Заява про екологічні наслідки діяльності

11 октября 2017, 07:27
 

Згідно із раніше опублікованою «Заявою про наміри» Управління будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради, Робочим проектом, розробленим в 2017 році ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ» у порядку, встановленому чинним законодавством України — у відповідності до вимог державних будівельних і санітарних норм — передбачена реконструкція ділянки території м. Харкова площею 1,0240 га, яка безпосередньо прилягає до будівлі Центру адміністративних послуг по проспекту Тракторобудівників, 144, з улаштуванням в її межах чотирьох автопарковочних майданчиків для легкових автомобілів на 14, 42, 28 і 76 машино‑місць.
 
Метою планованої діяльності є можливість тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів і співробітників Центру адміністративних послуг на спеціально облаштованих для цього місцях — поза межами проїзної частини сусідніх магістральних вулиць і внутрішньоквартальних проїздів — із забезпеченням: зручності та безпеки дорожнього руху; оптимального режиму функціонування життєзабезпечуючих елементів міської інфраструктури (інженерних мереж) у зоні реконструкції; нормативного рівня доступності об’єкта для маломобільних груп населення; санітарно‑екологічної та техногенної безпеки відведення поверхневого стоку з території (яка характеризується істотним нахилом поверхні); сучасного рівня комфорту візуального сприйняття міського ландшафту (в результаті реалізації проектних рішень з комплексного ландшафтного будівництва); нових робочих місць.
 
Загальна тривалість запланованої реконструкції становитиме 4 місяці.
 
Згідно з результатами оцінки впливів планованої діяльності на навколишнє середовище (ОВНС) на підставі аналізу ефективності передбачених ресурсозберігаючих, захисних, відновлювальних та охоронних заходів в реальному природно-техногенному становищі, реалізація проекту не чинитиме негативних впливів на соціальне середовище, буде (безпосередньо та опосередковано) позитивно впливати на геологічне, водне, соціальне та техногенне середовища, ґрунтовий покрив і рослинність, а очікувані негативні впливи на повітряне середовище не зумовлять перевищень чинних санітарно-гігієнічних нормативів стану атмосферного повітря в прилеглій до об’єкта житловій зоні (допустимі рівні вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і акустичного навантаження забезпечуються не тільки біля фасадів найближчих житлових будинків, безпосередньо звернених до ділянки реконструкції, а й, у першу чергу, вже на зовнішніх кордонах найближчих до нього дитячих майданчиків, що розташовані на прибудинкових територіях). Будь-яких неприйнятно-негативних залишкових впливів, обумовлених здійсненням планованої діяльності, не прогнозується.
 
В результаті реалізації проекту у цільовий господарський обіг відповідно до чинного Генерального плану м. Харкова буде залучена на даний час недостатнім чином упорядкована та неупорядковано використовувана ділянка міської території, проектовані паркувальні майданчики якої дозволять організовано розміщувати поза проїзною частиною оточуючих магістральних вулиць 160 легкових автомобілів. При цьому позитивним результатом комплексного благоустрою території за цим проектом будуть не тільки зручність і безпека внутрішньомайданчикових проїздів, тротуарів і автопарковочних майданчиків, але й високий (сучасний) естетичний рівень візуального сприйняття розглянутої частини міського ландшафту.
 
Керуючись положеннями та нормами чинного містобудівного, природоохоронного та санітарного законодавства України, Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради:
 
1. Зобов’язується забезпечити встановлений Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок погодження розробленої проектно-кошторисної документації.
 
2. При виникненні в процесі реалізації Робочого проекту непередбачених негативних впливів на навколишнє природне середовище, умови проживання населення, функціонування інженерних мереж, що знаходяться в межах ділянки, або ж навколишніх будівель, споруд і комунікацій, зобов’язується організувати і контролювати негайну і повну ліквідацію їх наслідків.
 
3. Гарантує суворий контроль реалізації повного обсягу прийнятих проектних рішень у відповідності до прийнятих проектних регламентів виробництва робіт, а також здійснення усіх ресурсозберігаючих, захисних, відновлювальних, компенсаційних та охоронних заходів, що передбачені Робочим проектом.
 
Урахування громадських інтересів і думок щодо планованої діяльності (надання докладної інформації про неї представникам громадських організацій і окремих громадян; прийом від них запитань, претензій та пропозицій) організований за адресою: пл. Конституції, 7, м. Харків, 61003; 
e-mail: dsdh@citynet.kharkov.ua; uks-tehotdel@ukr.net; 
тел.:+38 (057)725-23-44, 725-28-84.
 
Заст. начальника управління з будівництва, ремонту та реконструкції В. Л. Благонравов
Головний архітектор проекта І. А. Надєін
Подписаться на новости

Выбрать по тегу