Звіт про результати періодичного відстеження результативності рішення сесії Харківської міської ради «Про вжиття додаткових заходів щодо впорядкування відносин у сфері благоустрою території Харкова»

14 апреля 2014, 09:27
 

Звіт
про результати періодичного відстеження результативності рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2009 р. № 114 / 09
«Про вжиття додаткових заходів щодо впорядкування відносин у сфері благоустрою території міста Харкова»

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2009 р. № 114 / 09 «Про вжиття додаткових заходів щодо впорядкування відносин у сфері благоустрою території міста Харкова».
 
2. Виконавець заходів з відстеження — Департамент комунального господарства Харківської міської ради.
 
3. Цілі прийняття акта:
 
— суттєвий вплив на ситуацію у сфері суспільних відносин із забезпечення благоустрою території м. Харкова, можливість оперативно та самостійно, без звернення до суду вживати заходів щодо звільнення території міста від самовільно розміщених об’єктів;
 
— впорядкування торговельної діяльності та земельних відносин на території міста;
 
— запобігання та припинення правопорушень у земельній сфері, пов’язаних із самовільним зайняттям земельних ділянок, їх незаконним, нецільовим, нераціональним та безоплатним використанням, спричиненням матеріальної шкоди майновим правам та інтересам територіальної громади міста;
 
— стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності та інших суб’єктів господарювання до легалізації власної діяльності, здійснення правомірного використання земельних ресурсів, внесення необхідних платежів до міського бюджету;
 
— впорядкування торговельної діяльності та земельних відносин, легалізація діяльності суб’єктів господарювання.
 
4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 01.04.2014 р. по 20.04.2014 р.
 
5. Тип відстеження: відстеження періодичне.
 
6. Метод одержання результатів відстеження: статистичний.
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність — визначені в аналізі регуляторного впливу та отримані в процесі моніторингу Департаментом комунального господарства; способи одержання даних — збір, обробка та аналіз статистичних даних.
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності: для проведення відстеження результативності акта використано порівняльний аналіз статистичних даних з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р. з аналогічним періодом у 2013 році.
 

N№ 

з/п

Найменування показників

 

01.01.2010­

31.12.2010

01.01.2013­

31.12.2013

1

 

Виявлено самовільно

розміщених об’єктів, шт.

618

 

505

 

2

 

Звільнено територій від об’єктів, шт.

 

272

 

452

 

3

 

Повернуто власникам

об’єктів, шт.

32

 

6

 

 
Аналіз кількісних та якісних показників регуляторного акта виявив у 2013 році тенденцію суттєвого покращення кількісних показників стану благоустрою міста у порівнянні з 2010 роком.
 
А саме, зменшення у 1,2 рази кількості самовільно розміщених об’єктів та в 5,3 рази — повернутих власникам об’єктів, які були демонтовані та вивезені для зберігання на територію КП «Харківводоканал», збільшення у 1,6 рази кількості демонтованих самовільно розміщених об’єктів свідчить про зменшення кількості порушень суб’єктами господарчої діяльності чинного законодавства у сфері благоустрою та земельних відносин.
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
 
Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи 
доповнень.
 
Директор Департаменту комунального господарства   В. О. Кітанін
Подписаться на новости

Выбрать по тегу