Рішення про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном (проект)

15 мая 2015, 07:51
 

Повідомлення
про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном»

 
З метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном, враховуючи зростання вартості енергоносіїв, матеріальних ресурсів, паливно‑мастильних матеріалів, витрат на оплату праці та інших витрат, розглянувши висновки Департаменту транспорту, на підставі Законів України «Про міський електричний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради підготовлено проект рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном».
 
На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160‑4 та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308, з метою прийняття від громадськості та суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій до вищевказаного проекту рішення, у цьому номері газети «Харьковские известия» публікується аналіз регуляторного впливу та проект рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном».
 
Зауваження та пропозиції до вищевказаного проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради приймаються в письмовому вигляді розробником протягом одного місяця з дня його опублікування за адресою: м. Харків-61003, пл. Конституції, 7, кімн. 61 (тел. 731-51-44).
 
Начальник управління тарифної політики Н. І. Замніус
 

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
Від ______________ № _____
 

Рішення
про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном

 
Проект
 
З метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном, враховуючи зростання вартості енергоносіїв, матеріальних ресурсів, паливно‑мастильних матеріалів, витрат на оплату праці та інших витрат, згідно із Законом України «Про міський електричний транспорт», ст. ст. 17, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.03.2007 № 191, розглянувши висновки Департаменту транспорту Харківської міської ради та Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, на підставі звернення КП «Харківський метрополітен», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тариф на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном, яку надає КП «Харківський метрополітен», у розмірі 4,00 грн за одне пасажироперевезення.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.05.2013 № 316 «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном».
3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в газеті «Харьковские известия».
4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань інфраструктури міста Водовозова Є. Н.
 
Міський голова Г. А. Кернес
 

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності від 11.09.2003 р. № 1160­IV (зі змінами) та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном» як регуляторного акта.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Необхідність встановлення виконавчим комітетом Харківської міської ради тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном обумовлена чинним законодавством України, а саме: Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міський електричний транспорт».

Діючий тариф на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном, яку надає КП «Харківський метрополітен», був затверджений рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.05.2013 р. № 316 «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном» в розмірі 3,00 грн за 1 поїздку і введений в дію з 23.05.2013 року.

За період з моменту введення діючого тарифу на перевезення пасажирів відбулось значне зростання складових собівартості надання послуг. Так, рівень мінімальної заробітної плати, встановленої на законодавчому рівні, збільшився з 1152,92 грн (середньовиважена на 2013 рік, врахована в діючих тарифах) до 1231,33 грн (середньовиважена на 2015 рік), або в 1,1 рази, тарифи на електроенергію, враховані в розрахунках собівартості, зросли з 0,3648 до 0,7890 грн / кВт. год з ПДВ, або в 2,2 рази, ціни на бензин моторний — з 11,47 до 19,79 грн / л, або в 1,7 рази, на дизельне паливо — з 10,79 до 19,72 грн / л, або в 1,8 рази, ціни на матеріали для проведення ремонтів та технічного обслуговування зросли в середньому у 1,8 рази.

У теперішній час на трьох лініях метрополітену експлуатується 321 вагон із середнім зносом 92,6 %, знос 45 одиниць ескалаторів на рівні 82 %, технологічного транспорту (дрезини) — 99 %, вентиляційного обладнання — 92 %, сантехнічного — 99,2 %.

Такий стан рухомого складу та обладнання потребує збільшення коштів для якісного виконання технічного обслуговування та проведення в повному обсязі необхідних ремонтів.

Таким чином, на даний час діючий тариф не відшкодовує економічно обґрунтованих витрат підприємства з надання послуг, що призвело до збиткової роботи підприємства. Збитки підприємства за 2014 рік склали 95,7 млн грн.

Ситуація, яка склалася на підприємстві, не дозволяє виконувати в необхідних обсягах всі види ремонтів технічних засобів, обладнання і споруд для підтримки їх на рівні вимог безпечної експлуатації, здійснювати своєчасну заміну фізично зношеного обладнання.

З метою приведення тарифу у відповідність з економічно обґрунтованими витратами та нормалізації фінансового стану комунальним підприємством «Харківський метрополітен» виконані розрахунки нового тарифу у розмірі 4,00 грн.

Тариф розрахований згідно з Порядком формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.03.2007 р. № 191.

При цьому, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міський електричний транспорт» виникає необхідність встановлення рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном у відповідності з економічно обґрунтованими ви­
тратами підприємства.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціль прийняття даного регуляторного акта безпосередньо пов’язана з вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як в цілому, так і її окремих складових.

Основні цілі, на досягнення яких спрямоване дане рішення:

— виконання вимог Закону України «Про міський електричний транспорт»;

— забезпечення безперебійних та безпечних перевезень пасажирів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Альтернативними способами досягнення цілей даного регуляторного акта можуть бути:

— Збереження існуючого стану, тобто без підвищення тарифу.

Дана альтернатива є неприйнятною, тому що діючий тариф не відшкодовує реальних витрат підприємства, у зв’язку з чим через нестачу коштів підприємство не матиме можливості проводити в повному обсязі відновлювальні ремонти рухомого складу, ескалаторів, колій, споруд та обладнання, що ставить під загрозу безпеку перевезень та суперечить вимогам Правил технічної експлуатації метрополітенів.

— Виділення з місцевого бюджету дотації для компенсації витрат метрополітену на перевезення пасажирів.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з відсутністю у бюджеті коштів, передбачених на покриття даних витрат.

— Встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів, що покривають економічно обґрунтовані витрати з їх надання.

Ця альтернатива є на даний час доцільним шляхом вирішення ситуації, що склалась.

Встановлення нового рівня тарифу буде сприяти стабілізації фінансово‑економічного стану підприємства, забезпеченню проведення необхідних відновлювальних ремонтів технічних засобів, споруд та обладнання, безпеки пасажирських перевезень.

Таким чином, дана альтернатива є єдиною прийнятною.

4. Опис механізмів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Для забезпечення ефективного розв’язання визначеної проблеми пропонується прийняття проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном», яким встановлюється тариф на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном у розмірі 4,00 грн. за одне пасажироперевезення.

При цьому певну користь отримають:

— громадяни — надання повноцінних та своєчасних послуг з перевезення, гарантування безпеки пасажирських перевезень;

— держава (місцева влада) — забезпечення стабільної та безаварійної роботи метрополітену з перевезення пасажирів, своєчасність розрахунків за використані енергоносії та сплати податків і обов’язкових платежів до бюджету;

— суб’єкт господарювання — стабілізацію фінансово­економічного стану.

Контроль та нагляд за виконанням цього рішення, крім існуючих форм контролю та нагляду, передбачених для рішень виконавчого комітету Харківської міської ради, здійснює Департамент транспорту Харківської міської ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість досягнення цілей, передбачених в цьому Аналізі, в разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною і обґрунтованою.

Досягнення визначених цілей шляхом впровадження регуляторного акта приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.

Встановлення економічно обґрунтованого тарифу на послуги з перевезення пасажирів дозволить стабілізувати фінансово­господарську діяльність підприємства, збільшити в 1,7 рази до 2014 року обсяги відновлювальних ремонтів рухомого складу, ескалаторів і споруд з причини їх великого фізичного зносу і забезпечити безпеку пасажирських перевезень.

При цьому необхідно зазначити, що в даному випадку має місце ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного акта, таких як:

— зростання мінімальної заробітної плати;

— підвищення цін і тарифів на складові собівартості надання послуг;

— інші економічні впливи.

Усе це може призвести до необхідності внесення змін до даного регуляторного акта.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних втрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регулювання припускає аналіз вигод і втрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян, держави, які мають різний характер і соціальний ефект.

Проведення аналізу вигод та витрат у його повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних та економічних моделей, тощо.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого проекту, що виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється його дія, наведені вигоди та витрати у текстовій формі.

6.1. Сфера інтересів міської влади

Вигоди:

• забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Харківський метрополітен»;

• забезпечення безперебійного надання послуг та безпеки перевезення пасажирів.

6.2. Сфера інтересів суб’єкта господарювання

Вигоди:

• забезпечення стабільної беззбиткової діяльності підприємства;

• надання послуг з дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил, встановлених законодавством;

• забезпечення вчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства, проведення відновлювальних ремонтів рухомого складу, споруд та обладнання.

Витрати:

• збільшення витрат на обов’язкові відрахування до бюджету.

6.3. Сфера інтересів громадян

Вигоди:

• забезпечення стабільних перевезень метрополітеном;

• гарантування безпеки перевезень.

Витрати:

• збільшення витрат на оплату послуг.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт може бути використаний протягом необмеженого терміну. Але на нього в майбутньому можуть вплинути зміни у чинному законодавстві, коливання вільних цін на складові собівартості та невизначені зовнішні чинники, які на даний час неможливо передбачити.

Тому дія даного акта є необмеженою до моменту настання факторів, які можуть суттєво вплинути на його зміст.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Для даного регуляторного акта визначається декілька вимірювальних показників його результативності, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір та прогнозні значення. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.

Показники, які характеризують результативність регуляторного акта:

а) доход від перевезень;

б) собівартість перевезень;

в) фінансовий результат від перевезень;

г) податок на прибуток.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів набрання чинності актом.

За цими порівняльними даними після зазначеного строку буде визначена ефективність введення в дію регуляторного акта.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності дії цього акта буде здійснюватись не пізніше 11 місяців після прийняття регуляторного акта за допомогою аналізу статистичної інформації.

Протягом 2 років з дня набрання чинності цим регуляторним актом буде проведене повторне відстеження його результативності, де будуть відображені порівняльні показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження результативності акта на той час.

Протягом кожних трьох років з моменту виконання заходів з проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, за умови його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники в порівнянні з попереднім відстеженням результативності акта.

Начальник управління тарифної політики Н. І. Замніус

 

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу