Рішення про внесення змін до рішення Харківської міської ради від 19.12.2012 року №959/12

28 марта 2013, 09:05
 

 

Україна

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСКОЇ ОБЛАСТІ
23 сесія 6 скликання
від  __.__.2013 р.  №______/13 
м. Харків

Рішення
Про внесення змін до рішення Харківської міської ради  
«Про затвердження Порядку надання земельних ділянок у м. Харкові у власність або користування» від 19.12.2012 року №959/12

На підставі Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок надання земельних ділянок в місті Харкові у власність або користування, виклавши його у новій редакції  (Додаток № 1).
2. Дане рішення набуває чинності з дня його опублікування.
3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю забезпечити опублікування даного рішення в засобах масової інформації в установленому порядку.
4. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г. А. Кернес

Додаток № 1
 до рішення 23 сесії Харківської міської ради 6-го скликання від 
«Про внесення змін до рішення Харківської міської ради «Про затвердження  Порядку надання земельних ділянок у м. Харкові у власність або користування»
 від 19.12.2012 року №959/12

ПОРЯДОК

надання земельних ділянок у м. Харкові у власність або користування

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 
1.1. Порядок надання земельних ділянок e місті Харкові у власність або користування (далі – Порядок) розроблено відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.
Порядок визначає умови та регулює процедуру надання земельних ділянок у користування або у власність із земель територіальної громади міста Харкова.
1.2. Терміни, використані в Порядку, мають значення:
– будівництво – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва;
– витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки – це відомості про капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами щодо окремої земельної ділянки;
– державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
– документ, який посвідчує виникнення права власності або іншого речового права на земельну ділянку – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права та/або їх обтяження;
– заявник – фізична або юридична особа, яка має намір одержати земельну ділянку в користування (оренду, постійне користування), безоплатно у власність або поновити договір оренди землі, внести зміни в договір і має на це право відповідно до законодавства України та звернулася із заявою (клопотанням) до Харківської міської ради;
– земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, із визначеними щодо неї правами;
– документація із землеустрою – це затверджені в установленому законом порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та приватної власності, а також матеріали обстеження і розвідування земель, авторського нагляду за виконанням проектів тощо;
– категорія земель – це поділ земель за основним цільовим призначенням відповідно до вимог Земельного кодексу України;
– комплексна схема розміщення тимчасових споруд в межах вулиці (скверу, бульвару, провулку, узвозу, проїзду, майдану), мікрорайону (кварталу), населеного пункту – текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розміщення тимчасових споруд, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання території, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою;
– містобудівний розрахунок – розрахунок гранично допустимих параметрів забудови, умови ув’язки архітектурно-планувального та об’ємно-просторового рішення, системи обслуговування, інженерних комунікацій, транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою із дотриманням чинних нормативних актів;
– орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою;
– паспорт прив’язки тимчасової споруди – комплект документів, в яких визначено місце встановлення тимчасової споруди на топографо-геодезичній основі 
М 1:500, схема благоустрою прилеглої території;
– право власності на землю – це набуте у встановленому законодавством порядку право володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою;
 – речові права на земельну ділянку – це право власності та похідні від права власності права оренди земельної ділянки, постійного користування земельною ділянкою, користування земельною ділянкою (сервітут), забудови земельної ділянки (суперфіцій), користування земельної ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), які виникають з дня їх державної реєстрації;
– право оренди земельної ділянки – це набуте у встановленому законодавством порядку та засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для ведення підприємницької та іншої діяльності;
– право постійного користування землею – це набуте у встановленому законодавством порядку право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку;
– право сервітуту – це право користування чужою земельною ділянкою, яке полягає у можливості проходу, проїзду через земельну ділянку, прокладання та експлуатації лінії електропередачі, зв’язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання тощо;
– право суперфіцію – це право користування земельною ділянкою (її частиною) комунальної власності для забудови;
– право емфітевзису – це право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб;
– проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки – вид документації із землеустрою, яка розробляється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання) або зміни цільового призначення земельної ділянки та визначає місце розташування земельної ділянки, її розмір, площу, цільове призначення, правовий режим, обмеження землекористування, складається з текстової та графічної частин і затверджується рішенням Харківської міської ради. Склад проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок визначено Законом України «Про землеустрій»;
– розробник документації із землеустрою – фізична особа-підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником або юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників;
– розрахунок орендної плати – це довідка, підготовлена управлінням земельних відносин Департаменту архітектури, містобудування та земельних відносин, що містить обчислення (розрахунок) плати за користування земельною ділянкою, який встановлюється в розмірі певного відсотка від її нормативної грошової оцінки;
– розробник проектної документації – фізична особа, яка згідно із законодавством має відповідний кваліфікаційний сертифікат, або юридична особа, яка має у своєму складі відповідних виконавців, які згідно із законодавством одержали кваліфікаційні сертифікати;
– тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;
– технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) – вид документації із землеустрою, яка розробляється у випадках, передбачених чинним законодавством;
– технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок – вид документації із землеустрою, яка розробляється при формуванні земельних ділянок шляхом поділу та об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення. Склад цього виду документації із землеустрою визначається Законом України «Про землеустрій»;
– технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту – це вид документації із землеустрою, яка розробляється у випадках, передбачених чинним законодавством. Склад цього виду документації із землеустрою визначається Законом України «Про землеустрій»;
– цільове призначення земельної ділянки – це використання земельної ділянки за призначенням, що встановлюється на підставі документації із землеустрою, відповідно до визначених видів, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, видом господарської діяльності, типами забудови, типами особливо цінних об’єктів.
1.3. Даний Порядок поширюється на випадки передачі земельних ділянок у власність, надання їх у постійне користування, в оренду та інше користування, поновлення укладених договорів, внесення змін до них на підставі рішень Харківської міської ради.
Даний Порядок не поширюються на відносини з приводу продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).
Процедура продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) земельних ділянок або прав на них, у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, регулюється окремим порядком, що затверджується міською радою.
1.4. В оренду земельні ділянки комунальної власності територіальної громади  м. Харкова надаються:
– громадянам та юридичним особам України, іноземцям і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.
1.5. У постійне користування земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Харкова надаються:
– підприємствам, установам та організаціям, що належать до державної і комунальної власності;
– громадським організаціям інвалідів України, їх підприємствам (об’єднанням), установам та організаціям;
– релігійним організаціям України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності;
– підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління багатоквартирними житловими будинками державної чи комунальної власності, а також належними їм будівлями і спорудами;
– публічному акціонерному товариству залізничного транспорту, створеному відповідно до закону.
1.6. Надання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади 
м. Харкова оренду та у постійне користування здійснюється на підставі:
1.6.1. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі:
– надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
– формування нових земельних ділянок;
1.6.2. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в інших випадках;
1.6.3. технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок у разі:
 – формування земельних ділянок шляхом поділу та об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення.
1.7. Встановлення обмеження щодо земельних ділянок (їх частин) комунальної власності територіальної громади міста Харкова для надання їх в користування для забудови (суперфіцій) здійснюється на підставі рішення Харківської міської ради за результатами затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту.
1.8. Безоплатно у власність громадянам України передаються земельні ділянки із земель комунальної власності у разі приватизації земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та одержання земельних ділянок із земель комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації в порядку, встановленому ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, один раз по кожному виду призначення (використання) для:
– нового будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);
– будівництва індивідуальних гаражів;
– індивідуального дачного будівництва;
– ведення садівництва.
1.9. Безоплатно у власність із земель комунальної власності земельні ділянки також можуть передаватися юридичним особам:
– житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам для житлового і гаражного будівництва;
– садівничим товариствам для використання земельних ділянок, зайнятих захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального використання, що належать товариству;
– об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків – для експлуатації та обслуговування, розташованих на земельних ділянках багатоквартирних житлових будинків, а також будинків, споруд та прибудинкової території, що належить їм, в разі приватизації громадянами такого будинку.
 
РОЗДІЛ II. НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У КОРИСТУВАННЯ
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ
 
2.1. Особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування для реконструкції об’єкта, – заявник, звертається із заявою (клопотанням) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до Харківської міської ради, на ім’я міського голови, із зазначенням місця розташування (адреси), цільового призначення та орієнтовного розміру (площі) земельної ділянки, а також запланованого терміну реконструкції об’єкта. В заяві особа повинна вказати, що дає дозвіл на обробку своїх персональних даних.
2.2. До заяви (клопотання) заявник додає:
– копії (належним чином засвідчені) установчих документів юридичної особи, фізичної особи – підприємця, копію паспорта фізичної особи або паспортів фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– витяг (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– довідку (оригінал) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (форма, затверджена наказом Держкомстату України від 23.05.2003 року № 156);
– копію паспорта директора – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи;
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права щодо об’єкту реконструкції;
– копію технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;
– містобудівний розрахунок (оригінал), виконаний розробником проектної документації, з фотофіксацією земельної ділянки (з оточенням), яка надається у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової і детальної зйомки. Містобудівний розрахунок повинен містити викопіювання з кадастрової карти (плану) чи інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розміщення та розмір земельної ділянки, а також відомості про передбачуваний термін реконструкції об’єкта;
– технічний висновок (оригінал) щодо можливості реконструкції, виконаний експертом, що має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
– кадастрову довідку (оригінал), видану Службою містобудівного кадастру міста Харкова;
– нотаріально засвідчену заяву попереднього землекористувача на ім’я Харківського міського голови про відмову від подальшого землекористування – у випадку, якщо будівлі і споруди знаходяться (повністю або частково) на земельній ділянці, яка раніше надавалася у користування із долученням копій документів, які підтверджують право землекористування попереднього користувача.
2.3. Розгляд заяви, що надійшла, здійснюється міським головою та його заступником із відповідного напрямку діяльності виконавчих органів протягом 5 робочих днів, після чого направляється до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі – Департамент).
Заява (клопотання) розглядається директором Департаменту чи його заступником і не пізніше 3-х робочих днів надсилається для подальшого розгляду в управління містобудування та архітектури, а також до управління земельних відносин для здійснення самоврядного контролю.
2.4. Управління містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів перевіряє заяву (клопотання) з доданими документами на відповідність положенням затвердженої містобудівної документації (плану зонування території і/або детальному плану території), в межах якої розташована земельна ділянка.
Управління земельних відносин протягом 10 робочих днів проводить обстеження земельної ділянки в порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, про що складається Акт обстеження земельної ділянки. 
Акт обстеження земельної ділянки передається до управління містобудування та архітектури.
2.5. У разі надання заявником документів не в повному обсязі, управління містобудування та архітектури направляє заявнику лист-вимогу про витребування цих документів та надання їх у строк, що не перевищує 14 календарних днів.
У разі не подання заявником витребуваних документів, йому направляється повідомлення про передачу документів до управління земельних відносин для підготовки матеріалів на засідання Комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам і вжиття відповідних заходів щодо відшкодування завданих збитків.
2.6. У разі відповідності чинному законодавству документів, передбачених п. 2.2. Порядку, управління містобудування та архітектури протягом 7 робочих днів виконує, на їх підставі та з урахуванням Акту обстеження земельної ділянки, обгрунтування місця розміщення земельної ділянки, яке оформлюється Актом обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (далі – Акт обґрунтування).
Акт обґрунтування складається у 3-х примірниках, з яких: 1-й примірник надається заявнику; 2-й примірник призначений для підготовки проекту рішення міської ради і подальшої передачі в управління Держземагентства в місті Харкові для видачі завдання на розробку проекту землеустрою; 3-й примірник призначений для Служби містобудівного кадастру Департаменту.
2.7. Управління містобудування та архітектури передає усі примірники Акту обґрунтування та містобудівний розрахунок в Службу містобудівного кадастру для обробки, реєстрації та внесення в базу даних містобудівного кадастру.
Після внесення відомостей до містобудівного кадастру Служба містобудівного кадастру Департаменту (далі – Служба) повертає в управління містобудування та архітектури Акт обґрунтування (1-й та 2-й примірники) та містобудівний розрахунок, а також передає до управління попередні технічні умови, отримані від балансоутримувачів мереж. Третій примірник Акту обґрунтування залишається в Службі, другий примірник включається до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 2-й примірник) після видачі завдання на його розробку.
2.8. У разі невідповідності чинному законодавству документів, передбачених п. 2.2. Порядку, управління містобудування та архітектури протягом 7 робочих днів готує мотивовану відмову в обгрунтуванні місця розміщення земельної ділянки або висновок про невідповідність положенням затвердженої містобудівної документації (плану зонування території і/або ДПТ).
Управління містобудування та архітектури не пізніше 3-х робочих днів повинно передати відповідну відмову чи висновок разом із заявою (клопотанням) та доданими документами до управління земельних відносин за актом приймання-передачі, про що повідомити заявника.
Відмова в наданні обґрунтування місця розміщення земельної ділянки для надання її у користування для здійснення реконструкції об’єкта чи відповідний висновок не є перешкодою для подальшого розгляду заяви (клопотання) заявника для надання цієї земельної ділянки у користування для експлуатації існуючої будівлі.
Подальший розгляд заяви (клопотання) із наданими документами здійснюється управлінням земельних відносин Департаменту відповідно до вимог Розділу VI цього Порядку.
2.9. Управління містобудування та архітектури протягом 3-х робочих днів готує проект рішення міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції об’єкта на підставі документів, наданих заявником, та Акту обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник).
Після погодження проекту рішення в порядку, передбаченому Регламентом Харківської міської ради, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії Харківської міської ради.
2.10. Управління містобудування та архітектури не пізніше 7-ми робочих днів після прийняття рішення для отримання завдання на розробку проекту землеустрою направляє до управління Держземагентства в місті Харкові за актом прийому-передачі наступні документи: примірник рішення; Акт обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник); копії документів, наданих заявником згідно з п. 2.2. цього Порядку.
Заявник укладає договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з розробником документації із землеустрою та може укласти договір про представництво його інтересів у територіальному органі Держземагентства (повноважного представництва).
2.11. Завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється управлінням Держземагентства в місті Харкові в 6-ти примірниках протягом 14-ти робочих днів з дня отримання за актом приймання-передачі відповідних документів.
У завданні обов’язково вказується кількість примірників проекту землеустрою, які повинні бути складені розробником документації із землеустрою.
У завданні повинна міститися вказівка на включення до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 2-й і 3-й примірники) даних про координати поворотних точок меж земельної ділянки та графічних зображень земельної ділянки.
Заявник (повноважний представник) отримує в управлінні Держземагентства у місті Харкові завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (6-ть примірників), Акт обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник) та копії документів, отриманих від управління містобудування та архітектури Департаменту.
Завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки повинно бути затверджено заявником після його отримання та підлягає обов’язковій передачі розробнику документації із землеустрою.
2.12. Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється на підставі укладеного між заявником, як замовником, та розробником документації із землеустрою, як виконавцем, договору, невід’ємною частиною якого є завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Строк розробки проекту не повинен перевищувати 6-ти місяців з дня укладення договору.
Заявник повинен надати розробнику документації із землеустрою вихідні дані, необхідні для розробки проекту землеустрою:
– копії (належним чином засвідчені) установчих документів юридичної особи, фізичної особи – підприємця, копію паспорта фізичної особи або фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– витяг (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– довідку (оригінал) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (форма, затверджена наказом Держкомстату України від 23.05.2003 року № 156);
– копію паспорта директора – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи – для фізичної особи або фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права щодо об’єкту реконструкції;
– копію технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;
– Акт обгрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник);
 – рішення сесії Харківської міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції об’єкта (витяг);
– завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (6-ть примірників).
2.13. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в 6-ти примірниках, з яких:
– 1-й примірник надається заявнику;
– 2-й примірник надається управлінню Держземагентства в місті Харкові для передачі до Державного фонду документації із землеустрою;
– 3-й примірник надається управлінню містобудування та архітектури Департаменту для підготовки проекту рішення сесії і наступної передачі до Служби містобудівного кадастру для наповнення бази даних містобудівного кадастру;
– 4-й примірник надається управлінню земельних відносин Департаменту, як уповноваженому представнику власника земельної ділянки Харківської міської ради, для формування архіву документації про землекористування Харківської міської ради;
– 5-й примірник зберігається в архіві розробника документації із землеустрою;
– 6-й примірник призначений для оформлення договору оренди землі.
2.14. Розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її у користування (оренду) юридичній або фізичній особі-підприємцю здійснює розробник документації із землеустрою, акредитований для виконання робіт із землеустрою щодо земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова.
Порядок акредитації розробників документації із землеустрою, а також особливості виконання ними робіт із землеустрою щодо земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова регламентується окремим Положенням.
2.15. Під час розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробник документації із землеустрою зобов’язаний провести роботи по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Проведення робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виконується розробником документації із землеустрою щодо земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м. Харкова за участі уповноваженого представника власника земельної ділянки Харківської міської ради – управління земельних відносин Департаменту.
Результатом робіт є встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, про що складається Акт встановлення меж в натурі (на місцевості) та Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання.
Заявник та уповноважений представник власника земельної ділянки – управління земельних відносин Департаменту не пізніше наступного робочого дня після складення Акту, повинні погодити його шляхом підписання.
2.16. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов’язковому погодженню з:
– управлінням Держземагентства в місті Харкові, як із територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин;
– управлінням містобудування та архітектури Департаменту – у разі, якщо на земельній ділянці розміщений об’єкт будівництва щодо якого планується реконструкція.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки:
– природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розміщеної на території або в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги, – підлягає також погодженню з природоохоронним органом;
– історико-культурного призначення, земельної ділянки, розміщеної на території історичних ареалів населених місць, земельної ділянки, на якій розміщені об’єкти культурної спадщини, – підлягає також погодженню з органом охорони культурної спадщини;
– лісогосподарського призначення – підлягає також погодженню з органом лісового господарства;
– водного фонду – погодженню з органом водного господарства.
2.17. Розробник документації із землеустрою для погодження розробленого проекту, не пізніше 3-х робочих днів з дня формування 6 примірників проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, подає в Центр надання адміністративних послуг адміністратору (державному адміністратору):
– проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (2-й примірник) – для отримання погодження управління Держземагентства в місті Харкові та отримання відповідного висновку;
– завірені розробником документації із землеустрою копії проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки – для проведення погодження з відповідними органами та отримання їх висновків.
У разі, якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов’язковій державній експертизі, погоджений проект подається заявником або розробником в центральний орган виконавчої влади, який здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, або його територіальний орган для здійснення такої експертизи.
Заявник має право ініціювати проведення добровільної державної експертизи проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
2.18. Органи, що здійснюють погодження документації із землеустрою, протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (або копій проекту) повинні безкоштовно надати свої висновки про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 3-х примірниках: для першого, другого та третього примірників проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно, або про відмову в його погодженні.
Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівної документації.
2.19. Заявник або розробник документації із землеустрою (в разі його уповноваження заявником) за результатами складення документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку повинен звернутися до управління Держземагентства в місті Харкові для здійснення Державним кадастровим реєстратором державної реєстрації земельної ділянки.
Державна реєстрація земельної ділянки відбувається згідно із Законом України «Про Державний земельний кадастр» відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року.
Державний кадастровий реєстратор у строк, що не перевищує 14 календарних днів, здійснює державну реєстрацію земельної ділянки, під час якої присвоюється кадастровий номер земельній ділянці, відкривається Поземельна книга, вносяться до неї відповідні відомості та проставляється на документації із землеустрою відповідна позначка, або приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки.
На підтвердження факту здійснення державної реєстрації земельної ділянки Державний кадастровий реєстратор видає заявникові витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
Проставлення Державним кадастровим реєстратором на титульному аркуші проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, матеріалах проекту, що містять графічне зображення земельної ділянки, аркушах відомостей про координати поворотних точок їх меж, частин, обмежень, угідь позначки про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру є підставою для передачі цього проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на затвердження Харківській міській раді.
2.20. До затвердження відповідної документації із землеустрою на засіданні сесії міської ради, Харківська міська рада повинна зареєструвати своє речове право щодо земельної ділянки згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Для цього заявник повинен супровідним листом надати до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин оригінал витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання.
Управління земельних відносин Департаменту, як уповноважений представник власника – територіальної громади міста Харкова, вживає заходів до державної реєстрації речового права Харківської міської ради щодо земельної ділянки.
2.21. Після державної реєстрації земельної ділянки заявник (повноважний представник) подає в Службу містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту для наповнення містобудівного кадастру наступні документи:
– проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (3-й і 4-й примірники);
– висновки органів, які здійснюють погодження проекту;
– висновок державної експертизи (у разі наявності); 
– електронний документ; 
– копію витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
Після обробки документації із землеустрою в Службі містобудівного кадастру міста Харкова третій примірник проекту землеустрою зберігається в її архіві, четвертий примірник (з відповідною відміткою) повертається заявникові (повноважному представнику).
2.22. Одночасно заявник повинен звернутися в управління Держземагентства у місті Харкові для отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (далі – витяг) для здійснення розрахунку орендної плати. У зверненні заявник повинен зазначити присвоєний кадастровий номер земельної ділянки.
Витяг видається управлінням Держземагенства у місті Харкові заявникові протягом 7-ми робочих днів з дня отримання звернення.
Заявник не пізніше наступного робочого дня повинен надати вказаний витяг до управління земельних відносин Департаменту.
Не пізніше наступного робочого дня управління містобудування та архітектури направляє до управління земельних відносин запит про підготовку розрахунку орендної плати із зазначенням запланованого терміну реконструкції об’єкта.
Розрахунок орендної плати виконується управлінням земельних відносин не пізніше 3-х  робочих днів з дня отримання запиту на підставі наданого заявником витягу та оформлюється довідкою. Довідка виконується в 2-х примірниках, з яких перший – видається заявнику, другий – залишається в управлінні земельних відносин для здійснення контролю.
Розрахунок орендної плати підлягає обов’язковому погодженню із заявником.
2.23. Одночасно з направленням запиту про розрахунок орендної плати, управління містобудування та архітектури Департаменту рекомендованим листом запрошує заявника з’явитися до Департаменту економіки та комунального майна для укладення попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста.
2.24. Після цього заявник подає до Центру надання адміністративних послуг адміністратору (державному адміністратору):
– заяву на ім’я Харківського міського голови про надання земельної ділянки в користування (оренду) для реконструкції об’єкта із зазначенням цільового призначення земельної ділянки, місця її розташування (адреси), меж та розміру (площі) земельної ділянки;
– заяву про дозвіл на обробку персональних даних;
– проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (4-й примірник);
– висновки про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надані органами, які здійснюють погодження документації із землеустрою згідно із законом;
– копію витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
– попередні технічні умови, отримані від балансоутримувачів мереж;
– Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право власності територіальної громади м. Харкова на земельну ділянку, що надається;
– витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
– довідку (оригінал) про розрахунок орендної плати;
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єкта реконструкції;
– копію попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста;
– довідку про банківські реквізити заявника;
– витяг (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію паспорта директора – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копію паспорта фізичної особи або паспортів фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи або фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам).
2.25. Розгляд заяви, що надійшла, здійснюється міським головою та його заступником із відповідного напряму діяльності виконавчих органів протягом 5 робочих днів, після чого направляється до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі – Департамент).
Заява розглядається директором Департаменту чи його заступником і не пізніше 
3-х робочих днів надсилається для подальшого розгляду в управління містобудування та архітектури Департаменту.
Управління містобудування та архітектури розглядає подану заяву з доданими документами і не пізніше наступного робочого дня направляє заявнику повідомлення про порядок розгляду його заяви про видачу документа дозвільного характеру.
2.26. Управління містобудування та архітектури готує проект рішення Харківської міської ради про надання земельної ділянки в користування (оренду) для реконструкції об’єкта.
Після погодження проекту рішення в порядку, передбаченому Регламентом Харківської міської ради, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії міської ради.
Рішенням про надання земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюється: затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; вилучення земельної ділянки у землекористувача, із затвердженням умов такого вилучення (в разі необхідності); надання земельної ділянки заявнику у користування на певних умовах використання (категорія землі, цільове призначення (умови використання), і затверджених умовах надання (термін та інше), вказується кадастровий номер земельної ділянки; вимоги (при необхідності) щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, інше.
Рішення про надання земельної ділянки у користування (оренду) для реконструкції об’єкта є документом дозвільного характеру і підлягає видачі заявнику.
Рішення є підставою для укладення договору оренди землі.
2.27. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності, передаються підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності, лише на праві постійного користування.
Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна, що передані з комунальної власності до державної власності, передаються підприємствам, установам та організаціям, що належать до державної власності, лише на праві постійного користування з одночасною передачею земельної ділянки комунальної власності у державну власність.
Надання земельних ділянок державним та комунальним підприємствам, установам, організаціям у постійне користування для реконструкції об’єкту здійснюється в порядку, визначеному цим Розділом, за виключенням вимог щодо розрахунку орендної плати та укладання попереднього договору на пайову участь у розвитку інфраструктури міста.
2.28. Після прийняття рішення Департамент організаційної роботи на протязі 5 робочих днів здійснює розсилку рішення до:
– управління земельних відносин Департаменту – два примірника рішення;
– Центру надання адміністративних послуг – один примірник рішення для видачі його заявнику;
– Управління Держземагентства в м. Харкові – засвідчену копію прийнятого рішення для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру.
2.29. Управління містобудування та архітектури не пізніше 3-х робочих днів з дня прийняття рішення передає до управління земельних відносин справу документації із землеустрою щодо земельної ділянки, за актом приймання-передачі.
Управління земельних відносин доповнює справу документації із землеустрою примірниками рішення міської ради про надання земельної ділянки, здійснює облік прийнятих рішень з метою контролю їх виконання та передає до відповідного підрозділу для оформлення договору оренди землі.
Оформлення договору оренди землі здійснюється відповідно до Порядку оформлення договорів оренди землі в м. Харкові.
Після оформлення договору оренди землі управління земельних відносин:
– доповнює справу документації із землеустрою укладеним договором оренди землі, а також копією витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право оренди щодо земельної ділянки;
– здійснює облік укладеного договору оренди;
– передає до Служби містобудівного кадастру для наповнення містобудівного кадастру.
Служба містобудівного кадастру вносить відомості про укладений договір оренди та зареєстроване речове право до містобудівного кадастру.
Після цього справа документації із землеустрою передається до архіву документації про землекористування Харківської міської ради, що функціонує в складі Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин.
 
РОЗДІЛ III. ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖЕННЯ (СУПЕРФІЦІЙ) ЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М. ХАРКОВА ДЛЯ ЗАБУДОВИ
 
3.1. Особа, зацікавлена в одержанні права користування земельною ділянкою, яка належить територіальній громаді м. Харкова, для забудови (суперфіцій) – заявник, звертається із заявою (клопотанням) про надання дозволу на розробку відповідного виду документації із землеустрою для встановлення обмеження щодо земельної ділянки до Харківської міської ради, на ім’я міського голови, із зазначенням місця розташування (адреси), цільового призначення, та орієнтовного розміру (площі) земельної ділянки. В заяві особа повинна вказати, що дає дозвіл на обробку своїх персональних даних.
Встановлення обмеження щодо земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Харкова для надання їх в користування для забудови (суперфіцій) здійснюється на підставі рішення Харківської міської ради за результатами затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту (далі – технічна документація із землеустрою).
Дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту (суперфіцію) надається відносно земельних ділянок, сформованих у встановленому порядку та відносно яких зареєстроване відповідне речове право.
3.2. До заяви (клопотання) заявник додає:
– копії (належним чином засвідчені) установчих документів юридичної особи, фізичної особи – підприємця, копію паспорта фізичної особи або фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– витяг (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– довідку (оригінал) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (форма, затверджена наказом Держкомстату України від 23.05.2003 року № 156);
– копію паспорта директора – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи (у випадку, якщо об’єкт належить кільком особам);
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права щодо земельної ділянки;
– містобудівний розрахунок (оригінал), виконаний розробником проектної документації, з фотофіксацією земельної ділянки (з оточенням), яка надається у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової і детальної зйомки. Містобудівний розрахунок повинен містити викопіювання з кадастрової карти (плану) чи інші графічні матеріали, на яких зазначено місце розміщення та розмір земельної ділянки (її частини), щодо якої встановлюється обмеження (суперфіцій);
– кадастрову довідку (оригінал), видану Службою містобудівного кадастру міста Харкова;
– нотаріально засвідчену заяву землекористувача на ім’я Харківського міського голови про згоду щодо надання земельної ділянки (її частини) у користування для забудови (суперфіцій);
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права щодо об’єкта нерухомого майна, який розміщується на земельній ділянці.
3.3. Розгляд заяви, що надійшла, здійснюється міським головою та його заступником із відповідного напрямку діяльності виконавчих органів протягом 5 робочих днів, після чого направляється до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі – Департамент).
Заява (клопотання) розглядається директором Департаменту чи його заступником і не пізніше 3-х робочих днів надсилається для подальшого розгляду в управління містобудування та архітектури, а також до управління земельних відносин для здійснення самоврядного контролю.
3.4. Управління містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів перевіряє заяву (клопотання) з доданими документами на відповідність положенням затвердженої містобудівної документації (плану зонування території і/або детальному плану території), в межах якого розташована земельна ділянка.
Управління земельних відносин протягом 10 робочих днів проводить обстеження земельної ділянки в порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, про що складається Акт обстеження земельної ділянки.
Акт обстеження земельної ділянки передається до управління містобудування та архітектури.
У разі надання заявником документів не в повному обсязі, управління містобудування та архітектури направляє заявнику лист-вимогу про витребування цих документів та надання їх у строк, що не перевищує 14 календарних днів.
3.5. У разі відповідності чинному законодавству документів, передбачених п. 3.2. Порядку, управління містобудування та архітектури протягом 7 робочих днів виконує, на їх підставі та з урахуванням Акту обстеження земельної ділянки, обгрунтування місця розміщення земельної ділянки, яке оформлюється Актом обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (далі – Акт обґрунтування).
Акт обґрунтування складається у 3-х примірниках, з яких: 1-й примірник надається заявнику, 2-й примірник призначений для підготовки проекту рішення міської ради і подальшої передачі в управління Держземагентства в місті Харкові для видачі технічного завдання на складання відповідного виду документації із землеустрою; 3-й примірник призначений для Служби містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту.
3.6. Управління містобудування та архітектури передає всі примірники Акту обґрунтування та містобудівний розрахунок в Службу містобудівного кадастру міста Харкова для обробки, реєстрації та внесення в базу даних містобудівного кадастру.
Після внесення відомостей до містобудівного кадастру Служба містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту (далі – Служба) повертає в управління містобудування та архітектури Акт обґрунтування (1-й та 2-й примірники) та містобудівний розрахунок, а також передає до управління попередні технічні умови, отримані від балансоутримувачів мереж. Третій примірник Акту обґрунтування залишається в Службі, а другий примірник включається до складу технічної документації із землеустрою (у 2-й примірник) після видачі технічного завдання на її складання.
3.7. У разі невідповідності чинному законодавству документів, передбачених п. 3.2. Порядку, управління містобудування та архітектури протягом 7 робочих днів готує мотивовану відмову в обгрунтуванні місця розміщення земельної ділянки або висновок про невідповідність положенням затвердженої містобудівної документації (плану зонування території і/або ДПТ).
3.8. Управління містобудування та архітектури протягом 3-х робочих днів готує проект рішення міської ради про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для встановлення обмеження щодо земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м. Харкова для надання її в користування для забудови (суперфіцій). 
Проект рішення готується на підставі документів, наданих заявником, та Акту обгрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник).
Після погодження проекту рішення в порядку, передбаченому Регламентом Харківської міської ради, дане питання виноситься на розгляд сесії Харківської міської ради.
3.9. Управління містобудування та архітектури не пізніше 7-ми робочих днів після прийняття рішення, для отримання технічного завдання на складання документації, направляє до управління Держземагентства у м. Харкові за актом приймання-передачі наступні документи: примірник рішення; Акт обгрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник); копії документів, наданих заявником згідно з п. 3.2. цього Порядку.
Заявник укладає договір на складання технічної документації із землеустрою з розробником документації із землеустрою та може укласти договір про представництво його інтересів у територіальному органі Держземагентства (повноважного представництва).
3.10. Технічне завдання на складання документації розробляється управлінням Держземагентства в місті Харкові в 6-ти примірниках протягом 14-ти робочих днів з дня отримання за актом приймання-передачі відповідних документів.
У технічному завданні обов’язково вказується кількість примірників технічної документації із землеустрою, які повинні бути складені розробником.
Заявник (повноважний представник) отримує в управлінні Держземагентства у місті Харкові технічне завдання на складання документації (6-ть примірників), Акт обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник) та копії документів, отриманих від управління містобудування та архітектури Департаменту.
Технічне завдання на складання документації повинно бути затверджено заявником після його отримання та підлягає обов’язковій передачі розробнику документації із землеустрою.
3.11. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту розробляється відповідно до вимог, визначених чинним законодавством та цим Порядком.
Складання технічної документації здійснюється на підставі укладеного між заявником, як замовником, та розробником документації із землеустрою, як виконавцем, договору, відповідно до технічного завдання на складання документації.
Строк розробки технічної документації не повинен перевищувати 6-ти місяців з дня укладення договору.
Заявник повинен надати розробнику документації із землеустрою вихідні дані, необхідні для складання технічної документації із землеустрою:
– копії (належним чином засвідчені) установчих документів юридичної особи, фізичної особи – підприємця, копію паспорта фізичної особи;
– витяг (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– довідку (оригінал) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (форма, затверджена наказом Держкомстату України від 23.05.2003 року № 156);
– копію паспорта директора – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи – для фізичної особи;
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права щодо земельної ділянки;
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єкту нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці;
 – Акт обстеження земельної дідянки;
– Акт обгрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник);
– рішення Харківської міської ради про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, для надання земельної ділянки у користування для забудови (суперфіцій) (витяг);
– технічне завдання на складання документації (6 примірників).
3.12. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, розробляється в 6-ти примірниках, з яких:
– 1-й примірник надається заявнику,
– 2-й примірник надається управлінню Держземагентства в місті Харкові для передачі до Державного фонду документації із землеустрою,
– 3-й примірник надається управлінню містобудування та архітектури Департаменту для підготовки проекту рішення сесії і наступної передачі до Служби містобудівного кадастру для наповнення бази даних містобудівного кадастру;
– 4-й примірник надається управлінню земельних відносин Департаменту, як уповноваженому представнику власника земельної ділянки Харківської міської ради, для формування архіву документації про землекористування Харківської міської ради;
– 5-й примірник зберігається в архіві розробника документації із землеустрою;
– 6-й примірник призначений для оформлення договору про надання земельної ділянки у користування для забудови (суперфіцій).
3.13. Складання технічної документації для надання юридичній або фізичній особі-підприємцю земельної ділянки у користування для забудови (суперфіцій) здійснює розробник документації із землеустрою, акредитований для виконання робіт із землеустрою щодо земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова.
Порядок акредитації розробників документації із землеустрою, а також особливості виконання ними робіт із землеустрою щодо земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова регламентується окремим Положенням.
3.14. Відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту (суперфіцію) вносяться до Державного земельного кадастру до здійснення державної реєстрації цього права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Для цього заявник або розробник документації із землеустрою (в разі його уповноваження заявником) за результатами складання технічної документації із землеустрою повинен звернутися до управління Держземагентства в м. Харкові для внесення Державним кадастровим реєстратором відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.
Внесення відомостей до Державного земельного кадастру про межі земельної ділянки (її частини), на яку поширюється право сервітуту (суперфіцій), відбувається згідно із Законом України «Про Державний земельний кадастр» відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року.
У строк, що не перевищує 14 календарних днів державний кадастровий реєстратор перевіряє відповідність документів вимогам законодавства і за результатами перевірки вносить інформацію про межі відповідної частини земельної ділянки до Поземельної книги або надає заявнику мотивовану відмову у такому внесенні.
На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються право сервітуту (суперфіцій), органом, що здійснив їх внесення, заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
3.15. Після внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру заявник (повноважний представник) подає в Службу містобудівного кадастру Департаменту для наповнення містобудівного кадастру наступні документи:
– технічну документацію із землеустрою про встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту (3-й і 4-й примірники);
– електронний документ;
– копію витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
Після обробки документації із землеустрою в Службі містобудівного кадастру третій примірник технічної документації зберігається в її архіві, четвертий примірник (із відповідною відміткою) повертається заявникові (повноважному представнику).
3.16. Одночасно заявник також повинен звернутися в управління Держземагентства у місті Харкові для отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (далі – витяг) для здійснення розрахунку плати за суперфіцій. У зверненні заявник повинен зазначити кадастровий номер земельної ділянки, щодо якої (її частини) планується встановлення обмеження у вигляді сервітуту (суперфіцій). 
Витяг видається управлінням Держземагентства у місті Харкові заявникові протягом 7-ми робочих днів з дня отримання звернення.
Заявник не пізніше наступного робочого дня повинен надати вказаний витяг до управління земельних відносин Департаменту.
Не пізніше наступного робочого дня управління містобудування та архітектури направляє до управління земельних відносин запит про підготовку розрахунку плати за суперфіцій.
Розрахунок плати за суперфіцій виконується управлінням земельних відносин не пізніше 3-х робочих днів з дня отримання запиту на підставі наданого заявником витягу та оформлюється довідкою. Довідка виконується в 2-х примірниках, з яких один – видається заявнику, а другий – залишається в управління земельних відносин для здійснення контролю.
Розрахунок плати за суперфіцій підлягає обов’язковому погодженню із заявником, після чого направляється до управління містобудування та архітектури.
3.17. Одночасно з направленням запиту про розрахунок плати за суперфіцій, управління містобудування та архітектури Департаменту рекомендованим листом запрошує заявника з’явитися до Департаменту економіки та комунального майна для укладення попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста (в разі наміру забудови).
3.18. Після цього заявник подає до Харківської міської ради заяву (клопотання), на ім’я Харківського міського голови, про встановлення обмеження щодо земельної ділянки для надання в користування для забудови (суперфіцій) із зазначенням цільового призначення земельної ділянки, місця її розташування (адреси), меж та розміру (площі) земельної ділянки (її частини), на яку поширюється право сервітуту (суперфіцію), до якої додає:
– заяву про дозвіл на обробку персональних даних;
– технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту (суперфіцію) (4-й примірник);
– попередні технічні умови, отримані на підставі запиту Служби містобудівного кадастру;
– копію витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру;
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право постійного користування земельною ділянкою, щодо якої (її частини) встановлюється сервітут (суперфіцій);
– витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
– довідку (оригінал) про розрахунок плати за суперфіцій;
– копію попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста (в разі наміру забудови);
– довідку про банківські реквізити заявника;
– витяг (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію паспорта директора – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи – для фізичних осіб-підприємців.
3.19. Розгляд заяви, що надійшла, здійснюється міським головою та його заступником із відповідного напряму діяльності виконавчих органів протягом 5 робочих днів, після чого направляється до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі  – Департамент).
Заява (клопотання) розглядається директором Департаменту чи його заступником і не пізніше 3-х робочих днів надсилається для подальшого розгляду в управління містобудування та архітектури.
Управління містобудування та архітектури Департаменту розглядає подану заяву (клопотання) з доданими документами.
3.20. Управління містобудування та архітектури Департаменту готує проект рішення Харківської міської ради про встановлення обмеження щодо земельної ділянки (її частини) комунальної власності територіальної громади м. Харкова для надання її у користування для забудови (суперфіцій).
Після погодження проекту рішення в порядку, передбаченому Регламентом Харківської міської ради, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії міської ради.
Рішенням про встановлення обмеження щодо земельної ділянки (її частини) комунальної власності територіальної громади м. Харкова для надання її у користування для забудови (суперфіцій) здійснюється: затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту; встановлення обмеження земельної ділянки правом третьої особи, яке полягає у користуванні земельною ділянкою для забудови (суперфіцій); вимоги щодо відшкодування плати за землю (земельного податку).
Рішення є підставою для оформлення договору про надання права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).
3.21. Після прийняття рішення Департамент організаційної роботи на протязі 5 робочих днів здійснює розсилку рішення до:
 – управління земельних відносин Департаменту – два примірника рішення;
– управління Держземагентства в м. Харкові – засвідчену копію прийнятого рішення, для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру.
3.22. Управління містобудування та архітектури не пізніше 3-х робочих днів з дня прийняття рішення передає до управління земельних відносин справу документації із землеустрою щодо земельної ділянки, за актом приймання-передачі.
Управління земельних відносин, доповнює справу документації із землеустрою примірниками рішення міської ради, здійснює облік прийнятих рішень з метою контролю їх виконання та передає до відповідного підрозділу для оформлення договору про надання права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) (далі – договір суперфіцію).
Оформлення договорів суперфіцію здійснюється в порядку, передбаченому для оформлення договорів оренди землі в м. Харкові із особливостями, встановленими чинним законодавством щодо цього виду речового права.
Після оформлення договору суперфіцію управління земельних відносин:
– доповнює справу документації із землеустрою укладеним договором, а також копією витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване речове право щодо земельної ділянки;
– здійснює облік укладеного договору суперфіцію;
– передає до Служби містобудівного кадастру міста Харкова для наповнення містобудівного кадастру.
Служба містобудівного кадастру вносить відомості про укладений договір суперфіцію та зареєстроване речове право до містобудівного кадастру.
Після цього справа документації із землеустрою передається до архіву документації про землекористування Харківської міської ради, що функціонує в складі Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин.
РОЗДІЛ ІV. НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Земельні ділянки для експлуатації вже існуючих тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності надаються в порядку надання земельних ділянок у користування для експлуатації та обслуговування будівель і споруд, передбаченому розділом VІ цього Порядку.
4.2. Особа, зацікавлена в розміщенні тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності земельної ділянки для експлуатації об’єкта – замовник, звертається із заявою (клопотанням) щодо можливості розміщення тимчасової споруди в Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі – Департамент).
4.3. До заяви (клопотання) замовник додає:
– графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розміщення тимчасової споруди, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі 
М 1:500 із позначеними контурами тимчасової споруди з прив’язкою до місцевості;
– довідку про реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).
4.4. Заява (клопотання) розглядається директором Департаменту чи його заступником протягом 3-х робочих днів, після чого направляється для подальшого розгляду до управління містобудування і архітектури Департаменту.
Управління містобудування і архітектури Департаменту протягом 7-ми робочих днів розглядає подану заяву (клопотання) із доданими документами на відповідність намірів щодо місця розміщення тимчасової споруди комплексній схемі розміщення тимчасових споруд (у разі наявності) та будівельним нормам.
4.5. Про відповідність намірів заявника по розміщенню тимчасової споруди комплексній схемі розміщення тимчасових споруд (у разі наявності) та будівельним нормам управління містобудування та архітектури протягом 3-х днів письмово повідомляє замовника або надає йому аргументовану відмову в реалізації намірів розміщення тимчасової споруди.
4.6. Для оформлення паспорта прив’язки замовник звертається з додатковою заявою (клопотанням) в Департамент.
4.7. До додаткової заяви (клопотання) заявник додає:
– схему розміщення тимчасової споруди на земельній ділянці, площа якої визначена на підставі документа про землекористування;
– кольорові ескізи фасадів тимчасової споруди М 1:500 (для стаціонарних тимчасових споруд), які готує розробник проектної документації;
– схему благоустрою території відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України»;
– технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувачів відповідних інженерних мереж.
Зазначені документи замовник отримує самостійно.
4.8. Управління містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів з дня отримання додаткової заяви (клопотання) оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди, який підписується начальником управління містобудування та архітектури. Внесення даних у паспорт прив’язки без наявних документів на право користування землею не допускається.
Управління містобудування і архітектури відмовляє у видачі паспорту прив’язки тимчасової споруди у випадку подання неповного пакету документів, передбаченого 
п. 4.8. даного Порядку або надання недостовірних відомостей, передбачених цим же пунктом.
4.9. Розміщення тимчасових споруд здійснюється у відповідності з паспортом прив’язки та документами про землекористування. Розміщення тимчасових споруд самовільно, в тому числі, без належним чином оформленого права землекористування, забороняється.
4.10. Після розміщення тимчасової споруди замовник подає до управління містобудування та архітектури Департаменту заяву, в якій вказує про те, що ним виконано вимоги паспорту прив’язки.
 
РОЗДІЛ V. ПЕРЕДАЧА ГРОМАДЯНАМ У ВЛАСНІСТЬ АБО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
 
5.1. Громадянин, зацікавлений в одержанні земельної ділянки із земель комунальної власності територіальної громади м. Харкова у власність (в межах норм безоплатної приватизації) або в оренду звертається до Харківської міської ради, на ім’я міського голови, із заявою про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.
5.2. До заяви заявник додає:
– копію паспорта громадянина;
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичній особі;
– обгрунтування необхідності надання земельної ділянки (замість надання житлової площі відповідно до закону громадянам, які потребують поліпшення житлових умов);
 – довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).
5.3. Розгляд заяви, що надійшла, здійснюється міським головою та його заступником із відповідного напрямку діяльності виконавчих органів протягом 5 робочих днів, після чого направляється до Департаменту житлового господарства Харківської міської ради (далі – Департамент) для попереднього розгляду.
Заява розглядається директором Департаменту чи його заступником і не пізніше 
3-х робочих днів направляється для подальшого розгляду в міську громадську комісію з житлових питань відповідно до Положення про порядок передачі у власність та (або) надання в оренду громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, обслуговування індивідуальних капітальних гаражів та ведення садівництва, затвердженого рішенням 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання № 364/08 від 24.12.2008 р., а також Порядку обліку громадян, які бажають отримати у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, затвердженому рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради №83 від 20.02.2009.
Після розгляду та прийняття відповідних рішень заява з додатками та прийнятими рішеннями направляється до управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин (далі – Департамент).
5.4. Управління земельних відносин протягом 10 робочих днів розглядає заяву, аналізує додані до неї документи та проводить обстеження земельної ділянки в порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, про що складається Акт обстеження земельної ділянки.
Під час розгляду заяви управління земельних відносин запитує у заявника:
– схему з бажаним місцем розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами та площею;
– виконавчу зйомку земельної ділянки, зареєстровану Службою містобудівного кадастру міста Харкова, або викопіювання з топо-геодезичного плану з відміткою Служби про його актуальність та з позначенням бажаного місця розташування земельної ділянки, межами і розміром земельної ділянки;
– фотофіксацію земельної ділянки (з оточенням), яка надається у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової і детальної зйомки;
 – містобудівний розрахунок (оригінал), виконаний розробником проектної документації, з фотофіксацією земельної ділянки (з оточенням), яка надається у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової і детальної зйомки, в разі наміру здійснити будівництво житлового будинку з площею понад 300 кв.м. Містобудівний розрахунок повинен містити викопіювання з кадастрової карти (плану) чи інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розміщення та розмір земельної ділянки, а також відомості про запланований термін будівництва об’єкта;
– кадастрову довідку (оригінал), видану Службою містобудівного кадастру міста Харкова;
– нотаріально засвідчену заяву попереднього землекористувача на ім’я Харківського міського голови про відмову (припинення) подальшого землекористування – у випадку, якщо земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб.
5.5. Управління земельних відносин передає отримані від заявника документи та Акт обстеження земельної ділянки до управління містобудування та архітектури Департаменту для виконання обґрунтування розміщення земельної ділянки.
Управління містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів перевіряє заяву з доданими документами на відповідність положенням затвердженої містобудівної документації (плану зонування території і/або детальному плану території), в межах якої розташована земельна ділянка.
5.6. У разі відповідності чинному законодавству наданих документів, управління містобудування та архітектури протягом 7 робочих днів виконує обґрунтування місця розміщення земельної ділянки, яке оформлюється Актом обгрунтування меж та розмірів земельної ділянки (далі – Акт обґрунтування).
Акт обґрунтування складається у 3-х примірниках, з яких: 1-й примірник надається заявнику; 2-й примірник призначений для підготовки проекту рішення міської ради і подальшої передачі в управління Держземагентства в місті Харкові для видачі завдання на розробку проекту землеустрою; 3-й примірник призначений для Служби містобудівного кадастру Департаменту.
5.7. Управління містобудування та архітектури передає усі примірники Акту обґрунтування та містобудівний розрахунок (в разі наявності) в Службу містобудівного кадастру для обробки, реєстрації та внесення в базу даних містобудівного кадастру.
Після внесення відомостей (даних) до містобудівного кадастру Служба містобудівного кадастру Департаменту (далі – Служба) передає до управління земельних відносин Акт обґрунтування (1-й та 2-й примірники) та містобудівний розрахунок (в разі його наявності), а також попередні технічні умови, отримані від балансоутримувачів мереж. Третій примірник Акту обґрунтування залишається в Службі, другий примірник включається до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 2-й примірник) після видачі завдання на його розробку.
5.8. У разі невідповідності чинному законодавству наданих документів, управління містобудування та архітектури протягом 7 робочих днів готує мотивовану відмову в обгрунтуванні місця розміщення земельної ділянки або висновок про невідповідність положенням затвердженої містобудівної документації (плану зонування території і/або ДПТ), про що повідомляє заявника.
5.9. Управління земельних відносин протягом 3-х робочих днів готує проект рішення міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на підставі документів, наданих заявником, та Акту обгрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник).
Після погодження проекту рішення в порядку, передбаченому Регламентом Харківської міської ради, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії міської ради.
5.10. В разі передачі земельної ділянки у власність, отримання заявником завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблення проекту та його погодження, а також здійснення державної реєстрації земельної ділянки відбувається згідно з пунктами 2.11. – 2.19. Розділу II цього Порядку з урахуванням того, що управління земельних відносин Департаменту є уповноваженим органом з питань передачі у власність та надання в оренду громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а також особливостей, передбачених цим пунктом.
В разі надання земельної ділянки в оренду, отримання заявником завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблення проекту та його погодження, а також здійснення державної реєстрації земельної ділянки та державної реєстрації речового права Харківської міської ради щодо земельної ділянки відбувається згідно з пунктами 2.11. – 2.20. Розділу II цього Порядку з урахуванням того, що управління земельних відносин Департаменту є уповноваженим органом з питань передачі у власність та надання в оренду громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а також особливостей, передбачених цим пунктом.
Для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки заявник повинен надати розробнику документації із землеустрою наступні вихідні дані:
– документи, зазначені в п. 5.2. та п. 5.4. цього Порядку;
– Акт обгрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник);
– рішення Харківської міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
5.11. Внесення відомостей (даних) документації із землеустрою до містобудівного кадастру здійснюється згідно з п. 2.21. Розділу ІІ цього Порядку.
5.12. Після державної реєстрації земельної ділянки заявник повинен звернутися в управління Держземагентства в місті Харкові для отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (далі – витяг) для здійснення розрахунку орендної плати, в разі надання земельної ділянки в оренду.
Витяг видається управлінням Держземагентства у місті Харкові протягом 7-ми робочих днів з дня отримання звернення.
Заявник не пізніше наступного робочого дня повинен надати вказаний витяг до управління земельних відносин Департаменту.
Розрахунок орендної плати виконується управлінням земельних відносин не пізніше 3-х робочих днів з дня отримання заяви на підставі наданого заявником витягу та оформлюється довідкою. Довідка виконується в 2-х примірниках, з яких перший – видається заявнику, другий – залишається в управлінні земельних відносин для здійснення контролю.
Розрахунок орендної плати підлягає обов’язковому погодженню із заявником.
5.13. Управління земельних відносин рекомендованим листом запрошує заявника з’явитися до Департаменту економіки та комунального майна для укладення попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста.
До пайової участі у розвитку інфраструктури міста Харкова не залучаються особи, які претендують на отримання земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку загальною площею до 300 кв.м., а також господарських споруд.
5.14. Після цього заявник подає до Центру надання адміністративних послуг адміністратору (державному адміністратору):
– заяву на ім’я Харківської міського голови про передачу земельної ділянки у власність або надання в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
– заяву про дозвіл на обробку персональних даних ;
– проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (4-й примірник);
– висновки про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надані органами, які здійснюють погодження документації із землеустрою згідно із законом;
– копію витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
– Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право власності територіальної громади м. Харкова на земельну ділянку (у разі надання її в оренду);
– витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (у разі надання земельної ділянки в оренду);
– довідку (оригінал) про розрахунок орендної плати за землю (у разі надання земельної ділянки в оренду);
– копію попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста (у випадках обов’язкового укладення);
– копію паспорта фізичної особи – заявника;
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи.
5.15. Розгляд заяви, що надійшла, здійснюється міським головою та його заступником із відповідного напряму діяльності виконавчих органів протягом 5 робочих днів, після чого направляється до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі – Департамент).
Заява розглядається директором Департаменту чи його заступником і не пізніше 3-х робочих днів надсилається для подальшого розгляду в управління земельних відносин Департаменту.
Управління земельних відносин розглядає подану заяву з доданими документами і не пізніше наступного робочого дня направляє заявнику повідомлення про порядок надання йому адміністративної послуги.
5.16. Управління земельних відносин готує проект рішення Харківської міської ради про передачу громадянину у власність або надання земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Після погодження проекту рішення в порядку, передбаченому Регламентом Харківської міської ради, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії міської ради.
Рішенням про надання земельної ділянки в оренду за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюється: затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; вилучення земельної ділянки у землекористувача із затвердженням умов такого вилучення (у разі необхідності); надання земельної ділянки заявнику в оренду на певних умовах використання (категорія землі, цільове призначення (умови використання), і затверджених умовах надання (термін та інше), вказується кадастровий номер земельної ділянки; вимоги (при необхідності) щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, інше.
Рішення міської ради про передачу у власність земельної ділянки або про надання в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд підлягає видачі заявнику як результат надання адміністративної послуги.
Рішення Харківської міської ради про передачу громадянину земельної ділянки у власність є підставою для державної реєстрації права власності на земельну ділянку з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністру України №703 від 22.06.2011 року.
Рішення Харківської міської ради про надання громадянину земельної ділянки в оренду є підставою для укладення договору оренди землі.
Оформлення договору оренди землі здійснюється відповідно до Порядку оформлення договорів оренди землі у м. Харкові.
5.17. Після прийняття рішення Департамент організаційної роботи на протязі 5 робочих днів здійснює розсилку рішення до:
– управління земельних відносин Департаменту – два примірника рішення;
– Центру надання адміністративних послуг – один примірник рішення для видачі його заявнику;
– управління Держземагентства у м. Харкові – засвідчену копію прийнятого рішення для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру.
5.18. Формування справи документації із землеустрою здійснюється управлінням земельних відносин згідно з п. 2.29. Розділу ІІ цього Порядку з урахуванням особливостей, встановлених щодо оформлення права власності громадянина на земельну ділянку (в разі передачі земельної ділянки у власність).
 
РОЗДІЛ VI. НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У КОРИСТУВАННЯ АБО ПЕРЕДАЧА У ВЛАСНІСТЬ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
 
ГЛАВА 1. Надання у користування (передача у власність) земельних ділянок, на яких будівлі і споруди побудовані без оформлення землекористування, або в разі зміни цільового призначення земельних ділянок
6.1. Особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування для експлуатації та обслуговування будівель і споруд, – заявник, звертається до Харківської міської ради, на ім’я міського голови, із заявою (клопотанням) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, із зазначенням місця розташування (адреси), цільового призначення та орієнтовного розміру (площі) земельної ділянки, а також бажаного терміну експлуатації об’єкта.
6.2. До заяви (клопотання) заявник додає:
– копії (належним чином засвідчені) установчих документів юридичної особи, фізичної особи – підприємця, копію паспорта громадянина або паспортів фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– витяг (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– довідку (оригінал) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (за формою затвердженою наказом Держкомстату України від 23.05.2003 року № 156);
– копію паспорта директора – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи;
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права щодо об’єктів, розташованих на земельній ділянці;
– копію технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;
– кадастрову довідку (оригінал), видану Службою містобудівного кадастру;
– фотофіксацію земельної ділянки (з оточенням), яка надається у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової і детальної зйомки.
6.3. Розгляд заяви, що надійшла, здійснюється міським головою та його заступником із відповідного напрямку діяльності виконавчих органів протягом 5 робочих днів, після чого направляється до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі – Департамент).
Заява (клопотання) розглядається директором Департаменту чи його заступником і не пізніше 3-х робочих днів надсилається для подальшого розгляду до управління земельних відносин Департаменту.
6.4. Управління земельних відносин протягом 10 робочих днів розглядає заяву (клопотання) з доданими документами.
Під час розгляду заяви (клопотання) управління земельних відносин проводить обстеження земельної ділянки в порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, про що складається Акт обстеження земельної ділянки.
6.5. У разі надання заявником документів не в повному обсязі, управління земельних відносин направляє заявнику лист-вимогу про витребування цих документів та надання їх у строк, що не перевищує 14 календарних днів.
У разі не подання заявником витребуваних документів, йому направляється повідомлення про підготовку матеріалів на засідання Комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам і вжиття відповідних заходів щодо відшкодування завданих збитків.
6.6. У разі відповідності чинному законодавству документів, передбачених п. 6.2. цього Порядку, управління земельних відносин направляє до управління містобудування архітектури Департаменту заяву (клопотання) заявника із доданими документи та Актом обстеження земельної ділянки для виконання обґрунтування місця розміщення земельної ділянки.
Управління містобудування та архітектури протягом 7 робочих днів виконує обґрунтування місця розміщення земельної ділянки, яке оформлюється Актом обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (далі – Акт обґрунтування).
Акт обгрунтування складається у 3-х примірниках, з яких 1-й примірник надається заявнику; 2-й примірник призначений для підготовки проекту рішення міської ради і подальшої передачі в управління Держземагентства в місті Харкові для видачі завдання на розробку проекту землеустрою; 3-й примірник призначений для Служби містобудівного кадастру Департаменту.
6.7. Управління містобудування та архітектури передає усі примірники Акту обгрунтування в Службу містобудівного кадастру для обробки, реєстрації та внесення в базу даних містобудівного кадастру.
Після внесення відомостей до містобудівного кадастру Служба містобудівного кадастру Департаменту (далі – Служба) передає до управління земельних відносин Акт обґрунтування (1-й та 2-й примірники). Третій примірник Акту обґрунтування залишається в Службі, другий примірник включається до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 2-й примірник) після видачі завдання на його розробку.
6.8. У разі невідповідності чинному законодавству документів, передбачених п. 6.2. цього Порядку, управління містобудування та архітектури протягом 7 робочих днів готує мотивовану відмову в обгрунтуванні місця розміщення земельної ділянки або висновок про невідповідність положенням затвердженої містобудівної документації (плану зонування території і/або ДПТ), про повідомляє заявника.
6.9. Управління земельних відносин протягом 3-х робочих днів готує проект рішення міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції об’єкта на підставі документів, наданих заявником, та Акту обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник).
Після погодження проекту рішення в порядку, передбаченому Регламентом Харківської міської ради, дане питання виноситься на розгляд сесії міської ради.
6.10. Управління земельних відносин не пізніше 7-ми робочих днів після прийняття рішення для отримання завдання на розробку проекту землеустрою направляє до управління Держземагентства в місті Харкові за актом приймання-передачі наступні документи: примірник рішення; Акт обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник); копії документів, наданих заявником згідно з п. 6.2. цього Порядку.
Заявник укладає договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з розробником документації із землеустрою та може укласти договір про представництво його інтересів у територіальному органі Держземагентства (повноважного представництва).
6.11. Отримання заявником завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблення проекту та його погодження, а також здійснення державної реєстрації земельної ділянки та державної реєстрації речового права Харківської міської ради щодо земельної ділянки відбувається згідно з пунктами 2.11. – 2.20. Розділу ІІ цього Порядку з урахуванням того, що управління земельних відносин Департаменту є уповноваженим органом з питань надання земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель і споруд, а також особливостей передбачених даним пунктом.
Для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки заявник повинен надати розробнику документації із землеустрою вихідні дані, необхідні для цього:
– документи, зазначені в п. 6.2. цього Порядку;
– Акт обстеження земельної ділянки;
– Акт обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник);
– рішення Харківської міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд (витяг);
– завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (6-ть примірників).
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд підлягає обов’язковому погодженню з управлінням містобудування та архітектури Департаменту.
6.12. Внесення відомостей (даних) документації із землеустрою до містобудівного кадастру здійснюється згідно з п. 2.21. Розділу ІІ цього Порядку.
6.13. Після державної реєстрації земельної ділянки заявник повинен звернутися в управління Держземагентства в місті Харкові для отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (далі – витяг) для здійснення розрахунку орендної плати. У зверненні заявник повинен зазначити присвоєний кадастровий номер земельної ділянки.
Витяг видається управлінням Держземагентства у місті Харкові протягом 7-ми робочих днів з дня отримання звернення.
Заявник не пізніше наступного робочого дня повинен надати вказаний витяг до управління земельних відносин Департаменту.
Розрахунок орендної плати виконується управлінням земельних відносин не пізніше 3-х робочих днів з дня отримання заяви на підставі наданого заявником витягу та оформляється довідкою. Довідка виконується в 2-х примірниках, з яких перший – видається заявнику, другий – залигається в управлінні земельних відносин для здійснення контролю.
Розрахунок орендної плати підлягає обов’язковому погодженню з заявником.
6.14. Після цього заявник подає до Центру надання адміністративних послуг адміністратору (державному адміністратору):
– заяву на ім’я Харківського міського голови про надання земельної ділянки у користування (оренду) для експлуатації та обслуговування будівель і споруд із зазначенням цільового призначення земельної ділянки, місця її розташування (адреси), меж та розміру (площі) земельної ділянки;
– заяву про дозвіл на обробку персональних даних;
– проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (4-й примірник);
– висновки про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надані органами, які здійснюють погодження документації із землеустрою згідно із законом;
– копію витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
– Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право власності територіальної громади м. Харкова на земельну ділянку, що надається;
– витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
– довідку (оригінал) про розрахунок орендної плати за землю;
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єкту, який знаходиться на земельній ділянці;
– довідку про банківські реквізити заявника;
– витяг (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію паспорта директора – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію паспорта фізичної особи або паспортів фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи або фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам).
6.15. Розгляд заяви, що надійшла, здійснюється міським головою та його заступником із відповідного напряму діяльності виконавчих органів протягом 5 робочих днів, після чого направляється до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі – Департамент).
Заява розглядається директором Департаменту чи його заступником і не пізніше 3-х робочих днів надсилається для подальшого розгляду в управління земельних відносин Департаменту.
Управління земельних відносин розглядає подану заяву з доданими документами і не пізніше наступного робочого дня направляє заявнику повідомлення про порядок розгляду його заяви про видачу документа дозвільного характеру.
6.16. Управління земельних відносин готує проект рішення Харківської міської ради про надання земельної ділянки в користування (оренду) для експлуатації та обслуговування будівель і споруд.
Після погодження проекту рішення в порядку, передбаченому Регламентом Харківської міської ради, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії Харківської міської ради.
Рішенням про надання земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюється: затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; вилучення земельної ділянки у землекористувача, із затвердженням умов такого вилучення (в разі необхідності); надання земельної ділянки заявнику у користування на певних умовах використання (категорія землі, цільове призначення (умови використання), і затверджених умовах надання (термін та інше), вказується кадастровий номер земельної ділянки; вимоги (при необхідності) щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, інше.
Рішення про надання земельної ділянки у користування (оренду) для експлуатації та обслуговування будівель і споруд є документом дозвільного характеру і підлягає видачі заявнику.
Рішення є підставою для укладення договору оренди землі.
6.17. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності, передаються підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності, лише на праві постійного користування.
Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна, що передані з комунальної власності до державної власності, передаються підприємствам, установам та організаціям, що належать до державної власності, лише на праві постійного користування з одночасною передачею земельної ділянки комунальної власності у державну власність.
Надання земельних ділянок державним та комунальним підприємствам, установам, організаціям у постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель і споруд здійснюється згідно з главою 1 цього розділу за виключенням вимог щодо розрахунку орендної плати та з урахуванням мети отримання земельної ділянки у постійне користування.
Рішення Харківської міської ради про надання земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель і споруд є підставою для державної реєстрації відповідного речового права згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011 року.
6.18. Безоплатна передача юридичним особам у власність земельних ділянок із земель комунальної власності для експлуатації та обслуговування будівель і споруд у випадках, що передбачені чинним законодавством, здійснюється згідно з главою 1 цього розділу за виключенням вимог щодо розрахунку орендної плати та з урахуванням мети отримання земельної ділянки у власність.
Рішенням Харківської міської ради про передачу земельної ділянки у власність за проектом землеустрою щодо її відведення для експлуатації та обслуговування будівель і споруд здійснюється затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, вказується її кадастровий номер.
Рішення Харківської міської ради про передачу земельної ділянки у власність для експлуатації та обслуговування будівель і споруд є підставою для державної реєстрації права власності на земельну ділянку з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011 року.
6.19. Після прийняття рішення Департамент організаційної роботи на протязі 5 робочих днів здійснює розсилку рішення до:
– управління земельних відносин Департаменту – два примірника рішення;
– Центру надання адміністративних послуг – один примірник рішення для видачі його заявнику;
– управління Держземагентства у м. Харкові – засвідчену копію прийнятого рішення для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру.
6.20. Формування справи документації із землеустрою здійснюється управлінням земельних відносин згідно з п. 2.29. Розділу ІІ цього Порядку з урахуванням особливостей, встановлених щодо оформлення права власності на земельну ділянку (в разі передачі земельної ділянки у власність).
 
ГЛАВА 2. Надання 
(передача у власність) земельних ділянок,
 
РОЗДІЛ VII. ПЕРЕДАЧА ГРОМАДЯНАМ У ВЛАСНІСТЬ АБО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
 
Глава 1. Передача громадянам у власність або надання в оренду земельних ділянок для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в разі якщо цільове призначення, межі і площа цієї ділянки не змінилися з дня її надання відповідним рішенням місцевої ради)
 
7.1. Громадянин, зацікавлений в отриманні у власність або в оренду земельної ділянки, що перебуває у користуванні для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, звертається до Харківської міської ради, на ім’я міського голови, із заявою про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (далі – технічної документації). У заяві зазначається місце розташування (адреса), цільове призначення, та орієнтовний розмір (площа) земельної ділянки.
7.2. До заяви заявник додає:
– копію паспорта громадянина, громадян (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичній особі або фізичним особам (у разі, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права щодо об’єкту;
– копію технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;
– витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
– копії документів, що свідчать про правові підстави знаходження земельної ділянки у користуванні заявника (в т.ч. копію рішення (попередніх років) про надання (закріплення) земельної ділянки за заявником);
– викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (в разі відсутності, – кадастрову зйомку земельної ділянки із зазначенням довжини сторін та площі земельної ділянки (виконується розробником документації із землеустрою на замовлення громадянина);
– фотофіксацію земельної ділянки (з оточенням), яка надається у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової і детальної зйомки;
– довідку із Державного земельного кадастру про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).
7.3. Розгляд заяви, що надійшла, здійснюється міським головою та його заступником із відповідного напрямку діяльності виконавчих органів протягом 5 робочих днів, після чого направляється до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі – Департамент).
Заява розглядається директором Департаменту чи його заступником і не пізніше 3-х робочих днів надсилається для подальшого розгляду до управління земельних відносин Департаменту.
7.4. Управління земельних відносин протягом 10 робочих днів розглядає заяву з доданими документами.
Під час розгляду заяви управління земельних відносин проводить обстеження земельної ділянки в порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, про що складається Акт обстеження земельної ділянки.
7.5. У разі відповідності чинному законодавству документів, передбачених п. 7.2. цього Порядку, управління земельних відносин направляє до управління містобудування та архітектури Департаменту заяву заявника із доданими документами та Акт обстеження земельної ділянки для виконання обґрунтування місця розміщення земельної ділянки.
Управління містобудування та архітектури протягом 7 робочих днів виконує обґрунтування місця розміщення земельної ділянки, яке оформлюється Актом обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (далі – Акт обґрунтування).
Акт обгрунтування складається у 3-х примірниках, з яких 1-й примірник надається заявнику; 2-й примірник призначений для підготовки проекту рішення міської ради і подальшої передачі в управління Держземагентства в місті Харкові для видачі технічного завдання на складання відповідного виду документації із землеустрою; 3-й примірник призначений для Служби містобудівного кадастру Департаменту.
7.6. Управління містобудування та архітектури передає усі примірники Акту обгрунтування в Службу містобудівного кадастру для обробки, реєстрації та внесення в базу даних містобудівного кадастру.
Після внесення відомостей до містобудівного кадастру Служба містобудівного кадастру Департаменту (далі – Служба) передає до управління земельних відносин Акт обґрунтування (1-й та 2-й примірники). Третій примірник Акту обґрунтування залишається в Службі, другий примірник включається до складу технічної документації із землеустрою (у 2-й примірник) після видачі завдання на її складання.
7.7. У разі невідповідності чинному законодавству документів, передбачених п. 7.2. Порядку, управління містобудування та архітектури протягом 7 робочих днів готує мотивовану відмову в обгрунтуванні місця розміщення земельної ділянки або висновок про невідповідність положенням затвердженої містобудівної документації (плану зонування території і/або ДПТ).
7.8. Управління земельних відносин протягом 3-х робочих днів готує проект рішення Харківської міської ради про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі громадянину у власність або надання в оренду земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Проект рішення готується на підставі документів, наданих заявником, та Акту обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник).
Після погодження проекту рішення в порядку, передбаченому Регламентом Харківської міської ради, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії міської ради.
7.9. Управління земельних відносин не пізніше 7-ми робочих днів після прийняття рішення, для отримання технічного завдання на складання документації, направляє до управління Держземагентства у місті Харкові за актом приймання-передачі наступні документи: примірник рішення; Акт обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник); копії документів, наданих заявником згідно з п. 7.2. цього Порядку.
Заявник укладає договір на складання технічної документації із землеустрою з розробником документації із землеустрою та може укласти договір про представництво його інтересів у територіальному органі Держземагентства (повноважного представництва).
7.10. Технічне завдання на складання документації розробляється управлінням Держземагентства в місті Харкові в 6-ти примірниках протягом 14-ти робочих днів з дня отримання за актом приймання-передачі відповідних документів.
У технічному завданні обов’язково вказується кількість примірників технічної документації із землеустрою, які повинні бути складені розробником.
Заявник (повноважний представник) отримує в управлінні Держземагентства у місті Харкові технічне завдання на складання документації (6-ть примірників), Акт обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник) та копії документів, отриманих від управління земельних відносин Департаменту.
Технічне завдання на складання документації повинно бути затверджено заявником після його отримання та підлягає обов’язковій передачі розробнику документації із землеустрою.
7.11. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється відповідно до вимог, визначених чинним законодавством та цим Порядком.
Складання технічної документації здійснюється на підставі укладеного між заявником, як замовником, та розробником документації із землеустрою, як виконавцем, договору, відповідно до технічного завдання на складання документації.
Строк розробки технічної документації не повинен перевищувати 6-ти місяців з дня укладення договору.
Заявник повинен надати розробнику документації із землеустрою наступні вихідні дані:
– документи, зазначені в п. 7.2. цього Порядку;
 – Акт обстеження земельної ділянки;
– Акт обгрунтування меж та розмірів земельної ділянки (2-й примірник);
– рішення Харківської міської ради про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (витяг);
– технічне завдання на складання документації (6 примірників).
7.12. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється в 6-ти примірниках, з яких:
– 1-й примірник надається заявнику,
– 2-й примірник надається управлінню Держземагентства в місті Харкові для передачі до Державного фонду документації із землеустрою,
– 3-й примірник надається управлінню земельних відносин Департаменту для підготовки проекту рішення сесії і наступної передачі до Служби містобудівного кадастру для наповнення бази даних містобудівного кадастру;
– 4-й примірник надається управлінню земельних відносин Департаменту, як уповноваженому представнику власника земельної ділянки Харківської міської ради, для формування архіву документації про землекористування Харківської міської ради;
– 5-й примірник зберігається в архіві розробника документації із землеустрою;
– 6-й примірник призначений для оформлення договору оренди землі (в разі надання земельної ділянки в оренду).
7.13. Складання технічної документації із землеустрою здійснює розробник документації із землеустрою, акредитований для виконання робіт із землеустрою щодо земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова.
Порядок акредитації розробників документації із землеустрою, а також особливості виконання ними робіт із землеустрою щодо земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова регламентується окремим Положенням.
7.14. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельну ділянку в становлення (відновлення) її меж відбувається згідно із Законом України «Про Державний земельний кадастр» відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року.
7.15. Після внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру заявник (повноважний представник) подає в Службу містобудівного кадастру Департаменту для наповнення містобудівного кадастру наступні документи:
– технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (3-й і 4-й примірники):
– електронний документ;
– копію витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
Після обробки документації із землеустрою в Службі містобудівного кадастру третій примірник технічної документації зберігається в її архіві, четвертий примірник (із відповідною відміткою) повертається заявникові (повноважному представнику).
7.16. В разі надання земельної ділянки в оренду, заявник зобов’язаний в цей же термін звернутися до управління Держземагентства в місті Харкові для отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (далі – витяг) для здійснення розрахунку орендної плати.
Витяг видається управлінням Держземагентства у місті Харкові заявникові протягом 7-ми робочих днів з дня отримання зверненя.
Заявник не пізніше наступного робочого дня повинен надати вказаний витяг до управління земельних відносин Департаменту.
Розрахунок орендної плати виконується управлінням земельних відносин не пізніше 3-х робочих днів з дня отримання заяви на підставі наданого заявником витягу та оформлюється довідкою. Довідка виконується в 2-х примірниках, з яких перший – видається заявнику, другий – залишається в управлінні земельних відносин для здійснення контролю.
Розрахунок орендної плати підлягає обов’язковому погодженню з заявником.
7.17. Після цього заявник подає до Центру надання адміністративних послуг адміністратору (державному адміністратору):
 -заяву на ім’я Харківськогоміського голови про передачу земельної ділянки у власність чи надання в оренду для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із зазначенням місця розташування ділянки (адреси), меж та розміру (площі) земельної ділянки, її цільового призначення;
– заяву про дозвіл на обробку персональних даних;
 – технічну документацію із землеустрою про встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (4-й примірник), відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру;
– копію витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
– витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно об’єкту;
 – витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (у разі надання земельної ділянки в оренду);
 – довідку (оригінал) про розрахунок орендної плати (у разі надання земельної ділянки в оренду); 
– копію паспорта громадянина, громадян (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичній особі або фізичним особам (у разі, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам).
7.18. Розгляд заяви, що надійшла, здійснюється міським головою та його заступником із відповідного напряму діяльності виконавчих органів протягом 5 робочих днів, після чого направляється до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі – Департамент).
Заява розглядається директором Департаменту чи його заступником і не пізніше 3-х робочих днів надсилається для подальшого розгляду в управління земельних відносин Департаменту.
Управління земельних відносин розглядає подану заяву з доданими документами і не пізніше наступного робочого дня направляє заявнику повідомлення про порядок надання йому адміністративної послуги.
7.19. Управління земельних відносин Департаменту готує проект рішення Харківської міської ради про передачу громадянину у власність або надання в оренду земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Після погодження проекту рішення в порядку, передбаченому Регламентом Харківської міської ради, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії міської ради.
Рішенням про передачу земельної ділянки у власність або надання в оренду за технічною документацією із встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється: затвердження технічної документації; передача або надання земельної ділянки заявнику у власність або в оренду на відповідних умовах використання (категорія землі, цільове призначення, умови використання), і затверджених умовах надання (термін та інше), вказується кадастровий номер земельної ділянки.
Рішення міської ради про передачу громадянину у власність або про надання в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд підлягає видачі заявнику як результат надання адміністративної послуги.
Рішення Харківської міської ради про передачу громадянину земельної ділянки у власність є підставою для державної реєстрації права власності на земельну ділянку з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністру України №703 від 22.06.2011 року.
Рішення Харківської міської ради про надання громадянину земельної ділянки в оренду є підставою для укладення договору оренди землі.
Оформлення договору оренди землі здійснюється відповідно до Порядку оформлення договорів оренди землі у м. Харкові.
7.20. Після прийняття рішення Департамент організаційної роботи на протязі 5 робочих днів здійснює розсилку рішення до:
– управління земельних відносин Департаменту – два примірника рішення;
– Центру надання адміністративних послуг – один примірник рішення для видачі його заявнику;
– управління Держземагентства у м. Харкові – засвідчену копію прийнятого рішення для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру.
7.21. Формування справи документації із землеустрою здійснюється управлінням земельних відносин згідно з п. 2.29. Розділу ІІ цього Порядку з урахуванням особливостей, встановлених щодо оформлення права власності громадянина на земельну ділянку (в разі передачі земельної ділянки у власність).
 
РОЗДІЛ VIII. ПОНОВЛЕННЯ 
ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
 
8.1. Особа, зацікавлена в поновленні договору оренди землі, строк дії якого закінчується, звертається із заявою (клопотанням) до Харківської міської ради, на ім’я міського голови, про можливість поновлення договору оренди землі, із зазначенням адреси, цільового призначення, площі земельної ділянки, а також запланованого терміну завершення реконструкції або обслуговування та експлуатації об’єкта.
8.2. До заяви (клопотання) заявник додає:
8.2.1. У разі поновлення договору оренди земельної ділянки, наданої для обслуговування та експлуатації об’єкта:
 – докази звернення орендаря із листом-повідомленням, адресованим на ім’я Харківського міського голови, про намір укладення додаткової угоди про поновлення договору оренди землі у встановлений строк;
– копії (належним чином засвідчені) установчих документів юридичної особи, фізичної особи – підприємця, копію паспорта фізичної особи або паспортів фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– виписку (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– довідку (оригінал) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (форма, затверджена наказом Держкомстату України від 23.05.2003 року № 156) – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію паспорта директора – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи – для фізичної особи або фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
 – копію договору оренди землі, строк дії якого закінчився та поновити який бажає орендар;
– витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
– копію технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;
– акт обстеження земельної ділянки, виконаний органом самоврядного контролю за використанням та охороною земель;
– фотофіксацію земельної ділянки (з оточенням), яка надається у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової і детальної зйомки.
8.2.2. У разі поновлення договору оренди земельної ділянки, наданої для реконструкції об’єкта:
– документи, зазначені в п.8.2.1 Порядку;
– документи, що підтверджують початок виконання робіт по реконструкції об’єкта в строки, передбачені договором;
– документи, що обгрунтовують необхідність продовження терміну реконструкції і поважність причини щодо не завершення реконструкції у строк, встановлені в договорі, про відновлення якого подано заяву (клопотання);
– довідка ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по орендній платі за землю, чинна на день подачі заяви (клопотання).
8.3. Міський голова розглядає заяву (клопотання) і протягом 5– робочих днів надсилає до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі – Департамент).
Заява (клопотання), що надійшла до Департаменту, розглядається його директором чи заступником директора і в 3-денний строк надсилається для подальшого розгляду в разі:
– поновлення договору оренди землі для реконструкції об’єкта – в управління містобудування та архітектури Департаменту,
– поновлення договору оренди землі для обслуговування та експлуатації об’єкта – в управління земельних відносин Департаменту.
У разі неподання заявником необхідних документів, відповідне управління Департаменту письмово запитує їх у заявника.
У разі неподання заявником в управління Департаменту документів, зазначених в п. 8.2 Порядку протягом 30 календарних днів з дня отримання листа, управління зобов’язане вжити заходів до звільнення земельної ділянки та повернення її до земель запасу міста, а також направити орендареві повідомлення про передачу документів до управління земельних відносин Департаменту для підготовки матеріалів на засідання Комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам і вжиття відповідних заходів.
При перевірці наданих орендарем документів, відповідне управління Департаменту повинно перевіряти інформацію про наявність чи відсутність заперечень про поновлення договору оренди землі з боку орендодавця – Харківської міської ради та повідомлення про це орендаря (у разі наявності заперечень у поновленні).
Управління містобудування та архітектури перевіряє заяву (клопотання) і необхідні документи, надані заявником, на відповідність положенням затвердженої містобудівної документації (плану зонування території та/або детальному плану території), в межах якої розташована земельна ділянка, що розглядається.
У разі відповідності чинному законодавству документів, передбачених п. 8.2 Порядку, а також відсутності заперечень з боку орендодавця у поновленні відповідного договору оренди управління містобудування та архітектури готує висновок про можливість продовження терміну реконструкції на запропонований строк, на який поновлюється термін реконструкції (далі – висновок) у 3 примірниках, з яких 1-й примірник надається заявнику, 2-й примірник – для підготовки проекту рішення міської ради, 3-й примірник – для Служби містобудівного кадастру Департаменту.
8.4. У цей же термін відповідне управління Департаменту повинне звернутись в управління Держземагентства в місті Харкові для отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для здійснення розрахунку орендної плати. У зверненні вказується присвоєний кадастровий номер земельної ділянки.
Управління Держземагентства в місті Харкові видає відповідному управлінню Департаменту витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки протягом 7-ми робочих днів з дня отримання звернення.
Розрахунок орендної плати виконується управлінням земельних відносин Департаменту на підставі наданого управлінням Держземагентства в місті Харкові витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у термін, що не перевищує 3-х робочих днів з дня його отримання.
Розрахунок орендної плати підлягає обов’язковому погодженню з заявником.
8.5. Одночасно з направленням запиту про розрахунок орендної плати, відповідне управління рекомендованим листом запрошує заявника звернутися в Департамент економіки та комунального майна для укладення попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста.
8.6. Після цього заявник подає в Єдиний дозвільний центр державному адміністратору:
– заяву (клопотання), на ім’я міського голови, про поновлення договору оренди землі, строк дії якого закінчився для реконструкції об’єкта із зазначенням цільового призначення земельної ділянки, місця її розташування (адреси), меж та розміру (площі) земельної ділянки, а також запланованого терміну завершення реконструкції об’єкта;
або
– заяву (клопотання), на ім’я міського голови, про поновлення договору оренди землі, строк дії якого закінчився для обслуговування та експлуатації об’єкта з зазначенням цільового призначення земельної ділянки, місця її розташування (адреси), меж та розміру (площі) земельної ділянки, а також запланованого терміну обслуговування та експлуатації об’єкта;
– висновок управління містобудування та архітектури про можливість продовження терміну реконструкції на запропонований строк;
– витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
– довідку про розрахунок орендної плати;
– копію попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста.
8.7. Міський голова розглядає заяву (клопотання) і протягом 5– робочих днів надсилає до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради.
Заява (клопотання), що надійшла до Департаменту, розглядається директором Департаменту або його заступником і в 3-денний строк надсилається для подальшого розгляду в разі:
– поновлення договору оренди землі для реконструкції об’єкта – в управління містобудування та архітектури Департаменту,
– поновлення договору оренди землі для обслуговування та експлуатації об’єкта – в управління земельних відносин Департаменту.
Відповідне управління Департаменту розглядає подану заяву (клопотання) з додатками.
8.8. Відповідне управління Департаменту готує проект рішення Харківської міської ради про надання земельної ділянки, що належить територіальній громаді м. Харкова, в користування для реконструкції або обслуговування та експлуатації об’єкта.
Після погодження проекту рішення в порядку, передбаченому Регламентом Харківської міської ради, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання сесії міської ради.
Рішенням про поновлення договору оренди землі для реконструкції або обслуговування та експлуатації об’єкта здійснюється: поновлення права користування раніше наданою заявнику земельною ділянкою у користування на певних умовах використання (категорія землі, цільове призначення (умови використання), і затверджених умовах надання (термін та інше), вказується кадастровий номер земельної ділянки, інше.
Після прийняття рішення Департамент організаційної роботи на протязі 5 робочих днів здійснює розсилку рішення у відповідні управління Департаменту: управління містобудування та архітектури, управління земельних відносин, а також Службу містобудівного кадастру.
В цей же строк Департамент організаційної роботи повинен надіслати засвідчену копію прийнятого рішення та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин – Держземагентства, для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру.
Управління земельних відносин веде облік прийнятих рішень для здійснення контролю їх виконання.
Поновлення договору оренди землі здійснюється відповідно до Порядку оформлення договорів оренди землі в м. Харкові.
 
РОЗДІЛ IX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
 
9.1. Особа, зацікавлена у внесенні змін до договору оренди землі, звертається із заявою (клопотанням) до Харківської міської ради, на ім’я міського голови, із зазначенням місця розташування (адреси), цільового призначення, розміру (площі) земельної ділянки, а також даних, які заявник вважає необхідними для внесення в договір оренди землі.
9.2. До заяви (клопотання) заявник додає:
– копії (належним чином засвідчені) установчих документів юридичної особи, фізичної особи – підприємця, копію паспорта фізичної особи або паспортів фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– копію (належним чином завірену) свідоцтва або виписку (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– довідку (оригінал) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (форма, затверджена наказом Держкомстату України від 23.05.2003 року № 156) – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію паспорта директора – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи – для фізичної особи або фізичних осіб (у випадку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам);
– копію раніше оформленого договору оренди землі, до якого вносяться зміни;
– витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
– копію технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;
– акт обстеження земельної ділянки, виконаний органом самоврядного контролю за використанням та охороною земель;
– фотофіксацію земельної ділянки (з оточенням), яка надається у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової і детальної зйомки,
– копію попереднього договору на пайову участь у розвитку інфраструктури міста (у разі внесення змін до договору оренди землі для реконструкції об’єкта).
9.3. Міський голова розглядає заяву (клопотання) і протягом 5 робочих днів надсилає до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі – Департамент).
Заява (клопотання), що надійшла до Департаменту, розглядається його директором чи заступником директора і в 3-денний строк надсилається для подальшого розгляду в разі:
– внесення змін до договору оренди землі для реконструкції об’єкта – в управління містобудування та архітектури Департаменту,
– внесення змін до договору оренди землі для обслуговування та експлуатації об’єкта – в управління земельних відносин Департаменту.
Відповідне управління Департаменту перевіряє заяву (клопотання) і необхідні документи, надані заявником, на відповідність чинному законодавству.
У разі відповідності чинному законодавству документів, передбачених п. 9.2 Порядку, управління Департаменту готує висновок про можливість внесення змін до договору оренди землі (далі – висновок) у 3 примірниках, з яких 1-й примірник надається заявнику, 2-й примірник – для підготовки проекту рішення міської ради, 3-й примірник – для Служби містобудівного кадастру Департаменту.
Усі примірники висновку відповідне управління Департаменту передає в Службу містобудівного кадастру Департаменту для внесення інформації в базу даних містобудівного кадастру.
9.4. У цей же термін відповідне управління Департаменту повинне звернутись в управління Держземагентства в місті Харкові для отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для здійснення розрахунку орендної плати. У зверненні вказується присвоєний кадастровий номер земельної ділянки.
Управління Держземагентства в місті Харкові видає відповідному управлінню Департаменту витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки протягом 7-ми робочих днів з дня отримання звернення.
Розрахунок орендної плати виконується управлінням земельних відносин Департаменту на підставі наданого управлінням Держземагентства в місті Харкові витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у термін, що не перевищує 3-х робочих днів з дня отримання витягу.
Розрахунок орендної плати підлягає обов’язковому погодженню із заявником.
 
Внесення змін до договору оренди землі здійснюється шляхом підписання додаткової угоди до договору оренди землі відповідно до Порядку оформлення договорів оренди землі в м. Харкові.
 
РОЗДІЛ X. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯНАМ ДЛЯ ВЕДЕННЯ САДІВНИЦТВА (У СКЛАДІ САДОВИХ ТОВАРИСТВ)
 
10.1. Особа, зацікавлена в отриманні у власність земельної ділянки для ведення садівництва, яка перебуває у складі садового товариства, звертається з відповідною заявою до Харківської міської ради, на ім’я міського голови, про надання земельної ділянки, який направляє її для подальшого розгляду до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин. У заяві зазначається цільове призначення земельної ділянки, адреса та її розмір (площа).
10.2. До заяви додаються такі документи:
– копія паспорта громадянина;
– копія довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи;
– копія довідки про членство в садовому товаристві з зазначенням площі земельної ділянки;
– копія довідки (виписки) з Державного земельного кадастру про відсутність або наявність державної реєстрації права власності або права користування на земельну ділянку, яка бажає отримати громадянин;
– копія довідки (виписки) з Державного земельного кадастру про відсутність або наявність у громадянина, який бажає отримати земельну ділянку, державної реєстрації раніше придбаного права власності на землю (при передачі земельної ділянки у приватну власність);
– технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, розроблена на замовлення заявника розробником землевпорядної документації та погоджена в порядку, передбаченому чинним законодавством.
10.3. Заява, що надійшла до Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин, розглядається директором Департаменту або його заступником і в 3-денний строк надсилається для подальшого розгляду до управління земельних відносин Департаменту.
10.4. У разі відповідності документів чинному законодавству, передбачених п. 10.2 Порядку, управління земельних відносин Департаменту готує проект рішення Харківської міської ради про передачу у власність громадянину земельної ділянки для ведення садівництва (у складі садових товариств).
Після погодження проекту рішення в порядку, передбаченому Регламентом Харківської міської ради, дане питання виноситься на розгляд сесії міської ради.
10.5. Рішення міської ради про передачу земельної ділянки в приватну власність є підставою для оформлення документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку у встановленому порядку.
Після прийняття рішення Департамент організаційної роботи на протязі 5 робочих днів здійснює розсилку рішення в управління земельних відносин та Службу містобудівного кадастру Департаменту.
В цей же строк Департамент організаційної роботи повинен надіслати засвідчену копію прийнятого рішення та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин – Держземагентства, для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру.
Управління земельних відносин веде облік прийнятих рішень для здійснення контролю їх виконання.
 
РОЗДІЛ ХI. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
11.1. Встановити, що розрахунок орендної плати здійснюється управлінням земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин в порядку, передбаченому Положенням про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові, затвердженим рішенням 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02. 2008 року № 41/08 (з відповідними змінами та доповненнями), чинним у частині, що не суперечить цьому Порядку та Порядку оформлення договорів оренди землі в м. Харкові до внесення відповідних змін до зазначеного Положення.
11.2. Встановити, що виконання розрахунку орендної плати здійснюється на підставі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка встановлюється відповідно до Положення про впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2007 року, затвердженого рішенням 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 року № 42/08 (з відповідними змінами та доповненнями), чинним у частині, що не суперечить цьому Порядку та Порядку оформлення договорів оренди землі в м. Харкові до внесення відповідних змін до зазначеного Положення.
11.3. Порядок акредитації розробників землевпорядної документації, а також особливості виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова набуває чинності з моменту затвердження Положення про акредитацію розробників землевпорядної документації.
11.4. Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності набуває чинності з моменту затвердження Харківською міською радою Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території м. Харкова.
11.5. Внести такі зміни до Положення про впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова затвердженого рішенням 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 року № 42/08 (зі змінами):
1) У п. 1.1. Положення після слів «цивільно-правових угод із земельними ділянками» доповнити словами «та оплати за договором суперфіцію»;
2) Виключити п.п. 2.4.-2.6. Положення та розділ 3 Положення;
3) В п. 4.1. Положення слова «актом встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),» виключити;
4) Виключити абз. 2 п. 4.2. Положення;
5) Абз. 6-8 п. 5.4. Положення викласти в новій редакції:
«Заявник зобов’язаний звернуться в управління Держземагенства в місті Харкові за отриманням витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для підготовки розрахунку орендної плати.
У зверненні заявник зобов’язаний вказати кадастровий номер земельної ділянки.
Управління Держземагенства в місті Харкові видає витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки протягом семи робочих днів з дня отримання звернення.»
6) У Положенні слова «Держкомзем» у всіх відмінках замінити на «Держземагенство».
11.6. Внести зміни до рішення 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 №41/08 (зі змінами) та до Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди в м. Харкові, затвердженого рішенням 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 року №41/08 (зі змінами):
1. У рішенні 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 року №41/08 (зі змінами) назву викласти в такій редакції: «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру орендної плати за землю при наданні земельних ділянок у платне користування в місті Харкові».
2. У Положенні про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди в м. Харкові, затвердженому рішенням 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 року №41/08 (зі змінами) (далі – Положення):
1) Назву викласти в такій редакції: «Положення про порядок визначення розміру орендної плати за землю при наданні земельних ділянок у платне користування в місті Харкові»;
2) в п. 3.8. Положення слово «Попередній» виключити;
3) в п. 3.8. Положення абз. 3 виключити.
11.7. Рішення 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.12.2008 року № 364/08 (зі змінами) «Про затвердження «Положення про порядок передачі у власність та (або) надання в оренду громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, обслуговування індивідуальних капітальних гаражів та ведення садівництва» вважати таким, що втратило чинність.
11.8. Внести наступні зміни до Порядку обліку громадян, які бажають одержати у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, затвердженого Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.02.2009 року №83 (далі – Порядок):
1) в п. 1.3. Порядку слова: «довідка Харківської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» про відсутність або наявність у громадянина, який бажає отримати земельну ділянку, державної реєстрації раніше придбаного права власності на землю» замінити на: «довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).»
2) в п. 1.8. Порядку слова: «копії довідок Харківської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» про відсутність або наявність у громадянина, державної реєстрації раніше придбаного права власності на землю» словами: «
3) пункт 1.9. Порядку викласти у наступній редакції:
«1.9. Розгляд питання щодо надання обґрунтування необхідності надання (відведення) відповідної земельної ділянки за місцем розташування, яке вказане громадянином у заяві для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд проводиться на міській громадській комісії з житлових питань.»
11.9. Рішення 12 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.12.2011 року №551/11 «Про створення комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою» (зі змінами та доповненнями), вважати таким, що втратило чинність.

 

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу