Порядок денний 27 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 20.11.2013 (проект)

8 ноября 2013, 09:37
 

Додаток
до розпорядження Харківського міського голови
№ 130 від 05.11.2013
 
Проект
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
27 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 20.11.2013

 
1. Про внесення змін до рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 р. № 936 / 12 «Про бюджет міста Харкова на 2013 рік».
 
2. Про внесення змін до рішення 4 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 12.01.2011 р. № 126 / 11 «Про врегулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України».
 
3. Про присудження Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально‑економічних питань та розвиток місцевого самоврядування.
 
4. Про нагородження Почесною грамотою Харківської міської ради.
 
5. Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 6 скликання.
 
6. Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 6 скликання.
 
7. Про затвердження списку народних засідателів Московського районного суду м. Харкова.
 
8. Про затвердження списку народних засідателів Комінтернівського районного суду м. Харкова.
 
9. Про визнання рішень Харківської міської ради такими, що втратили чинність.
 
10. Про поновлення юридичним і фізичним особам договорів оренди землі для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та внесення змін до рішень Харківської міської ради.
 
11. Про зміну та впорядкування адрес земельних ділянок на території, що включена до меж міста Харкова.
 
12. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів.
 
13. Про надання земельних ділянок для будівництва об’єктів.
 
14. Про поновлення договорів оренди землі для продовження будівництва об’єктів.
 
15. Про надання дозволу на збереження об’єктів самочинного будівництва та на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для експлуатації, обслуговування об’єктів.
 
16. Про надання земельних ділянок для експлуатації та обслуговування об’єктів самочинного будівництва.
 
17. Про внесення змін до рішень Харківської міської ради з містобудівних питань.
 
18. Про внесення змін до «Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 р.».
 
19. Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015р.» на 2013 рік за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова.
 
20. Про надання дозволу на розробку проектів відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам для експлуатації та обслуговування будівель і споруд.
 
21. Про надання дозволу юридичним та фізичним особам на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд.
 
22. Про надання юридичним та фізичним особам у користування земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель і споруд.
 
23. Про поновлення юридичним та фізичним особам договорів оренди землі для експлуатації та обслуговування будівель і споруд.
 
24. Про надання дозволу громадянам на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (поновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 
25. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
 
26. Про передачу у власність та надання в оренду громадянам земельних ділянок.
 
27. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок юридичним та фізичним особам України.
 
28. Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України.
 
29. Про комунальну власність м. Харкова.
 
30. Про відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова.
 
31. Про внесення змін до деяких рішень Харківської міської ради щодо приватизації комунального майна.
 
32. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Харківської міської ради 6 скликання на 2014 рік.
 
33. Про внесення змін до рішення 16 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.06.2012р. № 763 / 12 «Про оптимізацію надання адміністративних послуг в м. Харкові».
 
34. Про перейменування Харківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради.
 
35. Про впорядкування найменувань.
 
36. Про перейменування майданів.
 
37. Про внесення змін до Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011‑2015 роки».
 
38. Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011‑2015 роки» на 2013 рік за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова.
 
39. Про забезпечення інсулінами вітчизняного та іноземного виробництва хворих на цукровий діабет жителів міста Харкова за життєвими показаннями.
 
40. Про надання пільги зі сплати земельного податку на 2014 рік комунальному підприємству «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування».
 
41. Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013‑2014 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік.
 
42. Про затвердження у новій редакції положень про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра», районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова, комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля молоді».
 
43. Про надання пільг зі сплати земельного податку на 2014 рік.
 
44. Про надання пільг зі сплати земельного податку комунальним підприємствам на 2014 рік.
 
45. Про надання пільг зі сплати земельного податку ЖБК, ЖК, ОСББ на 2014 рік.
 
46. Про надання пільг зі сплати земельного податку на 2014 рік комунальним підприємствам «Шляхрембуд» та «Харківська Дирекція будівництва метрополітену».
 
47. Про внесення змін до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 27.02.2013 № 1068 / 13 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011‑2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2013 рік».
 
48. Про затвердження комплексної Програми розвитку цивільного захисту міста Харкова на 2014‑2017 роки.
 
49. Про надання пільг зі сплати земельного податку на 2014 рік комунальному підприємству «Центр розвитку міжнародного співробітництва».
 
50. Про затвердження «Програми розвитку мережі телефонного зв’язку у приватному секторі м. Харкова на 2014‑2015 роки».
 
51. Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013‑2015 роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік.
 
52. Різне.
 

Приложение
к распоряжению Харьковского городского головы
№ 130 от 05.11.2013
Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ 
27 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 20.11.2013

1. О внесении изменений в решение 21 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 19.12.2012 г. № 936 / 12 «О бюджете города Харькова на 2013 год».
 
2. О внесении изменений в решение 4 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 12.01.2011 г. № 126 / 11 «Об урегулировании вопросов взимания налогов на территории города Харькова в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины».
 
3. О присуждении Премии Харьковского городского совета за весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления.
 
4. О награждении Почетной грамотой Харьковского городского совета.
 
5. О внесении изменений в структуру исполнительных органов Харьковского городского совета 6 созыва.
 
6. О внесении изменений в положения исполнительных органов Харьковского городского совета 6 созыва.
 
7. Об утверждении списка народных заседателей Московского районного суда г. Харькова.
 
8. Об утверждении списка народных заседателей Коминтерновского районного суда г. Харькова.
 
9. О признании решений Харьковского городского совета утратившими силу.
 
10. О возобновлении юридическим и физическим лицам договоров аренды земли для размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности и внесении изменений в решения Харьковского городского совета.
 
11. Об изменении и упорядочении адресов земельных участков на территории, которая включена в границы города Харькова.
 
12. О предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству для строительства, эксплуатации и обслуживания объектов.
 
13. О предоставлении земельных участков для строительства объектов.
 
14. О возобновлении договоров аренды земли для продления строительства объектов.
 
15. О предоставлении разрешения на сохранение объектов самовольного строительства и на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков для эксплуатации, обслуживания объектов.
 
16. О предоставлении земельных участков для эксплуатации и обслуживания объектов самовольного строительства.
 
17. О внесении изменений в решения Харьковского городского совета по градостроительным вопросам.
 
18. О внесении изменений в «Программу по реализации решений генерального плана г. Харькова до 2026 г. на период до 2015 г.».
 
19. О внесении изменений в смету расходов на выполнение «Программы по реализации решений генерального плана г. Харькова до 2026 г. на период до 2015 г.» на 2013 год за счет средств городского бюджета города Харькова.
 
20. О предоставлении разрешения на разработку проектов отвода земельных участков юридическим и физическим лицам для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений.
 
21. О предоставлении разрешения юридическим и физическим лицам на разработку технической документации по установлению (возобновлению) границ земельного участка для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений.
 
22. О предоставлении юридическим и физическим лицам в пользование земельных участков для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений.
 
23. О возобновлении юридическим и физическим лицам договоров аренды земли для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений.
 
24. О предоставлении разрешения гражданам на разработку технической документации по землеустройству по установлению (обновлению) границ земельного участка в натуре (на местности).
 
25. О предоставлении разрешения гражданам на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков.
 
26. О передаче в собственность и предоставлении в аренду гражданам земельных участков.
 
27. О предоставлении разрешения на проведение экспертной денежной оценки земельных участков юридическим и физическим лицам Украины.
 
28. О продаже земельных участков юридическим и физическим лицам Украины.
 
29. О коммунальной собственности г. Харькова.
 
30. Об отчуждении объектов коммунальной собственности территориальной громады г. Харькова.
 
31. О внесении изменений в некоторые решения Харьковского городского совета о приватизации коммунального имущества.
 
32. Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов Харьковского городского совета 6 созыва на 2014 год.
 
33. О внесении изменений в решение 16 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.06.2012г. № 763 / 12 «Об оптимизации предоставления административных услуг в г. Харькове».
 
34. О переименовании Харьковской общеобразовательной школы-интерната I – II ступеней № 14 Харьковского городского совета.
 
35. Об упорядочении наименований.
 
36. О переименовании площадей.
 
37. О внесении изменений в Комплексную программу «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г. Харькова на 2011‑2015 годы».
 
38. О внесении изменений в смету расходов на выполнение Комплексной программы «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г. Харькова на 2011‑2015 годы» на 2013 год за счет средств городского бюджета города Харькова.
 
39. Об обеспечении инсулинами отечественного и импортного производства больных сахарным диабетом жителей города Харькова по жизненным показаниям.
 
40. О предоставлении льготы по уплате земельного налога на 2014 год коммунальному предприятию «Городская молочная фабрика-кухня детского питания».
 
41. О внесении изменений в смету расходов на выполнение «Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения г. Харькова на 2013‑2014 годы» за счет средств городского бюджета города Харькова на 2013 год.
 
42. Об утверждении в новой редакции положений о Харьковском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи «Доверие», районных центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи г. Харькова, коммунальном учреждении «Харьковский городской центр досуга молодежи».
 
43. О предоставлении льгот по уплате земельного налога на 2014 год.
 
44. О предоставлении льгот по уплате земельного налога коммунальным предприятиям на 2014 год.
 
45. О предоставлении льгот по уплате земельного налога ЖК, ЖСК и ОСМД на 2014 год.
 
46. О предоставлении льгот по уплате земельного налога на 2014 год коммунальным предприятиям «Дорремстрой» и «Харьковская Дирекция строительства метрополитена».
 
47. О внесении изменений в решение 22 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 27.02.2013 № 1068 / 13 «Об утверждении смет расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011‑2014 гг.» за счет средств бюджета города Харькова на 2013 год».
 
48. Об утверждении комплексной Программы развития гражданской защиты города Харькова на 2014‑2017 годы.
 
49. О предоставлении льгот по уплате земельного налога на 2014 год коммунальному предприятию «Центр развития международного сотрудничества».
 
50. Об утверждении «Программы развития сети телефонной связи в частном секторе г. Харькова на 2014‑2015 годы».
 
51. О внесении изменений в смету расходов на выполнение Программы информатизации Харьковского городского совета на 2013‑2015 годы за счет средств городского бюджета города Харькова на 2013 год.
 
52. Разное.
Подписаться на новости

Выбрать по тегу