних вишукувань

 

 

125

2.12

Паспорти оздоблення фасадів

 

 

146

2.13

Інформація щодо дозволів на порушення об’єктів благоустрою

 

 

6175

 

Після затвердження Положення база даних містобудівного кадастру почала більш активно поповнюватися інформаційними ресурсами. Як видно із статистичних даних, наведених у таблиці, на теперішній час значно зросла більша кількість показників у порівнянні із результатами, отриманими при проведенні базового та повторного відстеження. Це забезпечило більшу повноту, актуальність та всебічність інформації, що міститься в базі даних містобудівного кадастру, а це в свою чергу забезпечує повну інформованість при вирішенні питань у сфері містобудівної діяльності, удосконалення управління і перспективного планування розвитку міста та його окремих районів.

Припинення надходження до бази даних містобудівного кадастру землевпорядної документації та документації з нагляду в сфері будівництва обумовлене змінами у нормативно­правових актах, в результаті чого на теперішній час чітко не визначена процедура надання землевпорядної документації до Служби на реєстрацію.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Затвердження Положення про містобудівний кадастр міста Харкова (далі — Положення) забезпечило виконання законодавства у сфері містобудування, а саме Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Завдяки затвердженню Положення були усунуті деякі ускладнення щодо формування містобудівного кадастру міста Харкова, внесення, зберігання та вилучення інформації з бази даних містобудівного кадастру, була налагоджена взаємодія між суб’єктами, що приймають участь у формуванні містобудівного кадастру. Все це сприяє задоволенню інформаційних потреб у плануванні території та будівництві в місті Харкові, формуванню галузевої складової геоінформаційних ресурсів міста Харкова.

На підставі періодичного відстеження результативності рішення 19 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.09.2012 № 838/12 «Про затвердження Положення про містобудівний кадастр міста Харкова» можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Начальник Служби містобудівного кадастру міста Харкова Н. В. Гук

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу