Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова

16 марта 2013, 00:19
 

 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради  від 09.11.2011 р. № 804 
«Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова» 
(в редакції рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 
від ________________ р. № _____)
 

Порядок

пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова
1.Загальні положення
1.1. Порядок розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», Положення про Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.11.2010 р. № 07/10 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 6 скликання» та з урахуванням Порядку надання земельних ділянок у м. Харкові у власність або користування, затвердженого рішенням 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 959/12.
1.2. Пайова участь у розвитку інфраструктури 
м. Харкова є обов’язковою для всіх замовників (фізичних осіб - підприємців, фізичних та юридичних осіб), які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, розширення, капітальний ремонт, технічне переоснащення та реставрацію (далі - будівництво) об’єкта містобудування на території м. Харкова, незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва.
1.3. Пайова участь замовника полягає у перерахуванні замовником до   прийняття об’єкта будівництва  в  експлуатацію до бюджету м. Харкова коштів на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова у розмірах:
1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта  - для нежитлових будівель та споруд;
2)  4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для житлових будинків.
1.4. До проекту рішення Харківської міської ради про відведення замовнику будівництва відповідної земельної ділянки під забудову Департаментом містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради включається пункт щодо зобов’язання замовника до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію укласти та виконати договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова. 
2. Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова
2.1. Залучення замовників здійснюється на підставі договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, що укладаються з Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради.
2.1.1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки, після погодження проекту землеустрою з відведення земельної ділянки, зобов’язаний звернутися до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради для укладення попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста. 
До заяви необхідно додати такі документи:
- копію рішення Харківської міської ради про надання згоди на розробку землевпорядної документації щодо будівництва об’єкта;
- копії правовстановлюючих документів замовника: статуту, документа про реєстрацію у єдиному державного реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – 
для юридичних осіб та для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності; копію паспорта – для фізичних осіб;
- довідку щодо реквізитів юридичної особи та П.І.Б. посадової особи, із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів.
2.1.2. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на території м. Харкова, для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова зобов’язаний звернутися із заявою до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію. 
До заяви необхідно додати такі документи:
- документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, затверджений замовником, та техніко-економічні показники;
- копії правовстановлюючих документів замовника: статуту, документа про реєстрацію у єдиному державного реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – для юридичних осіб та для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності; копію паспорта – для фізичних осіб;
- довідку щодо реквізитів юридичної особи та П.І.Б. посадової особи, із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів;
- інші документи, за необхідності.
Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність поданих документів.
Всі подані замовником документи, зазначені у п. 2.1.1 та п.2.1.2., повинні бути завірені в установленому порядку.
2.2. Термін визначення розміру пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста не повинен перевищувати десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника, за умови наявності документів, передбачених  п.2.1.2. цього Порядку.
2.3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі. 
Підписаний проект Договору замовник повертає протягом 2 робочих днів.
2.4. До пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:
- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 кв. м, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках; 
- квартир загальною площею до 300 кв. м, гаражів, прибудов до квартир за рахунок коштів замовленням фізичних осіб;
- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури; 
- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 
- об’єктів, передбачених Державною та Міською цільовими програмами підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що споруджуються за кошти інвесторів;
- об’єктів на територіях діючих промислових підприємств, якщо після введення їх до експлуатації не збільшується навантаження на інженерну та соціальну інфраструктуру міста;
- об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики,  зв’язку  та  дорожнього  господарства  (крім об’єктів дорожнього сервісу);
- об’єктів  у  межах  індустріальних  парків на замовлення  ініціаторів  створення  індустріальних  парків,  керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.
2.5. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Харкова визначається з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, за формулою:
ПУ= К (В буд. заг. – В буд. інші –С буд. бюд.) – В буд. інж.мер.
де:
ПУ – розмір пайової участі у грошовому виразі (тис. грн.)
К – коефіцієнт (0,1 або 0,04) в залежності від призначення об’єкта, відповідно до п.1.3.;
В буд. заг. – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта;
В буд. інші – витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
С буд. бюд. – сума бюджетних коштів, використана на будівництво об’єкта містобудування;
В буд. інж.мер. – кошторисна вартість будівництва замовником необхідних інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами земельної ділянки, визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.
2.6. У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена  згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на підставі експертної оцінки уповноваженої організації, що має право на її проведення, або виходячи із затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:
- показників опосередкованої вартості спорудження житла для Харківської області, розрахованої на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію – для житлових будинків;
- опосередкованої вартості адміністративних будинків, які споруджуються на території України, на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію – для нежитлових будівель та споруд; 
- опосередкованої вартості будинків садибного типу, які споруджуються на території України, на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію – 
для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових та дачних будинків.
2.7. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень його загальна кошторисна вартість має визначатись з урахуванням кошторисної вартості таких приміщень. Розмір пайової участі розраховується як сума двох складових: перша становить величину пайової участі, розраховану під житлову частину будинку; друга – величину пайової участі, розраховану для нежитлових будівель та споруд. За відсутності окремих кошторисних розрахунків розмір пайової участі визначається пропорційно загальній площі приміщень.
2.8. У випадку будівництва об’єктів змішаного типу (таких, що залучаються до пайової участі та тих, що не залучаються) розмір пайової участі розраховується пропорційно загальній площі окремих приміщень в залежності від їх призначення.
 2.9. У разі, якщо в ході будівництва об’єкта були виконані коригування проектно-кошторисної документації, що вплинули на зміну кошторисної або фактичної вартості його будівництва, або зміни функціонального призначення об’єкта, замовник, за наявності укладеного договору, зобов’язаний до введення об’єкта в експлуатацію звернутися до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради щодо внесення змін до договору з поданням необхідних документів.
2.10. У разі зміни замовника, за наявності укладеного договору із попереднім замовником, новий замовник зобов’язаний звернутися із заявою до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 
м. Харкова. При цьому розмір пайової участі у розвитку інфраструктури зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.
2.11. Питання відшкодування замовнику витрат, пов’язаних із будівництвом інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розглядаються, за клопотанням замовника, виконавчим комітетом Харківської міської ради за поданням Департаменту економіки та комунального майна. 
2.12. Необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки погоджується міською комісією по контролю за видачею технічних умов.
2.13. Кошти пайової участі сплачуються в повній сумі до прийняття   об’єкта будівництва  в  експлуатацію  єдиним платежем або частинами у строки або за графіком, що визначається договором.
2.14. Підтвердження щодо виконання умов договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста видається замовнику після остаточного розрахунку на підставі даних Департаменту бюджету та фінансів Харківської міської ради.
2.15. Інформацію про надходження коштів до бюджету м. Харкова з пайової участі у розвитку інфраструктури надає Департамент бюджету та фінансів Харківської міської ради до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради до 01 та до 15 числа щомісяця.
 2.16. Розмір несплаченої частки пайової участі замовника коригується відповідно до умов договору на величину штрафів, пені тощо та індекс інфляції від дати його розрахунку.
2.17. У разі не укладання замовником договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста до введення об’єкта в експлуатацію, розрахована величина пайової участі збільшується на суму штрафу у розмірі  10 відсотків. 
2.18. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів містобудування, використовуються виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова.
2.19. Спори, пов’язані з пайовою участю (внеском) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
м. Харкова, вирішуються судом.
3. Прикінцеві положення
У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 
Заступник міського голови –  директор Департаменту економіки та комунального майна  М.І. Фатєєв
Заступник міського голови – керуючий справами виконавчого комітету міської ради А.Л. Тимчук

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу