Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

16 марта 2013, 00:21
 

 

АНАЛIЗ
регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.11.2011р. №804 
«Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова»
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.11.2011р. №804 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова».

1.Опис проблем, які планується врегулювати шляхом прийняття регуляторного акта

Відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування належить залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, до участі в комплексному соціально­економічному розвитку населених пунктів та координація цієї роботи на відповідній території.

Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова розроблений відповідно до положень ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та затверджений рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.11.2011 р. № 804, на теперішній час не відповідає вимогам чинного законодавства, у зв’язку з внесенням змін та введенням в дію з
1 січня 2013 року деяких положень зазначеного Закону з питань пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів.

Зокрема, з 1 січня 2013 року набрали чинності частина третя та абзац сьомий частини дев’ятої
ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно до яких перерахування замовником коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту до відповідного місцевого бюджету здійснюється у повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Окрім того, до ст. 40 вказаного Закону внесені такі зміни:

­розширений перелік об’єктів, при будівництві яких замовники не залучаються до пайової участі, об’єктами інженерної, транспортної інфраструктури, енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу), об’єктами у межах індустріальних парків;

­внесені доповнення щодо сплати пайового внеску, у разі зміни замовника на будівництво об’єкта.

Також внесені зміни до ст. 30 Закону щодо визначення видів інженерних мереж, побудованих замовником за технічними умовами поза межами його земельної ділянки, для врахування при визначенні величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

При цьому граничні розміри пайової участі відповідно до зазначеного Закону не змінилися і становлять:

­ 10 %  загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

­ 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта –  для житлових будинків.

З 1 січня 2013 року набрав чинності Порядок надання земельних ділянок у м. Харкові у власність або користування, затверджений рішенням 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 959/12, який передбачає необхідність укладення попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста.

У зв’язку з цим виникає потреба внесення змін до положень Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.11.2011р. № 804.

Прийняття рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.11.2011р. № 804 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова», а саме затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова у новій редакції сприятиме вирішенню значних проблем.

2. Цілі регулювання

Даний регуляторний акт спрямований на:

­ залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно­транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова;

­ удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування та замовників;

­ приведення у відповідність до чинного законодавства питань залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно­транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 Шляхом пошуку альтернативних способів досягнення поставлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

•залишити діючий Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова без змін;

•введення в дію запропонованого способу регулювання.

Перша альтернатива є неприйнятною, у зв’язку з тим, що деякі положення Порядку суперечать нормам чинного законодавства.

По­перше: частина третя та абзац сьомий частини дев’ятої ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» набрали чинності з
1 січня 2013 року.

По­друге: частиною четвертою ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» розширений перелік об’єктів, при будівництві яких замовники не залучаються до пайової участі.

По­третє: кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Прийнятним є другий спосіб регулювання, який передбачає приведення діючого Порядку до норм чинного законодавства та врахування інтересів суб’єктів господарювання.

Окрім того, перевага обраного способу правового регулювання ґрунтується на загальнообов’язковому виконанню рішень виконавчого комітету Харківської міської ради на території міста Харкова у відповідності до ст.144 Конституції України та ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».   

4. Опис механізмів та заходів,  що пропонуються для вирішення проблеми

Механізм, який сприятиме ефективному розв’язанню зазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта, визначений положеннями Закону України «Про засади регуляторної політики в сфері господарської діяльності». Найважливішими положеннями якого є аналіз ситуації, підготовка проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.11.2011 р. № 804 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова».

Поліпшенню ситуації щодо вирішення проблем, зазначених у п.1 даного Аналізу, сприятиме прийняття рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.11.2011 р. № 804 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова» з дотриманням вимог Законів України «Про засади регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства.

Основною складовою запропонованого регуляторного акта є проект Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова у новій редакції з урахуванням змін чинного законодавства, яким передбачено перерахування коштів пайової участі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, доповнення переліку замовників, що не залучаються до пайової участі, тощо.

Проектом Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова у новій редакції зміна граничних розмірів пайової участі замовників будівництва об’єктів містобудування, розрахунку пайової участі за формулою та перелік документів, які необхідно подати замовнику для підготовки проекту договору по пайовій участі, не передбачається.

Також не передбачається зміна механізму розгляду виконавчим комітетом Харківської міської ради питань надання пільг по пайовій участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова при будівництві об’єктів та прийняття рішень щодо встановлення розмірів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова при будівництві окремих об’єктів за наявності підстав.

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку  з тим, що метою створення проекту рішення є цілеспрямоване вирішення вищезазначених проблем.

Простота виконання вимог, встановлених регуляторним актом, та простота його положень, які містять чітке обґрунтування визначених завдань, є також однією з можливостей щодо досягнення поставленої мети.

На дію та виконання рішення має місце ризик впливу зовнішніх факторів, зокрема, прийняття змін та доповнень до актів чинного законодавства, що може привести до недоцільності застосування у подальшому регуляторного акта, або зміни його положень чи суті акта в цілому.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт впливає на інтереси територіальної громади м. Харкова, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання (замовників будівництва об’єктів містобудування) та направлений на удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування та замовників і приведення у відповідність до чинного законодавства питань залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно­транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова.

Ефективність прийняття регуляторного акта буде залежати від обсягів будівництва об’єктів на території міста та джерел фінансування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта, наведена таблиця за результатами прийняття зазначеного проекту.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси територіальної громади міста

­  підвищення якості життя мешканців міста;

­ збільшення фінансування на розвиток інфраструктури міста;

відсутні

Інтереси забудовників (юридичних та фізичних осіб)

­ запровадження єдиного підходу з визначення розміру пайової участі;

­ звільнення від пайової участі забудовників, які здійснюють будівництво об’єктів соціального призначення, у тому числі житлового фонду соціального призначення та доступного житла; об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу), об’єктів у межах індустріальних парків тощо

відсутні

Інтереси органів місцевого самоврядування (Харківської міської ради)

­ забезпечення

інтересів територіальної громади;

­ збільшення доходної частини бюджету м. Харкова для фінансування заходів, пов’язаних  із розвитком інфраструктури міста

відсутні

 

7. Термін дії регуляторного акта

Даний проект нормативно­правового акта – рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.11.2011р. №804 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова» діє на території міста Харкова та може бути використаним протягом необмеженого терміну.

Потреби визначити строк дії даного акта не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим
актом.

Даний акт запроваджується без встановлення обмежень по часу, і діє до моменту настання факторів, які можуть вплинути на його суттєвий зміст або на його цілі, зокрема, прийняття відповідного регуляторного акта на державному рівні.

8. Показники результативності регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта, які можуть бути виражені у кількісній формі, можливо віднести:

а) суму грошових коштів, залучених до бюджету м. Харкова у порядку пайової участі
( млн. грн.);

б) кількість укладених договорів по пайовій участі замовників об’єктів містобудування у розвитку інфраструктури м. Харкова та їх сума
(шт./млн. грн.);

в) кількість об’єктів містобудування, на які згідно з рішеннями виконавчого комітету Харківської міської ради були надані пільги по пайовій участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова та їх сума (шт.).

Розмір коштів та часу, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, не зміниться.

Прогнозні показники результативності рішення за результатами прийняття зазначеного проекту наведені в таблиці:

 

Показники

2012 рік

факт

2013 рік

2014 рік

Кількість укладених договорів, шт.

199

200

200

Сума грошових коштів, залучених до бюджету м. Харкова у порядку пайової участі,  млн. грн.

21,3

20,0

20,0

Дія рішення поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють будівництво об’єктів на території міста. Територія дії акта – місто Харків.

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта, в разі його прийняття

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом на підставі аналізу фактичних даних щодо перерахованих замовниками будівництва об’єктів грошових коштів на розвиток інфраструктури міста (за інформацією Департаменту бюджету та фінансів) і даних щодо кількості укладених договорів по пайовій участі замовників об’єктів містобудування у розвитку інфраструктури м. Харкова та їх суми, що будуть в наявності в управлінні соціально­економічного розвитку, планування та обліку. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено за підсумками року, в якому буде прийнято рішення.

Повторне відстеження результативності дії рішення буде здійснено протягом двох років після прийняття рішення, за результатами якого встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися один раз на три роки протягом усього терміну дії акта, в ході яких аналізуються обсяги залучених коштів забудовників на розвиток інфраструктури м. Харкова та ефективність їх використання.

Заступник директора Департаменту економіки
та комунального майна –  начальник управління соціально­економічного розвитку, планування та обліку Я.А. Мусієнко

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу