Оголошення: конкурс на заміщення вакантних посад

11 ноября 2017, 00:29
 

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад в Управлінні адміністративних послуг:
 
— адміністратор регіонального відділу адміністративних послуг;
— адміністратор відділу адміністративних послуг Холодногірського району.
 
Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати таким вимогам:
 
— бути громадянином України;
— мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
— володіти державною та регіональною мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»;
— мати базові навички роботи з ПК;
— мати стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
 
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, надають до конкурсної комісії такі документи:
 
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками;
— 1 фотокартку розміром 4х6см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, вчені звання та наукові ступені;
— інформацію про подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку;
— копію паспорту громадянина України;
— копію трудової книжки;
— копію військового квитка.
 
При подачі копій при собі мати оригінали.
 
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з моменту опублікування оголошення за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 26, 2-й поверх, кімн. 8.
 
Телефон для довідок: 706-34-62.
 

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору з питань захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служби у справах дітей Холодногірського району Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (на період відпустки основного працівника).
 
Претенденти на заміщення зазначеної вакантної посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
 
— бути громадянами України;
— мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
— мати стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менш 1 року або загальний стаж роботи в інших сферах не менш 3 років;
— володіти державною та регіональною мовами в обсязі, достатньому для виконання службових обов’язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»;
— мати навички роботи на комп’ютері з основними програмами.
 
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
 
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка.
 
Паспорт, трудова книжка, документи про освіту, військовий квиток пред’являються особисто.
 
Заяви приймаються протягом 30 днів з дня опублікування об’яви за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 78, кімн. 4.
 
Телефон для довідок: 700-56-62.
 

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
 
— головного спеціаліста відділу соціального захисту населення, постраждалого від аварії на ЧАЕС, Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради.
 
Вимоги до претендентів: бути громадянином України; мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; мати стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менш 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років; володіти державною та регіональною мовами в обсязі, достатньому для виконання службових обов’язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»; знати основні принципи роботи на комп’ютері.
 
— головного спеціаліста сектору прийняття заяв та документів — 1 відділу соціальних допомог Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради.
 
Вимоги до претендентів: бути громадянином України; мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; мати стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менш 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років; володіти державною та регіональною мовами в обсязі, достатньому для виконання службових обов’язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»; знати основні принципи роботи на комп’ютері.
 
— головного спеціаліста опрацювання заяв та прийняття рішень — 2 відділу соціальних допомог Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради.
 
Вимоги до претендентів: бути громадянином України; мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; мати стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менш 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років; володіти державною та регіональною мовами в обсязі, достатньому для виконання службових обов’язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»; знати основні принципи роботи на комп’ютері.
 
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
 
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
— фотокартку розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка.
 
Паспорт, трудова книжка, документи про освіту, військовий квиток пред’являються особисто.
 
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 144, каб. 314. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за телефоном 725-37-14.
 

Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково­педагогічних працівників:

ПО ФАКУЛЬТЕТУ №3

по кафедрі тактичної та тактико­спеціальної підготовки

Доцент — 1

ПО ФАКУЛЬТЕТУ №6

(посади за рахунок коштів спеціального фонду)

по кафедрі кримінально­правових дисциплін

Професор — 1

Доцент — 1

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно­кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково­педагогічних працівників законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», умовам оголошеного конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково­педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ (далі — Порядок).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто до відділу кадрового забезпечення університету (або надсилають поштою) заяву про допуск до участі в конкурсі, написану власноруч, та документи, зазначені у Порядку.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється до 11 грудня 2017 року.

Контактні телефони: (057) 73‑98‑204; 73‑98‑317; 73‑98‑196.

Адреса: 61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.

Конкурсна комісія

 

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу