Повідомлення про оприлюднення встановлення тарифів на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення та послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

4 ноября 2016, 07:52
 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення встановлення тарифів на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення та послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
 
 
Шановні споживачі! 
 
КП «Харківводоканал» є суб’єктом господарювання, яке здійснює господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення. Згідно з Законом України № 1198 підприємство також є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
З 04 листопада 2016 року набрали чинності постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 29.09.2016 № 1673 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» та № 1674 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868», якими КП «Харківводоканал» встановлені тарифи на:
— централізоване водопостачання споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення — 3,384 грн за 1 м3 води з ПДВ;
— централізоване водопостачання споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення — 7,932 грн за 1 м3 води з ПДВ;
— централізоване водовідведення споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення — 1,236 грн за 1 м3 стоків з ПДВ;
— централізоване водовідведення споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення — 4,272 грн за 1 м3 стоків з ПДВ;
— послугу з централізованого постачання холодної води — 8,74 грн за 1 м3 води з ПДВ;
— послугу з централізованого водовідведення — 4,72 грн за 1 м3 стоків з ПДВ.
Причинами підвищення тарифів є значне підвищення вартості електроенергії в порівнянні з вартістю, закладеною в тарифах. Діючі на цей час тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення були встановлені та введені в дію з 01.01.2016 Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.11.2015 р. № 2757, але за період дії тарифів відбулося збільшення вартості електроенергії в порівнянні з вартістю, закладеною в тарифах (в 1,2 рази з 1,6270грн / кВт.год до 1,9699 грн / кВт.год).
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 
ПОСТАНОВА
про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141
 
29.09.2016 № 1673
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2016 р.
за № 1394 / 29524
 
 
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за № 593 / 28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 643 / 28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 995 / 29125 (із змінами), такі зміни:
1) у пункті 1:
в абзацах другому і третьому підпункту 45 цифри «5,22», «5,97» замінити відповідно цифрами «5,73», «5,95»;
доповнити пункт новими підпунктами 70‑72 такого змісту:
«70) комунальному підприємству «Харківводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 70 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 2,82 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 6,61 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 1,03 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 3,56 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
71) комунальному підприємству «Лозоваводоканал» Лозівської міської ради Харківської області зі структурою, наведеною в додатку 71 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання — 10,12 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення — 8,64 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
72) комунальному підприємству Харківської районної ради «Комуненерго» зі структурою, наведеною в додатку 72 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання — 9,30 грн за куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення — 8,16 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).»;
2) додаток 45 до постанови викласти в новій редакції, що додається;
3) доповнити постанову новими додатками 70‑72, що додаються.
2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
 
Голова Комісії Д. Вовк
 

Додаток 70
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
від 16 червня 2016 року № 1141
 
 
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Харківводоканал»
 
 

№ 

з/п

Найменування показників

 

Централізоване

водопостачання

Централізоване

водовідведення

тис. грн на рік

 

грн / м3

 

тис. грн на рік

 

грн / м3

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Виробнича собівартість, у тому числі:

 

762 511,086

 

5,8721

 

323 930,460

 

3,1207

 

1.1

 

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

 

421 593,809

 

3,2467

 

133 498,063

 

1,2861

 

1.1.1

 

електроенергія

 

373 666,418

 

2,8776

 

110 241,796

 

1,0621

 

1.1.2

 

витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання

 

64,530

 

0,0005

 

0,000

 

0,0000

 

1.1.3

 

витрати на реагенти

 

16 669,501

 

0,1284

 

10 203,726

 

0,0983

 

1.1.4

 

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

 

31 193,360

 

0,2402

 

13 052,541

 

0,1257

 

1.2

 

прямі витрати на оплату праці

 

67 319,530

 

0,5184

 

40 325,700

 

0,3885

 

1.3

 

інші прямі витрати, у тому числі:

 

53 763,797

 

0,4140

 

19 511,854

 

0,1880

 

1.3.1

 

відрахування на соціальні заходи

 

14 810,297

 

0,1141

 

8 871,654

 

0,0855

 

1.3.2

 

амортизаційні відрахування

 

16 132,400

 

0,1242

 

10 640,200

 

0,1025

 

1.3.3

 

підкачка води сторонніми організаціями

 

7733,500

 

0,0596

 

0,000

 

0,0000

 

1.3.4

 

інші прямі витрати

 

15 087,600

 

0,1162

 

0,000

 

0,0000

 

1.4

 

загальновиробничі витрати, у тому числі:

 

219 833,951

 

1,6929

 

130 594,843

 

1,2581

 

1.4.1

 

витрати на оплату праці

 

123 973,820

 

0,9547

 

70 818,940

 

0,6823

 

1.4.2

 

відрахування на соціальні заходи

 

27 274,240

 

0,2100

 

15 580,167

 

0,1501

 

1.4.3

 

амортизаційні відрахування

 

6 413,660

 

0,0494

 

2 855,540

 

0,0275

 

1.4.4

 

інші витрати

 

62 172,231

 

0,4788

 

41 340,196

 

0,3983

 

2

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

 

18 438,397

 

0,1420

 

9 439,889

 

0,0909

 

2.1

 

витрати на оплату праці

 

7 696,090

 

0,0593

 

4 049,450

 

0,0390

 

2.2

 

відрахування на соціальні заходи

 

1 693,140

 

0,0130

 

890,879

 

0,0086

 

2.3

 

амортизаційні відрахування

 

271,943

 

0,0021

 

128,357

 

0,0012

 

2.4

 

інші витрати

 

8 777,224

 

0,0676

 

4 371,203

 

0,0421

 

3

 

Витрати на збут, у тому числі:

 

51 045,040

 

0,3931

 

26 266,476

 

0,2530

 

3.1

 

витрати на оплату праці

 

34 598,750

 

0,2664

 

19 857,040

 

0,1913

 

3.2

 

відрахування на соціальні заходи

 

7 611,725

 

0,0586

 

4 368,549

 

0,0421

 

3.3

 

амортизаційні відрахування

 

834,850

 

0,0064

 

433,650

 

0,0042

 

3.4

 

інші витрати

 

7 999,715

 

0,0616

 

1 607,238

 

0,0155

 

4

 

Інші операційні витрати

 

1 253,464

 

0,0097

 

677,872

 

0,0065

 

5

 

Фінансові витрати

 

0,000

 

0,0000

 

445,594

 

0,0043

 

6

 

Повна собівартість

 

833 247,987

 

6,4168

 

360 760,291

 

3,4755

 

7

 

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

 

0,000

 

0,0000

 

8 737,938

 

0,0842

 

7.1

 

податок на прибуток

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

7.2

 

дивіденди

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

7.3

 

резервний фонд (капітал)

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

7.4

 

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

 

0,000

 

0,0000

 

8 737,938

 

0,0842

 

7.5

 

інше використання прибутку

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

8

 

Вартість централізованого водопостачання / водовідведення, тис. грн

 

833 247,987

 

 

369 498,229

 

 

9

 

Тариф споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення, грн / м3

 

2,82

 

 

1,03

 

 

10

 

Тариф споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення, грн / м3

 

6,61

 

 

3,56

 

 

11

 

Обсяг реалізації, тис. м3

 

129 853,12

 

 

103 800,00

 

 

11.1

 

Обсяг реалізації споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення, тис. м3

 

6 600,00

 

 

200,00

 

 

11.2

 

Обсяг реалізації споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання / водовідведення, тис. м3

 

123 253,12

 

 

103 600,00

 

 

 
 
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення»   А. Чумак
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА 
про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868

29.09.2016 № 1674
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2016 р.
за № 1395 / 29525
 
 
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 січня 2015 року № 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2015 року за № 136 / 26581, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 303, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за № 499 / 28629, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб’єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 січня 2016 року за № 24 / 28154 (із змінами), такі зміни:
1) у пункті 1:
в абзацах другому і третьому підпункту 37 цифри «12,33», «10,83» замінити відповідно цифрами «13,02», «11,11»;
в абзацах другому і третьому підпункту 42 цифри «6,99», «3,72» замінити відповідно цифрами «8,74», «4,72»;
в абзацах другому і третьому підпункту 60 цифри «6,64», «7,59» замінити відповідно цифрами «7,26», «7,55»;
2) додатки 37, 42, 60 до постанови викласти в новій редакції, що додаються.
2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
 
Голова Комісії Д. Вовк
 

Додаток 42 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 26 листопада 2015 року № 2868
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 29 вересня 2016 року № 1674)
 
 
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунального підприємства «Харківводоканал»
 
 

№ з/п

 

Найменування показників

 

Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньо­
будинкових систем)

 

Послуга з централізованого водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)

 

тис. грн на рік

 

грн / м3

 

тис. грн на рік

 

грн / м3

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Виробнича собівартість, у т. ч.:

 

350 081,783

 

6,0463

 

240 320,144

 

3,1248

 

1.1

 

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

1.1.1

 

електроенергія

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

1.1.2

 

інші прямі матеріальні витрати

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

1.2

 

прямі витрати на оплату праці

 

411,257

 

0,0071

 

0,000

 

0,0000

 

1.3

 

інші прямі витрати, у т. ч.:

 

246 578,948

 

4,2587

 

143 371,950

 

1,8642

 

1.3.1

 

частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

 

246 374,504

 

4,2552

 

143 371,950

 

1,8642

 

1.3.2

 

відрахування на соціальні заходи

 

90,476

 

0,0016

 

0,000

 

0,0000

 

1.3.3

 

амортизаційні відрахування

 

113,968

 

0,0020

 

0,000

 

0,0000

 

1.3.4

 

інші прямі витрати

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

1.4

 

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

 

103 091,578

 

1,7805

 

96 948,194

 

1,2606

 

1.4.1

 

частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

 

103 091,578

 

1,7805

 

96 948,194

 

1,2606

 

1.4.2

 

загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води / водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

2

 

Адміністративні витрати, у т. ч.:

 

8 646,724

 

0,1493

 

7 007,782

 

0,0911

 

2.1

 

частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

 

8 646,724

 

0,1493

 

7 007,782

 

0,0911

 

2.2

 

адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води / водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

3

 

Витрати на збут, у т. ч.:

 

62 236,301

 

1,0749

 

47 906,992

 

0,6229

 

3.1

 

частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення

 

23 979,172

 

0,4141

 

19 499,182

 

0,2535

 

3.2

 

витрати на оплату праці

 

17 941,222

 

0,3099

 

13 951,523

 

0,1814

 

3.3

 

відрахування на соціальні заходи

 

3 947,069

 

0,0682

 

3 069,335

 

0,0399

 

3.4

 

амортизаційні відрахування

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

3.5

 

матеріальні витрати на обслуговування квартирних засобів обліку (у т. ч. на періодичну повірку)

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

3.6

 

послуги сторонніх організацій з обслуговування квартирних засобів обліку (у т. ч. на періодичну повірку)

 

4 354,602

 

0,0752

 

3 114,580

 

0,0405

 

3.7

 

витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

 

10 271,020

 

0,1774

 

7 025,180

 

0,0913

 

3.8

 

інші витрати

 

1 743,216

 

0,0301

 

1 247,191

 

0,0162

 

4

 

Інші операційні витрати

 

587,814

 

0,0102

 

503,224

 

0,0065

 

4.1

 

частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

 

587,814

 

0,0102

 

503,224

 

0,0065

 

4.2

 

інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води / водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

5

 

Фінансові витрати

 

0,000

 

0,0000

 

330,790

 

0,0043

 

5.1

 

частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

 

0,000

 

0,0000

 

330,790

 

0,0043

 

5.2

 

фінансові витрати з централізованого постачання холодної води / водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

6

 

Повна собівартість

 

421 552,622

 

7,2807

 

296 068,933

 

3,8496

 

7

 

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

 

0,000

 

0,0000

 

6 486,683

 

0,0843

 

7.1

 

частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення

 

0,000

 

0,0000

 

6 486,683

 

0,0843

 

7.2

 

частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

7.3

 

чистий прибуток з централізованого постачання холодної води / водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

7.4

 

податок на прибуток з централізованого постачання холодної води / водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

 

8

 

Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за відповідним тарифом

 

421 552,622

 

7,2807

 

302 555,615

 

3,9340

 

9

 

Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн / м3 (з ПДВ)

 

8,74

 

 

4,72

 

 

10

 

Обсяг реалізації, тис. м3

 

57 900,00

 

 

76 908,50

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення   А. Чумак

Подписаться на новости

Выбрать по тегу