ЗВІТ

24 октября 2014, 07:34
 

ЗВІТ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПОВТОРНОГО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РІШЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 22.06.2012 р. № 753 / 12  «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ САМОЧИННИМ БУДІВНИЦТВОМ»

1. Рішення Харківської міської ради від 22.06.2012 р. № 753 / 12 «Про внесення змін до Порядку вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом».
2. Виконавець заходів з відстеження — Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради.
3. Цілі прийняття акта:
— упорядкування процедури вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом відповідно до вимог чинного законодавства;
— дотримання правил користування будинками і спорудами, житловими і не житловими приміщеннями, прибудинковими територіями;
— дотримання забудовниками законодавства у сфері містобудівної документації при забудові територій міста Харкова;
— недопущення будівництва та реконструкції об’єктів житлового, цивільного та виробничого призначення з порушенням вимог чинного законодавства.
4. Строк виконання заходів з відстеження 01.05.2014‑16.05.2014.
5. Відстеження повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження: статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, визначені в аналізі регуляторного впливу та надані Департаментом містобудування, архітектури та генерального плану; способи одержання даних — відстеження та обробка статистичних даних.
8. На підставі та відповідно до рішення Харківської міської ради від 22.06.2012 р. № 753 / 12 «Про внесення змін до Порядку вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом» Департаментом містобудування, архітектури та генерального плану, з метою подолання такого негативного явища, як самочинне будівництво, в 
І кварталі 2014 року підготовлені для розгляду уповноваженою комісією з питань самочинного будівництва матеріали по 25 об’єктах (на 32 % більше, ніж в аналогічний період попереднього року), що були розглянуті 
на 1 засіданні вказаної комісії, з них:
— 18 об’єктів, які потребують виділення для експлуатації земельної ділянки — на 20 % більше, ніж в аналогічний період попереднього року;
— 6 об’єктів, що не потребують виділення земельної ділянки — на 50 % більше ніж в аналогічний період попереднього року;
— рішень щодо неможливості збереження та прийняття відповідних заходів щодо знесення не прийнято.
На сесіях міської ради розглянуто 28 об’єктів самочинного будівництва (на 18 % менше, ніж в аналогічний період попереднього року).
9. Таким чином, після прийняття регуляторного акта:
— нормативний акт органу місцевого самоврядування приведений у відповідність з Цивільним кодексом, Земельним кодексом та іншим чинним законодавством;
— покращилася робота щодо заохочування забудовників законним шляхом набувати право власності на об’єкти, збудовані самочинно, а також щодо стимулювання дотримання нормативно визначеного порядку отримання всіх документів, необхідних для будівництва у місті Харкові;
— працює механізм врегулювання питань, пов’язаних з можливістю збереження самочинно збудованих об’єктів; процедурою надання земельних ділянок під самочинно збудоване майно; поновленням прав інших осіб, порушених забудовниками, що здійснили (здійснюють) самочинне будівництво; визначенням повноважень органів, що беруть участь у вказаній процедурі.
Таким чином, регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.
 
Заступник начальника управління містобудування та архітектури С. В. Колоша 
Подписаться на новости

Выбрать по тегу