Решение о внесении изменений в Программу содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2017–2020 годы

13 ноября 2017, 07:17
 

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
16 сесія 7 скликання
Від 08.11.2017 № 820 / 17
м. Харків
 

Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017–2020 роки

 
На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017—2020 роки, затвердженої рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 419 / 16, такі зміни:
1.1. Викласти в новій редакції:
1.1.1. Підпункт 8.3.10 розділу 8 «Підтримка соціально послаблених верств населення»:
«8.3.10. Забезпечити виплати одноразової адресної грошової допомоги учасникам бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідам війни із числа учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, членам сім’ї загиблого (померлого) учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, членам сімей осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності, що перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, до Дня захисника України (на підставі наданих списків)».
1.1.2. Абзац п. 9.1 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста»:
«— у розмірі 50 % знижки на оплату за користування житлово-комунальними послугами (на 1 особу в межах соціальної норми житла і соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами):
а) працівникам територіальних центрів надання соціальних послуг, управління праці та соціальних питань, управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, комунального закладу «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь», комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».
1.1.3. Абзац підпункту «б» пункту 9.3 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста»:
«б) право пільгового (безкоштовного) проїзду:
— батькам (матері та батькові) багатодітних сімей (за пред’явленням пільгового посвідчення або довідки за формою, затвердженою Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, що підтверджує право на пільговий проїзд другого з батьків)».
1.1.4. Абзац підпункту а пункту 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста»:
«— батькам (матері та батькові) багатодітних сімей (за пред’явленням пільгового посвідчення або довідки за формою, затвердженою Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, що підтверджує право на пільговий проїзд другого з батьків) (до 60 поїздок на місяць)».
1.1.5. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста (додаток 20 до Програми), що додається.
1.1.6. Додаток «Перелік вищих навчальних закладів I–IV рівня акредитації міста Харкова та професійно-технічних навчальних закладів» до Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних закладів І–IV рівня акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів (додаток 27 до Програми), що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров’я і секретаря Харківської міської ради.
 
Міський голова   Г. А. Кернес
 

Додаток 20
до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017–2020 роки
(до п. 9.1 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)
 
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста
 
1. Загальна частина
1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста (далі — Положення) визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій окремим соціальним категоріям громадян на оплату за користування житлово-комунальними послугами за рахунок коштів бюджету міста Харкова.
1.1.1. Додаткові соціальні гарантії на оплату за користування житлово-комунальними послугами надаються:
— працівникам територіальних центрів надання соціальних послуг, управління праці та соціальних питань, управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, комунального закладу «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь», комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
— непрацюючій працездатній особі, яка зареєстрована з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, у тому випадку, коли інвалід війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є інвалідом I групи;
— перекладачам жестової мови (перекладачам-дактилологам) та спеціалістам підприємств та установ, які супроводжують інвалідів по слуху як перекладачі жестової мови;
— громадянам, яким присвоєно звання «Заслужений донор України».
1.1.2. Додаткові соціальні гарантії на оплату за послуги газопостачання на опалення житла в опалювальний період надаються:
— cім’ям матерів-героїнь;
— інвалідам I та II групи по зору.
1.2. Додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг надаються шляхом перерахування компенсації за рахунок коштів бюджету міста Харкова підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги.
1.3. Додаткові соціальні гарантії окремим соціальним категоріям громадян міста на оплату послуг надають підприємства як комунальної, так і некомунальної форми власності міста.
1.4. Додаткові соціальні гарантії надаються протягом бюджетного року з дня отримання права на пільгу по день реєстрації за місцем реєстрації пільговиків у місті Харкові та на період роботи за безстроковим трудовим договором (з повною зайнятістю) по день звільнення або особам, які виконують їх обов’язки (в тому числі, з якими укладений строковий договір) на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку).
При тимчасовому переведенні працівника на роботу з неповною зайнятістю право на додаткові соціальні гарантії зберігається.
1.4.1. На працівників територіальних центрів надання соціальних послуг управління праці та соціальних питань, управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, комунального закладу «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь», комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб», центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, перекладачів жестової мови (перекладачів-дактилологів) та спеціалістів підприємств та установ, які супроводжують інвалідів по слуху як перекладачі жестової мови, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустці для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку), дія Положення не поширюється.
1.5. Громадянам, які згідно із законами України мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, місцева пільга не надається (крім громадян, які мають право на пільги згідно із Законом України «Про соціальний захист дітей війни» та Законом України «Про охорону дитинства»).
1.6. Додаткові соціальні гарантії надаються шляхом донарахування до наданої державної пільги громадянам, які мають право на пільги на житлово-комунальні послуги згідно із Законом України «Про соціальний захист дітей війни».
1.7. Додаткові соціальні гарантії згідно з цим Положенням надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету міста Харкова (крім сімей матерів-героїнь та інвалідів I та II групи по зору).
1.8. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї і тієї ж послуги, місцева пільга нараховується одна за його вибором на підставі письмової заяви, поданої до підприємства, що надає житлово-комунальні послуги. У випадку відсутності заяви рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство, що надає житлово-комунальні послуги.
1.9. Громадяни, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, управліннями праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради до списків не зараховуються та підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, на період отримання житлової субсидії додаткові соціальні гарантії не нараховуються.
У разі призначення субсидії у сумі 0,00 грн додаткові соціальні гарантії нараховуються.
2. Порядок надання додаткових соціальних гарантій
2.1. Додаткові соціальні гарантії на оплату за користування житлово-комунальними послугами надаються в межах середніх норм споживання у розмірі:
2.1.1. 100 % оплати за користування житлово-комунальними послугами — непрацюючій працездатній особі, яка зареєстрована з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, в тому випадку, коли інвалід війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є інвалідом I групи.
2.1.2. 50 % оплати за користування житлово-комунальними послугами — працівникам територіальних центрів надання соціальних послуг, управління праці та соціальних питань, управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, комунального закладу «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь», комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
2.1.3. 50 % оплати за користування житлово-комунальними послугами — перекладачам жестової мови (перекладачам-дактилологам) та спеціалістам підприємств та установ, які супроводжують інвалідів по слуху як перекладачі жестової мови.
2.1.4. 50 % оплати за користування житлово-комунальними послугами — громадянам, яким присвоєно звання «Заслужений донор України».
2.2. Додаткові соціальні гарантії в розмірі 50 % оплати за користування послугами газопостачання на опалення житла в опалювальний період надаються в межах середніх норм споживання:
2.2.1. Сім’ям матерів-героїнь.
2.2.2. Інвалідам I та II групи по зору.
2.3. Для категорії «непрацююча працездатна особа, яка зареєстрована з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, в тому випадку, коли інвалід війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є інвалідом I групи» додаткові соціальні гарантії розповсюджуються тільки на особу, яка здійснює догляд.
2.4. Для категорії «cім’ї матерів-героїнь» членами сім’ї, на яких розповсюджуються додаткові соціальні гарантії, вважаються: мати, батько, їх діти до 18 років, зареєстровані за місцем реєстрації матері-героїні.
2.5. Для категорії «інваліди I та II груп по зору» додаткові соціальні гарантії розповсюджуються тільки на інваліда по зору.
2.6. Щомісячно до 21 числа територіальні центри надання соціальних послуг, управління праці та соціальних питань, управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, комунального закладу «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь», комунальний заклад «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб», центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Харківська обласна організація УТОГ та інші громадські організації надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та до підприємств, які надають житлово-комунальні послуги:
— інформацію про зміни в списках або їх відсутність — на паперових та електронних носіях;
— списки всіх пільговиків — на електронних носіях.
2.6.1. Включення до списків громадян за пп. 2.1.1 здійснюється за заявою особи, яка здійснює догляд та отримує щомісячну державну компенсацію для догляду за інвалідом I групи.
2.7. Додаткові соціальні гарантії (місцева пільга) нараховуються в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», та Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 «Про затвердження Правил користування електроенергією для населення».
2.8. Якщо в сім’ї громадянина, який має право на додаткові соціальні гарантії, один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно із законами України, то в цьому випадку додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами на 1 особу за умови, якщо сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати житлово-комунальних послуг за місяць за цим особовим рахунком.
2.9. Якщо члени сім’ї мають право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова (місцеву пільгу) за різними категоріями, нарахування надаються в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами за умови, якщо сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати житлово-комунальних послуг за місяць за цим особовим рахунком.
2.10. Пільгова знижка надається на площу 31,5 кв. м, якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, тобто на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга іншим особам не нараховувалася. Якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга нараховувалася іншій особі, в цьому випадку нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв. м.
2.11. Підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, відповідно до поіменних списків надають інформацію (супровідний лист) та розрахунки витрат, пов’язані з наданням додаткових соціальних гарантій, до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним.
3. Порядок перерахування компенсації
3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, установлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та при надходженні коштів на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради здійснює перерахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.2. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.
3.3. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації зобов’язань у наступному році.
3.4. У тому випадку, якщо місцева пільга не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у звітності, яка надається до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
3.5. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру місцевої пільги в результаті несвоєчасного коригування нарахувань витрат.
3.6. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.
3.7. Якщо підприємство припинило надання житлово-комунальної послуги, але утворилася кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
4. Заключні положення
4.1. Відповідальність за недостовірну інформацію, надану в списках, несуть керівники підрозділів та установ, які формують поіменні списки громадян.
4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємства, що надає житлово-комунальні послуги.
 
Директор Департаменту праці та соціальної політики   Л. В. Болгова
 

Додаток
до Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова 
денної форми навчання вищих навчальних закладів І–IV рівня акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів
 
 
Перелік
вищих навчальних закладів I – IV рівня акредитації міста Харкова та професійно-технічних навчальних закладів
 
 


з
/п

Назва вищого навчального закладу

1

2

Вищі навчальні заклади III рівня акредитації

1

Харківський державний автотранспортний коледж

2

Харківський державний автомобільно­дорожній коледж

3

Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету

4

Харківський комп’ютерно­технологічний коледж Національного технічного університету «ХПІ»

5

Житлово­комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

6

Харківський державний професійно­педагогічний коледж імені В. І. Вернадського

7

Харківський патентно­комп`ютерний коледж

8

Харківський машинобудівний коледж

9

Харківський механічний технікум ім. О. О. Морозова

10

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну»

11

Харківський радіотехнічний технікум

12

Харківський торговельно‑економічний коледж Київського національного торговельно‑економічного університету

13

Харківський державний політехнічний коледж

14

Електромеханічний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

15

Харківське державне вище училище фізичної культури № 1

16

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж транспортних технологій»

17

Харківський коледж Державного університету телекомунікацій

18

Харківський державний соціально‑економічний коледж

19

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

20

Медичний коледж Харківського національного медичного університету

21

Коледж Національного фармацевтичного університету

22

Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти

23

Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

24

Харківський кооперативний торгово‑економічний коледж

Вищі навчальні заклади IIIIV рівня акредитації

25

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

26

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

27

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

28

Харківський національний університет радіоелектроніки

29

Харківський національний автомобільно­дорожній університет

30

Харківський національний університет будівництва та архітектури

31

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

32

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

33

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

34

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

35

Українська інженерно­педагогічна академія

36

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

37

Харківський державний університет харчування та торгівлі

38

Харківський торговельно‑економічний інститут Київського національного торговельно‑економічного університету

39

Український державний університет залізничного транспорту

40

Харківська державна академія фізичної культури

1

2

41

Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно‑економічного університету

42

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

43

Харківський національний медичний університет

44

Національний фармацевтичний університет

45

Харківська державна академія культури

46

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

47

Харківський навчально­науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

48

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

49

Харківський національний університет внутрішніх справ

50

Національна академія Національної гвардії України

51

Національний університет цивільного захисту України

52

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

53

Луганський національний аграрний університет (на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка)

54

Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

55

Харківський інститут управління у формі товариства з обмеженою відповідальністю

56

Приватний вищий навчальний заклад «Харківський соціально‑економічний інститут»

57

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут сходознавства та міжнародних відносин «Харківський колегіум»

58

Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут бізнесу і менеджменту» у формі товариства з обмеженою відповідальністю

59

Приватний вищий навчальний заклад «Харківський гуманітарно‑екологічний інститут»

60

Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут кадрів управління»

61

Приватний вищий навчальний заклад «Харківський економіко­правовий університет» у формі товариства з обмеженою відповідальністю

62

Харківський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Професійно­технічні навчальні заклади

63

Харківський професійний ліцей будівництва

64

Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту Української інженерно­педагогічної академії

65

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»

66

Харківський професійний ліцей будівництва і комунального господарства

67

Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище № 6»

68

Державний навчальний заклад «Регіональний механіко­технологічний центр професійної освіти Харківської області»

69

Харківський професійний ліцей харчових технологій та торгівлі

70

Харківський професійний ліцей будівництва та автотранспорту

71

Харківський професійний ліцей залізничного транспорту

72

Державний професійно­технічний навчальний заклад «Центр професійно­технічної освіти № 4 м. Харкова»

73

Державний заклад освіти «Центр професійно­технічної освіти № 2 м. Харкова»

74

Державний навчальний заклад «Харківський поліграфічний центр професійно­технічної освіти»

75

Державний професійно­технічний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище будівництва»

76

Професійно­технічне училище № 32 м. Харкова

77

Державний професійно­технічний навчальний заклад «Центр професійно­технічної освіти № 3 м. Харкова»

78

Державний професійно­технічний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище сфери послуг»

79

Центр професійно­технічної освіти № 1 м. Харкова

80

Державний навчальний заклад «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»

Директор Департаменту праці та соціальної політики   Л. В. Болгова


У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16 сессия 7 созыва
От 08.11.2017 № 820 / 17
г. Харьков
 

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в Программу содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2017–2020 годы

 
На основании ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст. 59 указанного Закона, Харьковский городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Программу содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2017–2020 годы, утвержденную решением 9 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 26.10.2016 № 419 / 16, такие изменения:
1.1. Изложить в новой редакции:
1.1.1. Подпункт 8.3.10 раздела 8 «Поддержка социально ослабленных слоев населения»:
«8.3.10. Обеспечить выплаты одноразовой адресной денежной помощи участникам боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции, инвалидам войны из числа участников боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции, членам семьи погибшего (умершего) участника боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции, членам семей лиц, погибших во время участия в Революции Достоинства, которые состоят на учёте в управлениях труда и социальной защиты населения администраций районов Харьковского городского совета, ко Дню защитника Украины (на основании предоставленных списков)».
1.1.2. Абзац п. 9.1 раздела 9 «Дополнительные социальные гарантии отдельным категориям граждан города»:
«— в размере 50 % скидки на оплату за пользование жилищно-коммунальными услугами (на 1 человека в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами):
а) работникам территориальных центров предоставления социальных услуг, управления труда и социальных вопросов, управлений труда и социальной защиты населения администраций районов Харьковского городского совета, коммунального учреждения «Харьковский городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь», коммунального учреждения «Харьковский городской центр реинтеграции бездомных лиц» и центров социальных служб для семьи, детей и молодежи».
1.1.3. Абзац подпункта «б» пункта 9.3 раздела 9 «Дополнительные социальные гарантии отдельным категориям граждан города»:
«б) право льготного (безоплатного) проезда:
— родителям (матери и отцу) многодетных семей (по предъявлению льготного удостоверения или справки по форме, утвержденной Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета, подтверждающей право на льготный проезд второго родителя)».
1.1.4. Абзац подпункта а пункта 9.4 раздела 9 «Дополнительные социальные гарантии отдельным категориям граждан города»:
«— родителям (матери и отцу) многодетных семей (по предъявлении льготного удостоверения или справки по форме, утвержденной Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета, подтверждающей право на льготный проезд второго родителя) (до 60 поездок в месяц)».
1.1.5. Положение о порядке предоставления дополнительных социальных гарантий на оплату за пользование жилищно-коммунальными услугами отдельным социальным категориям граждан города (приложение 20 к Программе), которое прилагается.
1.1.6. Приложение «Перечень высших учебных учреждений I – IV уровня аккредитации города Харькова и профессионально-технических учебных учреждений» к Положению о порядке предоставления дополнительных социальных гарантий (права на льготный проезд в метрополитене) студентам (курсантам) города Харькова дневной формы обучения высших учебных учреждений I – IV уровня аккредитации и учащимся профессионально-технических учебных учреждений (приложение 27 к Программе), которое прилагается.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Харьковского городского совета по вопросам социальной защиты и здравоохранения и секретаря Харьковского городского 
совета.
 
Городской голова   Г. А. Кернес
 

Приложение 20
к Программе содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2017–2020 годы
(к п. 9.1 раздела 9 «Дополнительные социальные гарантии отдельным категориям граждан»)
 
 
П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке предоставления дополнительных социальных гарантий на оплату за пользование жилищно-коммунальными услугами отдельным социальным категориям граждан города
 
1. Общая часть
1.1. Положение о порядке предоставления дополнительных социальных гарантий на оплату за пользование жилищно-коммунальными услугами отдельным социальным категориям граждан города (далее — Положение) определяет порядок предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным социальным категориям граждан на оплату за пользование жилищно-коммунальными услугами за счет средств бюджета города Харькова.
1.1.1. Дополнительные социальные гарантии на оплату за пользование жилищно-коммунальными услугами предоставляются:
— работникам территориальных центров предоставления социальных услуг, управления труда и социальных вопросов, управлений труда и социальной защиты населения администраций районов Харьковского городского совета, коммунального учреждения «Харьковский городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь», коммунального учреждения «Харьковский городской центр реинтеграции бездомных лиц» и центров социальных служб для семьи, детей и молодежи;
— неработающему трудоспособному лицу, которое зарегистрировано с инвалидом войны I группы и ухаживает за ним, в том случае, когда инвалид войны состоит в браке, но жена (муж) является инвалидом I группы;
— переводчикам жестового языка (переводчикам-дактилологам) и специалистам предприятий и учреждений, которые сопровождают инвалидов по слуху как переводчики жестового языка;
— гражданам, которым присвоено звание «Заслуженный донор Украины».
1.1.2. Дополнительные социальные гарантии на оплату услуг газоснабжения на отопление жилья в отопительный период предоставляются:
— cемьям матерей-героинь;
— инвалидам I и II группы по зрению.
1.2. Дополнительные социальные гарантии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются путем перечисления компенсации за счет средств бюджета города Харькова предприятиям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги.
1.3. Дополнительные социальные гарантии отдельным социальным категориям граждан города Харькова на оплату услуг предоставляют предприятия как коммунальной, так и не коммунальной формы собственности.
1.4. Дополнительные социальные гарантии предоставляются в течение бюджетного года со дня получения права на льготу по день регистрации по месту регистрации льготников в городе Харькове и на период работы по бессрочному трудовому договору (с полной занятостью) по день увольнения или лицам, которые исполняют их обязанности (в том числе с которыми заключен срочный договор) на период отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком трехлетнего возраста и отпуска по уходу за ребенком без сохранения заработной платы (но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста).
При временном переводе работника на работу с неполной занятостью право на дополнительные социальные гарантии сохраняется.
1.4.1. На работников территориальных центров предоставления социальных услуг, управления труда и социальных вопросов, управлений труда и социальной защиты населения администраций районов Харьковского городского совета, коммунального учреждения «Харьковский городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь», коммунального учреждения «Харьковский городской центр реинтеграции бездомных лиц», центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, переводчиков жестового языка (переводчиков-дактилологов) и специалистов предприятий и учреждений, сопровождающих инвалидов по слуху как переводчики жестового языка, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ребенком трехлетнего возраста и в отпуске по уходу за ребенком без сохранения заработной платы (но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста), действие Положения не распространяется.
1.5. Гражданам, которые согласно законам Украины имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, местная льгота не предоставляется (кроме граждан, которые имеют право на льготы согласно Закону Украины «О социальной защите детей войны» и Закону Украины «Об охране детства»).
1.6. Дополнительные социальные гарантии предоставляются путем доначисления к предоставленной государственной льготе гражданам, которые имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги согласно Закону Украины «О социальной защите детей войны».
1.7. Дополнительные социальные гарантии согласно этому Положению предоставляются в случае, если льготник не пользуется другими дополнительными социальными гарантиями за счет средств бюджета города Харькова (кроме семей матерей-героинь и инвалидов I и II группы по зрению).
1.8. Если гражданин имеет право на несколько дополнительных социальных гарантий на оплату одной и той же услуги, местная льгота начисляется одна по его выбору на основании письменного заявления, поданного на предприятие, предоставляющее жилищно-коммунальные услуги. В случае отсутствия заявления решение о начислении местной льготы принимает предприятие, предоставляющее жилищно-коммунальные услуги.
1.9. Граждане, получающие субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, управлениями труда и социальной защиты населения администраций районов Харьковского городского совета в списки не включаются и предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, на период получения жилищной субсидии дополнительные социальные гарантии не начисляются. При назначении субсидии в сумме 0,00 грн дополнительные социальные гарантии начисляются.
2. Порядок предоставления дополнительных социальных гарантий
2.1. Дополнительные социальные гарантии на оплату за пользование жилищно-коммунальными услугами предоставляются в рамках средних норм потребления в размере:
2.1.1. 100 % оплаты за пользование жилищно-коммунальными услугами — неработающему трудоспособному лицу, которое зарегистрировано с инвалидом войны 
I группы и ухаживает за ним, в том случае, когда инвалид войны находится в браке, но жена (муж) является инвалидом I группы;
2.1.2. 50 % оплаты за пользование жилищно-коммунальными услугами — работникам территориальных центров предоставления социальных услуг, управления труда и социальных вопросов, управлений труда и социальной защиты населения администраций районов Харьковского городского совета, коммунального учреждения «Харьковский городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь», коммунального учреждения «Харьковский городской центр реинтеграции бездомных лиц» и центров социальных служб для семьи, детей и молодежи.
2.1.3. 50 % оплаты за пользование жилищно-коммунальными услугами — переводчикам жестового языка (переводчикам-дактилологам) и специалистам предприятий и учреждений, которые сопровождают инвалидов по слуху как переводчики жестового языка.
2.1.4. 50 % оплаты за пользование жилищно-коммунальными услугами — гражданам, которым присвоено звание «Заслуженный донор Украины».
2.2. Дополнительные социальные гарантии в размере 50 % оплаты за пользование услугами газоснабжения на отопление жилья в отопительный период предоставляются в рамках средних норм потребления:
2.2.1. Семьям матерей-героинь.
2.2.2. Инвалидам I и II группы по зрению.
2.3. Для категории «неработающее трудоспособное лицо, которое зарегистрировано с инвалидом войны I группы и ухаживает за ним, в том случае, когда инвалид войны находится в браке, но жена (муж) является инвалидом I группы», дополнительные социальные гарантии распространяются только на лицо, которое осуществляет уход.
2.4. Для категории «cемьи матерей-героинь» членами семьи, на которых распространяются дополнительные социальные гарантии считаются: мать, отец, их дети до 18 лет, зарегистрированные по месту регистрации матери-героини.
2.5. Для категории «инвалиды I и II группы по зрению» дополнительные социальные гарантии распространяются только на инвалида по зрению.
2.6. Ежемесячно до 21 числа территориальные центры предоставления социальных услуг, управления труда и социальных вопросов, управления труда и социальной защиты населения администраций районов Харьковского городского совета, коммунальное учреждение «Харьковский городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь», коммунальное учреждение «Харьковский городской центр реинтеграции бездомных лиц», центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, Харьковская областная организация УТОГ и другие общественные организации предоставляют в управление труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета и предприятиям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги:
— информацию об изменениях в списках или об их отсутствии — на бумажных и электронных носителях;
— списки всех льготников — на электронных носителях.
2.6.1. Включение в списки граждан по пп. 2.1.1 осуществляется по заявлению лица, которое осуществляет уход и получает ежемесячную государственную компенсацию по уходу за инвалидом I группы.
2.7. Дополнительные социальные гарантии (местная льгота) насчитываются в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409 «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания», с учетом Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.2005 № 630 «Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной водой и водоотведению и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению», и Правил пользования электрической энергией для населения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 26.07.1999 № 1357 «Об утверждении Правил пользования электроэнергией для населения».
2.8. Если в семье гражданина, который имеет право на дополнительные социальные гарантии, один или несколько членов семьи имеют право на льготы согласно законам Украины, то в этом случае дополнительные социальные гарантии начисляются после начисления государственных льгот в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами на 1 человека при условии, если сумма всех начисленных льгот (с учетом местной льготы) не превышает начисленной суммы оплаты жилищно-коммунальных услуг за месяц по этому лицевому счету.
2.9. Если члены семьи имеют право на дополнительные социальные гарантии за счет средств бюджета города Харькова (местную льготу) по разным категориям, начисления предоставляются в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами при условии, если сумма всех начисленных льгот (с учетом местной льготы) не превышает начисленной суммы оплаты жилищно-коммунальных услуг за месяц по этому лицевому счету.
2.10. Льготная скидка предоставляется на площадь 31,5 кв. м, если в этой семье отсутствуют другие льготники, то есть на дополнительную льготную площадь на семью (10,5 кв. м) льгота другим лицам не начислялась. Если на дополнительную льготную площадь на семью (10,5 кв. м) льгота начислялась другому лицу, в этом случае начисление местной льготы проводится на площадь 21 кв. м.
2.11. Предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с поименными списками предоставляют информацию (сопроводительное письмо) и расчеты расходов, связанные с предоставлением дополнительных социальных гарантий, в управление труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета до 
10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
3. Порядок перечисления компенсации
3.1. Управление труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета на основании предоставленных расчетов расходов регистрирует бюджетные обязательства в УГКС Украины в городе Харькове Харьковской области в пределах бюджетных назначений, установленных решением сессии Харьковского городского совета в бюджете города Харькова на соответствующий год, и при поступлении средств на регистрационный счет управления труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета осуществляет перечисление сумм компенсации за предоставленные дополнительные социальные гарантии на расчетные счета предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, в пределах зарегистрированных бюджетных обязательств.
3.2. Ожидаемые начисления расходов за декабрь текущего года предоставляются до 10 декабря. Расчеты фактических расходов за декабрь предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, предоставляются в управление труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета до 10 января следующего календарного года.
3.3. Указанные корректировки начислений расходов за декабрь прошлого года учитываются при регистрации бюджетных обязательств в следующем году.
3.4. В том случае, если местная льгота не начислена или начислена излишне, предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, обязаны сделать перерасчет в месяце, следующем за отчетным, и отобразить корректировку в расчётах, предоставленных в управление труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета.
3.5. Управление труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета имеет право уменьшать размер возмещения (задолженности) на излишне начисленную сумму местной льготы в результате несвоевременной корректировки местной льготы.
3.6. Если на следующий год финансирование вышеуказанной компенсации из бюджета города Харькова не предусмотрено, то разницу средств по проведенным расчетам предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, должны вернуть на регистрационный счет управления труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета. Неиспользованные средства управление труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета перечисляет в бюджет города Харькова в установленном законодательством Украины порядке.
3.7. Если предприятие прекратило предоставление жилищно-коммунальной услуги, но образовалась кредиторская задолженность перед управлением труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета, то эта сумма возвращается на регистрационный счет управления труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета.
4. Заключительные положения
4.1. Ответственность за недостоверную информацию, предоставленную в списках, несут руководители подразделений и учреждений, которые формируют поименные списки граждан.
4.2. Персональную ответственность за достоверность и законность сумм начислений за предоставленные услуги несут руководитель и главный бухгалтер предприятия, предоставляющего жилищно-коммунальные услуги.
 
Директор Департамента труда и социальной политики   Л. В. Болгова
 

Приложение
к Положению о порядке предоставления дополнительных социальных гарантий (права на льготный проезд в метрополитене) студентам (курсантам) города Харькова 
дневной формы обучения высших учебных учреждений I – IV уровня аккредитации и учащимся профессионально-технических учебных учреждений
 
 
Перечень
высших учебных учреждений I–IV уровня аккредитации города Харькова и профессионально-технических учебных учреждений
 
 

п/п

Название высшего учебного учреждения

1

2

Высшие учебные учреждения І­II уровня аккредитации

1

Харьковский государственный автотранспортный колледж

2

Харьковский государственный автомобильно­дорожный колледж

3

Харьковский гидрометеорологический техникум Одесского государственного экологического университета

4

Харьковский компьютерно­технологический колледж Национального технического университета «ХПИ»

5

Жилищно­коммунальный колледж Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова

6

Харьковский государственный профессионально­педагогический колледж имени В. И. Вернадского

7

Харьковский патентно­компьютерный колледж

8

Харьковский машиностроительный колледж

9

Харьковский механический техникум им. А. А. Морозова

10

Государственное высшее учебное учреждение «Харьковский колледж текстиля и дизайна»

11

Харьковский радиотехнический техникум

12

Харьковский торгово­экономический колледж Киевского национального торгово­экономического университета

13

Харьковский государственный политехнический колледж

14

Электромеханический колледж Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова

15

Харьковское государственное высшее училище физической культуры № 1

16

Государственное высшее учебное учреждение «Харьковский колледж транспортных технологий»

17

Харьковский колледж Государственного университета телекоммуникаций

18

Харьковский государственный социально­экономический колледж

1

2

19

Государственное высшее учебное учреждение «Харьковский колледж строительства, архитектуры и дизайна»

20

Медицинский колледж Харьковского национального медицинского университета

21

Колледж Национального фармацевтического университета

22

Медицинский колледж Харьковской медицинской академии последипломного образования

23

Колледж перерабатывающей и пищевой промышленности Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко

24

Харьковский кооперативный торгово­экономический колледж

Высшие учебные учреждения IIIIV уровня аккредитации

25

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

26

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

27

Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»

28

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

29

Харьковский национальный автомобильно­дорожный университет

30

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

31

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова

32

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца

33

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

34

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого

35

Украинская инженерно­педагогическая академия

36

Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды

37

Харьковский государственный университет питания и торговли

38

Харьковский торгово­экономический институт Киевского национального торгово­экономического университета

39

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта

1

2

40

Харьковская государственная академия физической культуры

41

Харьковский институт финансов Киевского национального торгово­экономического университета

42

Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко

43

Харьковский национальный медицинский университет

44

Национальный фармацевтический университет

45

Харьковская государственная академия культуры

46

Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского

47

Харьковский учебно­научный институт Государственного высшего учебного учреждения «Университет банковского дела»

48

Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

49

Харьковский национальный университет внутренних дел

50

Национальная академия Национальной гвардии Украины

51

Национальный университет гражданской обороны Украины

52

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

53

Луганский национальный аграрный университет (на базе Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко)

54

Частное высшее учебное учреждение Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»

55

Харьковский институт управления в форме общества с ограниченной ответственностью

56

Частное высшее учебное учреждение «Харьковский социально­экономический институт»

57

Частное высшее учебное учреждение «Институт востоковедения и международных отношений «Харьковский коллегиум»

58

Частное высшее учебное учреждение «Харьковский институт бизнеса и менеджмента» в форме общества с ограниченной ответственностью

59

Частное высшее учебное учреждение «Харьковский гуманитарно­экологический институт»

60

Частное высшее учебное учреждение «Харьковский институт кадров управления»

61

Частное высшее учебное учреждение «Харьковский экономико­правовой университет» в форме общества с ограниченной ответственностью

1

2

62

Харьковский институт Частного акционерного общества «Высшее учебное учреждение «Межрегиональная Академия управления персоналом»

Профессионально­технические учебные учреждения

63

Харьковский профессиональный лицей строительства

64

Харьковское высшее профессиональное училище швейного производства и быта Украинской инженерно­педагогической академии

65

Государственное учебное учреждение «Региональный центр профессионального образования швейного производства и сферы услуг Харьковской области»

66

Харьковский профессиональный лицей строительства и коммунального хозяйства

67

Государственное учебное учреждение «Харьковское высшее профессиональное училище № 6»

68

Государственное учебное учреждение «Региональный механико­технологический центр профессионального образования Харьковской области»

69

Харьковский профессиональный лицей пищевых технологий и торговли

70

Харьковский профессиональный лицей строительства и автотранспорта

71

Харьковский профессиональный лицей железнодорожного транспорта

72

Государственное профессионально­техническое учебное учреждение «Центр профессионально­технического образования № 4 г. Харькова»

73

Государственное учреждение образования «Центр профессионально­технического образования № 2 г. Харькова»

74

Государственное учебное учреждение «Харьковский полиграфический центр профессионально­технического образования»

75

Государственное профессионально­техническое учебное учреждение «Харьковское высшее профессиональное училище строительства»

76

Профессионально­техническое училище № 32 г. Харькова

77

Государственное профессионально­техническое учебное учреждение «Центр профессионально­технического образования № 3 г. Харькова»

78

Государственное профессионально­техническое учебное учреждение «Харьковское высшее профессиональное училище сферы услуг»

79

Центр профессионально­технического образования № 1 г. Харькова

80

Государственное учебное учреждение «Харьковский профессиональный лицей строительных технологий»

Директор Департамента труда и социальной политики   Л. В. Болгова

Подписаться на новости

Выбрать по тегу