Оголошення: конкурс на заміщення вакантних посад

12 октября 2017, 00:31
 

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
 
— начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та розвитку спортивної інфраструктури Управління з питань фізичної культури та спорту;
— головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення та розвитку спортивної інфраструктури Управління з питань фізичної культури та спорту — 2 вакантні посади.
 
Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати наступним основним вимогам:
 
— бути громадянами України;
— мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
— володіти державною та регіональною мовами в обсязі, достатньому для виконання службових обов’язків відповідно до вимог ст.11 Закону Україна «Про засади державної мовної політики»;
— володіти технікою роботи на персональному комп’ютері;
— мати стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років за необхідності, зважаючи на виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
 
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
 
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
— декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту з додатками, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— копію паспорта громадянина України;
— копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
— копію військового квитка;
— копію трудової книжки.
 
При подачі копій при собі мати оригінали.
 
Заяви та документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації об’яви в засобах масової інформації за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7, 1-й поверх, кімн. 10. Телефон для довідок: 760-76-73. 
 

Адміністрація Київського району Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
 
— головного спеціаліста відділу з питань соціально-трудових відносин Управління праці та зайнятості населення адміністрації Київського району Харківської міської ради.
 
Претенденти на заміщення вакантної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:
 
1) бути громадянином України;
2) мати вищу освіту другого (магістерського) рівня відповідного професійного спрямування;
3) стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управліннях не менше 3 років;
4) володіти державною мовою;
5) мати базові навички роботи з ПК.
 
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
 
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— інформацію про подання е-декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
 
Паспорт, трудова книжка, документи про освіту, військовий квиток пред’являються особисто.
 
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків-61002, вул. Чернишевська, 55, 2-й поверх, кімн. 41. 
 
Телефон для довідок: 700-04-35.

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу