Оголошення про проведення конкурсу пропозицій

5 января 2013, 00:05
 

на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» на 2013 рік

 

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради інформує громадські організації та благодійні фонди соціальної спрямованості, які працюють та зареєстровані, як юридичні особи на території міста Харкова, про проведення конкурсу на виконання соціального замовлення та проведення 14‑го конкурсу соціальних проектів на надання соціальних послуг наступним цільовим групам населення міста:

— людям з особливими потребами;

— багатодітним сім’ям, сім’ям, в яких виховуються діти­сироти та діти з особливими потребами;

— одиноким непрацездатним громадянам та людям похилого віку.

 

Напрямки та завдання соціального замовлення на 2013 рік

1. Підтримка роботи клубів активного довголіття громадян похилого віку. Організація та проведення творчого фестивалю клубів.

 

2. Супровід людей з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення їх життєдіяльності.

2.1. Надання транспортної соціальної послуги для інвалідів 1­ї та 2­ї груп з проблемами опорно­рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.

2.2. Створення служби супроводу для інвалідів 1­ї та 2­ї груп з проблемами опорно­рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.

2.3. Надання послуг супроводу для інвалідів по зору та слуху.

2.4. Розробка механізму обміну квартир інвалідів­візочників з метою підвищення рівня доступності їх житла.

 

3. Розвиток міської мережі раннього втручання для надання послуг дітям з порушеннями розвитку та сім’ям, які їх виховують.

 

4. Формування здорового способу життя в системі профілактики онкологічних (ракових) захворювань.

 

5. Подальший розвиток волонтерського руху.

5.1. Організація та проведення загальноміських заходів за участю волонтерів «ЄСМ». Підготовка та проведення 10­го зльоту волонтерів «ЄСМ».

5.2. Підготовка волонтерів для роботи в умовах хоспісу.

 

6. Інформування громадськості про розвиток ринку соціальних та соціально­медичних послуг міста Харкова.

6.1. Забезпечення роботи Інтернет­порталу «Єдина соціальна мережа».

6.2. Видання соціальних інформаційних вісників.

6.3. Видання соціального паспорта міста Харкова.

6.4. Створення плану­схеми «Соціальна карта Харкова».

6.5. Виготовлення тактильної карти­схеми міста Харкова для інвалідів по зору.

6.6. Підвищення обізнаності територіальної громади про інвалідність.

6.7. Методичне і технологічне забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів для надання інформаційних послуг юридичного, соціального, організаційного характеру.

 

7. Проведення соціологічного, юридичного, економічного та наукового аналізу механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, передового досвіду реалізації соціальної політики.

7.1. Організація та проведення заходів (тренінгів, семінарів, «круглих столів» тощо) стосовно охорони життя і здоров’я у виробничій та невиробничій сферах.

7.2. Організація та проведення навчально­рекреаційного табору для лідерів та активістів громадських організацій «Єдиної соціальної мережі».

 

8. Організація та проведення ярмарки соціальних проектів.

 

9. Інтеграція людей з інвалідністю в харківську територіальну громаду.

9.1. Організація та проведення тематичних акцій, конкурсів.

9.2. Організація та проведення міського фестивалю творчості людей з особливими потребами.

 

10. Організація надання допомоги бездомним та безпритульним громадянам.

 

11. Організація заходів, спрямованих на створення умов для розвитку соціальної реклами в м. Харкові.

 

12. Соціально­педагогічна і психологічна підтримка та консультативний супровід сімей, які виховують неповнолітніх дітей.

12.1. Телефон довіри для дітей, які опинились в складній життєвій ситуації.

12.2. Створення кризового центру для батьків, які мають неповнолітніх дітей, з метою попередження насильства в сім’ї.

 

ПРОПОЗИЦІЯ

НА ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ на 2013 рік

Аплікаційна форма

I. Презентація організації (обсяг: 1 сторінка)

1. Напрямок соціального замовлення

 

 

 

2. Назва пропозиції

 

 

 

3. Назва організації, що подає пропозицію, та її юридичний статус

 

 

 

4. Адреса організації

 

 

 

5. Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника організації або особи, яка матиме право укладати юридичні угоди з Управлінням

 

 

 

6. Відповідальний за виконання соціального замовлення

 

7. Телефон, факс, E­mail

 

 

8. web сторінка http//www

 

 

 

9. З якого часу є партнером «ЄСМ»

 

10. Які проекти виконувались

 

11. Кількість членів організації

 

12. Кількість працівників організації, задіяних в реалізації пропозиції

 

 

13. Кількість волонтерів організації

 

14. Основні джерела фінансування

 

 

15. Банківські реквізити організації

 

Рахунок № _______________

у ___________________банку

МФО__________організації

ЗКПО_____________

16. Сторонні організації, залучені до реалізації проекту

 

 

 

Підпис керівника пропозиції _______________Дата_____________

Підпис керівника організації_______________Дата_____________

Печатка організації

 

ІІ. Заходи, план реалізації пропозиції

• Назва заходу.

• Термін реалізації заходу.

• Результати здійснення заходу.

 

ІІІ. Ресурси, необхідні для реалізації пропозиції

• Хто з працівників Вашої організації безпосередньо братиме участь у виконанні соціального замовлення (прізвища, посади)?

• Що кожен з них робитиме в межах плану реалізації соціального замовлення?

• Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої роботи передбачено?

• Яку частину коштів загального бюджету соціального замовлення вже одержано з інших (яких?) джерел або очікується отримати додатково?

• Матеріально­технічна база соціального замовлення.

 

IV. Цільові групи та види послуг, що надаються

• Категорії громадян, на вирішення проблем яких спрямовано послугу.

• Які соціальні послуги одержать громадяни за час реалізації соціального замовлення?

• Інформаційна складова проекту. Форми і методи надання та розповсюдження інформації про соціальні послуги, які надаються в ході реалізації проекту.

 

V. Бюджет

(опис цього розділу має починатися з окремої сторінки)

 

Бюджет у зведеному табличному вигляді має відображати структуру фінансових ресурсів, необхідних для реалізації пропозиції на виконання соціального замовлення

(в грн.)

Орієнтовна схема бюджету *

Статті видатків

 

ВСЬОГО Розрахунок витрат

 

Управління

 

Власний внесок

 

Інші джерела

 

1. Адміністративні витрати (оплата праці директора та бухгалтера проекту, в т. ч. податки (не перевершує 50 % від загального бюджету пропозиції)

 

 

 

 

 

 

 

2. Оплата праці залученим фахівцям ( в т. ч. податки)

 

 

 

 

 

 

 

3. Оренда приміщення

 

 

 

 

 

4. Оплата комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

5. Матеріальне забезпечення (витратні матеріали для офісної техніки)

 

 

 

 

 

 

6. Поліграфічні послуги

 

 

 


 

 

7. Просвітницькі та навчальні програми (можуть містити витрати на харчування учасників, придбання канцелярського приладдя, оренду приміщення для проведення заходу)

 

 

 

 

 

 

 

8. Витрати на проведення свят (можуть містити витрати на оренду приміщення, поліграфічну продукцію, придбання необхідних матеріалів та інше)

 

 

 

 

 

 

 

9. Інші витрати

 

 

 

 

 

10. % банківське обслуговування

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

* УВАГА!!! При складанні бюджету пропозиції зверніть увагу на такі вимоги:

 

1. Придбання офісного обладнання в рамках соціального замовлення не підтримується.

2. На ремонт адміністративного офісу організації кошти не надаються.

3. Надання матеріальної допомоги членам або клієнтам організації не підтримується.

4. Якщо організація сама сплачуватиме заробітну плату і для цього вже одержано кошти з інших джерел або робота виконуватиметься безоплатно, то це зазначається у графі «Повна сума», а в графі «Очікуване фінансування від Управління» ставиться 0. Це означатиме, що для виконання соціального замовлення організація залучає власні чи додаткові кошти інших організацій. Те ж саме стосується й інших статей бюджету.

5. Витрати, пов’язані з навчальними програмами та заходами, мають бути детально розраховані.

6. Пункт 1 статей видатків є обов’язковою складовою бюджету пропозиції в графі «Управління».

 

VI. Додатки

Стисла інформація про організацію за такою схемою:

— короткий опис історії становлення та розвитку організації;

— цілі та види діяльності організації;

— кількість штатних працівників організації та волонтерів;

— основні джерела фінансування діяльності організації.

 

Напрямки конкурсу соціальних проектів на 2013 рік

1. Впровадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей з особливими потребами.

2. Психологічна допомога та підтримка вразливих верств населення територіальної громади.

3. Соціальний супровід багатодітних сімей, сімей в яких виховуються прийомні діти, сімей, які виховують дітей­інвалідів.

 

МІСЬКИЙ КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ на 2013 рік

Аплікаційна форма

I. Презентація організації (обсяг: 1 сторінка)

1. Напрямок конкурсу

 

 

 

2. Назва проекту (вислів до 10 слів, що відбиває суть проекту)

 

 

 

3. Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус

 

 

 

4. Адреса організації

 

 

 

5. Телефон, факс, E­mail

 

 

 

6. web сторінка http//www

 

 

 

7. Прізвище, ім`я, по батькові, посада керівника організації або особи, яка матиме право укладати юридичні угоди з Управлінням

 

 

 

8. Прізвище, ім`я, по батькові керівника проекту.

Які відношення має до організації, що надає проект

 

9. Банківські реквізити організації

 

Рахунок № _______________

у ___________________банку

МФО__________організації

(ЗКПО)_____________

10. Сторонні організації, залучені до реалізації проекту

 

 

 

 

Підпис керівника проекту _________________Дата_____________

Підпис керівника організації________________Дата_____________

Печатка організації

 

ІI. Опис проекту

 

1. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, та загальний опис (до 1 / 2 сто­рінки)

Обгрунтуйте, будь ласка, значення проекту, а саме:

— Сформулюйте одним реченням реальну проблему в житті територіальної громади міста Харкова, на вирішення якої спрямовано проект.

— Назвіть відомі з офіційних джерел інформації щодо намагання вирішити проблему.

— Надайте якісну та кількісну характеристику клієнтів проекту.

— Обгрунтуйте, чому реалізація саме цього проекту сприятиме розв`язанню зазначеної проблеми.

 

2. Мета проекту (обсяг: не більше 2 речень)

Мету проекту чітко сформулювати і логічно узагальнити наведену в анотації інформацію про шляхи розв`язання наявної проблеми.

3. Заходи, план реалізації проекту (обсяг не більше 2 сторінок)

Виходячи з мети проекту, сформулюйте у логічній послідовності заходи проекту поетапно, а також для кожного з них наведіть таку інформацію:

• Назва етапу.

• Термін реалізації етапу.

• Результати здійснення етапу.

 

4. Ресурси, необхідні для реалізації проекту
(обсяг не більше 2 сторінок)

У цьому розділі надайте наступну інформацію:

• Хто з працівників Вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту (прізвища, посади)? Що кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту?

• Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої роботи передбачено проектом?

• Яку частину коштів загального бюджету проекту вже одержано з інших (яких?) джерел або очікується отримати додатково?

• Матеріально­технічна база проекту.

 

5. Очікувані результати проекту (обсяг не більше 1 сторінки)

У довільній формі зазначте:

• Короткотривалі наслідки реалізації проекту (кількість осіб, які отримають користь від реалізації проекту, кількість заходів тощо).

• Який вплив матиме проект на вирішення проблем зазначеної категорії клієнтів та яким чином зміниться їх стан після реалізації проекту?

• Кількість осіб та / або організацій, які матимуть практичну користь від реалізації проекту.

 

6. Життєздатність проекту (обсяг не більше 1 сторінки)

• Наведіть схему поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту.

• Яким чином ваша організація після припинення фінансування з боку Управління зможе і далі виконувати проект?

• Яким чином ваш проект впливатиме на розв’язання соціальних проблем територіальної громади міста Харкова?

 

7. Цільові групи проекту та види послуг, що надаються

• Категорії громадян, на вирішення проблем яких спрямовано проект.

• Які соціальні послуги одержать громадяни за час реалізації проекту?

• Інформаційна складова проекту. Форми і методи надання та розповсюдження інформації про соціальні послуги, які надаються в ході реалізації проекту.

 

ІІІ. Бюджет проекту (обсяг не більше 2 сторінок)

(опис цього розділу має починатися з окремої сторінки)

 

Бюджет проекту у зведеному табличному вигляді має відображати структуру фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проекту (в грн.)

Орієнтовна схема бюджету *

Статті видатків

 

Розрахунок витрат

 

Управління

 

Власний внесок

 

Інші джерела

 

1.  Адміністративні витрати (оплата праці директора та бухгалтера проекту, в т. ч. податки (не перевершує 50 % від загального бюджету соціального проекту)

 

 

 

 

 

2. Оплата праці залученим фа­хівцям ( в т. ч. податки)

 

 

 

 

 

 

 

3. Оренда приміщення

 

 

 

 

 

 

4. Оплата комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

5. Матеріальне забезпечення (витратні матеріали для офісної техніки)

 

 

 

 

 

 

6. Поліграфічні послуги

 

 

 

 

 

 

 

7.  Просвітницькі та навчальні програми (можуть містити витрати на харчування учасників, придбання канцелярського приладдя, оренду приміщення для проведення заходу)

 

 

 

 

 

 

8. Витрати на проведення свят (можуть містити витрати на оренду приміщення, поліграфічну продукцію, придбання необхідних матеріалів та інше)

 

 

 

 

 

 

9. Інші витрати

 

 

 

 

 

 

10.  % банківське обслуговування

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

* УВАГА!!!

При складанні бюджету проекту зверніть увагу на такі вимоги:

1. Придбання офісного обладнання в рамках проекту не підтримується.

2. На ремонт адмінистративного офісу організації кошти не надаються.

3. Надання матеріальної допомоги членам або клієнтам організації не підтримується.

4. Якщо організація сама сплачуватиме заробітну плату і для цього вже одержано кошти з інших джерел або робота виконуватиметься безоплатно, то це зазначається у графі «Повна сума», а в графі «Очікуване фінансування від Управління» ставиться 0. Це означатиме, що для виконання проекту організація залучає власні чи додаткові кошти інших організацій.

Те ж саме стосується й інших статей бюджету.

5. Витрати, пов’язані з навчальними програмами та заходами, мають бути детально розраховані.

 

IV. Додатки

1. Стисла інформація про організацію за такою схемою:

— короткий опис історії становлення та розвитку організації;

— цілі та види діяльності організації;

— кількість штатних працівників організації та волонтерів;

— основні джерела фінансування діяльності організації.

 

УВАГА!

Пропозиції на виконання соціального замовлення та соціальні проекти на конкурс соціальних проектів від об’єднань громадян приймаються у кількості 13 примірників, оформлених згідно з аплікаційними формами, передбаченими для проведення вищезазначених міських конкурсів.

Крім того, при подачі пропозиції чи соціального проекту необхідно надати (1 примірник):

– заяву від керівника організації щодо участі у конкурсі;

– свідоцтво про державну реєстрацію;

– положення про організацію;

– податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями;

– копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

– розпорядження чи довіреність на члена організації – керівника проекту, (якщо керівник проекту не є керівником організації);

– перспективний план роботи організації на 3–5 років.

Консультації щодо участі у конкурсах проводяться відділом розвитку соціальних послуг управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради за адресою: вул. Сумська, 64, 5­й поверх, каб. 188 (тел. 715­73­96), щоденно, з 10.00 до 13.00, з 25 грудня
2012 року по 15 січня 2013 року.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати на офіційному сервері Харківської міської ради, міського голови та виконавчого комітету www.city.kharkov.ua та сайті www.esm.kharkov.ua

 Пропозиції та соціальні проекти на конкурси приймаються відділом розвитку соціальних послуг управління праці та соціальних питань Харківської міської ради за вищевказаною адресою у кількості 13 примірників, до 17.00 25 січня 2013 року.

Пропозиції та соціальні проекти, які не відповідають вищевказаним напрямкам та завданням, на розгляд Експертної ради не приймаються.

Експертна рада міського соціального проекту
«Єдина соціальна мережа»

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу