Звіт про результати базового відстеження результативності рішення харківської міської від 17.08.2011 № 390 / 11

19 января 2013, 00:01
 

«Про затвердження порядку вирішення питань, пов'язаних із самочинним будівництвом»

 

1. Рішення Харківської міської ради від 17.08.2011 № 390 / 11 «Про затвердження Порядку вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом».
2. Виконавець заходів з відстеження — Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради.
3. Цілі прийняття акта:
а) приведення нормативних актів органів місцевого самоврядування у відповідність з Цивільним кодексом, Земельним кодексом та іншим чинним законодавством;
б) створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам законодавства, заохочувати забудовників законним шляхом набувати право власності на об’єкти, збудовані самочинно, а також стимулювати дотримання нормативно визначеного порядку отримання всіх документів, необхідних для будівництва у місті Харкові;
в) врегулювання питань, пов’язаних з:
— можливістю збереження самочинно збудованих об’єктів;
— процедурою надання земельних ділянок під самочинно збудоване майно чи майно, самочинно розпочате будівництвом;
— поновленням прав інших осіб, порушених забудовниками, що здійснили (здійснюють) самочинне будівництво;
— визначенням повноважень органів, що приймають участь у вказаній процедурі.
4. Строк виконання заходів з відстеження 23.04.2012–25.05.2012.
5. Відстеження базове.
6. Метод одержання результатів відстеження — статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, визначені в аналізі регуляторного впливу та надані Департаментом містобудування, архітектури та земельних відносин; способи одержання даних — відстеження та обробка статистичних даних.
8. На підставі та відповідно до рішення Харківської міської ради від 17.08.2011 № 390 / 11 «Про затвердження Порядку вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом» Департаментом містобудування, архітектури та земельних відносин, з метою подолання такого негативного явища, як самочинне будівництво, в І кварталі 2011 підготовлені для розгляду уповноваженою комісією з питань самочинного будівництва, яка створена Розпорядженням міського голови, матеріали по 41 об’єкту (на 20 % менше, ніж в аналогічний період попереднього року), що були розглянуті на 1 засіданні вказаної комісії, з них:
— 30 об’єктів, які потребують виділення для експлуатації земельної ділянки — на 29 % менше, ніж в аналогічний період попереднього року;
— 8 об’єктів, що не потребують виділення земельної ділянки — на 11 % менше, ніж в аналогічний період попереднього року;
— рішень щодо неможливості збереження та прийняття відповідних заходів щодо знесення не прийнято — на 100 % менше, ніж в аналогічний період попереднього року.
На сесіях міської ради розглянуто — 33 об’єкти самочинного будівництва (на 50 % більше, ніж в аналогічний період попереднього року).
9. Таким чином:
— покращилася робота по створенню сучасного правового простору, який відповідає потребам законодавства, щодо заохочування забудовників законним шляхом набувати право власності на об’єкти, збудовані самочинно, а також щодо стимулювання дотримання нормативно визначеного порядку отримання всіх документів, необхідних для будівництва у місті Харкові;
— працює механізм врегулювання питань, пов’язаних з: можливістю збереження самочинно збудованих об’єктів; процедурою надання земельних ділянок під самочинно збудоване майно чи майно, самочинно розпочате будівництвом; поновленням прав інших осіб, порушених забудовниками, що здійснили (здійснюють) самочинне будівництво; визначенням повноважень органів, що приймають участь у вказаній процедурі;
—  нормативні акти органів місцевого самоврядування приведені у відповідність з Цивільним кодексом, Земельним кодексом та іншим чинним законодавством.
Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.
Начальник управління містобудування та архітектури С. Г. Чечельницький
Подписаться на новости

Выбрать по тегу