Оголошення

18 декабря 2012, 08:01
 

Адміністрація Київського району Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— начальника відділу‑головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності;
— головного спеціаліста-бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності.
Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
1) бути громадянином України;
2) мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;
3) мати стаж роботи:
— для начальника відділу: за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи з виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;
— для головного спеціаліста: за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
4) володіти державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»;
5) мати навички роботи з основними програмами роботи на комп’ютері.
— Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
— декларацію про майно, доходи, витрати і зобо-в’язання фінансового характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’яза-них).
Паспорт, трудова книжка, документи про освіту, військовий квиток пред’являються особисто.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Хар-ків-61002, вул. Чернишевська, 55, 2-й поверх, кімн. 41.
Телефон для довідок: 700-04-35.
 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу