З В І Т

18 декабря 2012, 08:00
 

Про результати базового відстеження результативності рішення 10 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 28.09.2011 р. № 437 / 11 «Про затвердження Порядку оформлення договорів оренди землі у місті Харкові»

1. Рішення 10 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 28.09.2011 № 437 / 11 «Про затвердження Порядку оформлення договорів оренди землі у місті Харкові».
2. Виконавець заходів з відстеження — управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин.
3. Цілі прийняття зазначеного регуляторного акта:
• врегулювання правовідносин між Харківською міською радою, як суб’єктом права власності на землю, та орендарями земельних ділянок;
• підвищення рівня довіри до міської влади;
• збільшення надходжень до міського бюджету;
• встановлення чітких, обґрунтованих правил поведінки сторін по договору оренди землі;
• запобігання зловживань з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування.
4. Заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 01.08.2012 р. по 15.08.2012 р.
5. Відстеження базове.
6. Метод одержання результатів відстеження — статистичний.
7. Дані та припущення, визначені в аналізі регуляторного впливу, на підставі яких відстежувалась результативність:
— кількість зареєстрованих договорів оренди землі (додаткові угоди) (за даними управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин);
— середній термін укладання договорів оренди землі (додаткові угоди) (за даними управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин).
Способи одержання даних — збір, аналіз та обробка статистичних даних.
8. Для проведення відстеження результативності акта використано аналіз статистичних даних за І півріччя 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.
В робочому порядку проводяться постійні консультації юридичних та фізичних осіб щодо порядку оформлення договорів оренди землі у місті Харкові.
За січень — липень 2011 року зареєстрований 121 договір оренди землі (додаткових угод), за січень — липень 2012 року — 354 договори оренди землі (додаткових угод).
Середній термін укладання договорів оренди землі у звітному періоді 2011 року практично не змінився, залишився на рівні 90 днів.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Аналіз кількісних та якісних показників результативності даного регуляторного акта виявив тенденцію збільшення кількості оформлених договорів оренди землі, але з метою удосконалення порядку оформлення договорів оренди землі з урахуванням змін до законодавства та спрощення самої процедури, регуляторний акт потребує внесення змін та доповнень. Також внесення змін до регуляторного акта для держави буде позитивним фактом, так як збільшиться база оподаткування, як наслідок збільшиться обсяг надходжень до місцевого бюджету, збільшиться залучення інвестицій, укріплення авторитету та іміджу органів влади.


Заступник директора Департаменту
містобудування, архітектури та земельних відносин —
начальник управління земельних відносин   Б. І. Баронін

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу